LinkedIn-profiilin tuunaus vahvistaa näkyvyyttäsi

Kanootti järvellä

Kuva: Quang Nguyen Vinh / Pexels

LinkedIn on sosiaaliseksi mediaksi naamioitu hakukone. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun viimeistelet profiilisi ammattimaiseksi. Mitä täsmällisemmin kerrot osaamisestasi, sitä helpommin rekrytoijat löytävät sinut. Ammattimaiseksi hiottu profiili jää paremmin mieleen.

Piilotyönhaku ei ole vain etsimistä vaan myös löydetyksi tulemista. Rekrytoijat käyttävät tiedonhankinnassaan eri verkostoja ja kanavia. LinkdeIn on yksi rekrytoijan ja headhunterin tärkeimmistä työkaluista. Sanotaan, että jopa kolme neljästä suorahakukonsultin toimeksiantajalleen esittelemästä kandidaatista löytyy LinkedInistä. Ammattimainen profiili on täytetty huolellisesti, ja sen pohjalta osaamisesi ja kokemuksesi ovat helposti hahmotettavissa. Mahdollisimman tarkasti täytetyt profiiliosiot auttavat sinua myös tulemaan löydetyksi LinkedInin hakutuloksissa.

Ole löydettävissä. LinkedInin hakukone noudattaa algoritmiä, joka suosii sanojen esiintymiskertoja. Tämä tarkoittaa sitä, että omassa profiilissa kannattaa kiinnittää huomiota erilaisten sanojen toistuvuuteen. Tässä auttaa se, että määrittelet avainsanat – ne, jotka sitovat yhteen osaamistasi ja ammatillisen kiinnostuksen kohteitasi. Käytä avainsanoja säästelemättä profiilisi eri osissa: otsikossa, tiivistelmässä, työkokemuksesi kuvaamisessa ja taidoissa.

Sähköinen käyntikortti

LinkedIn-profiilisi toimii sähköisenä käyntikorttinasi, jonka tarkoitus on luoda uskottava ja ammattimainen mielikuva sinusta alasi asiantuntijana. Tästä syystä kannattaa myös panostaa profiilin visualisuuteen. Kiinnitä huomiosi ainakin seuraaviin asioihin: valokuva, kansikuva, luettavuus, kieliasu ja aineisto.
Lisää itsestäsi hyvä valokuva, mielellään sama, mitä käytät ansioluettelossasi. Näin henkilöbrändisi vahvistuu. Valitse profiiliisi myös itsellesi mieluisa taustakuva, jolla erotut joukosta. Massasta erottuvalla ulkoasulla jäät paremmin rekrytoijan mieleen. Taustakuvan avulla saat profiiliisi lisää persoonallisuutta. Lisäksi se saa profiilisi näyttämään ammattimaisemmalta ja aktiivisemmalta.

Jos olet avoimessa työnhaussa, kannattaa laittaa “open to work”-asetus päälle. Tämä viestii verkostollesi, että olet työnhaussa. Tämän toiminnon avulla saat profiilikuvasi reunalle vihreän logon missä lukee “open to work”

Esittelyosuudessa on myös Location-kenttä. On hyvä tietää, että Location-kentässä ei tarvitse olla mainittuna nykyinen asuinpaikka. Sitä voi muuttaa sen mukaan, mistä päin olet hakemassa töitä.

Mereen työntyvä kallio.

Kuva: Matt Hardy / Pexels

Osaaminen esiin otsikossa

Osaaminen kannattaa tuoda esiin jo heti otsikossa. Avainsanat ovat tässä tärkeässä roolissa. Avainsanojen määrittelyä käsittelin tarkemmin blogissani “Valmistaudu piilotyönhakuun: Aseta tavoite ja tunnista avainsanasi”. Käytä otsikossa avainsanoja, jotka koet tärkeiksi myös hakulöydettävyytesi optimoimisessa. Näin saat kerrottua rekrytoijalle paljon enemmän osaamisestasi kuin vain tehtävänimikkeesi, ja herätettyä hänen kiinnostuksensa.

Kerro avainsanojen avulla mitä osaat ja minkä aiheiden ympärillä voit olla muille avuksi. Esimerkiksi oma otsikko muotoutui seuraavanlaiseksi:

“Software Developer | Full Stack | Middleware | PHP | C | SQL | embedded systems | Ohjelmistokehittäjä | väliohjelmistot | tietokannat | sulautetut järjestelmät”

Laitoin siihen avainsanoja sekä suomeksi että englanniksi.

Korosta osaamistasi tiivistelmässä

Tiivistelmä tarjoaa loistavan mahdollisuuden osaamisen korostamiseen. Kirjoita tiivistelmään selkeä ja referoiva kuvaus itsestäsi. Kerro, mitä osaat ja mikä sinua kiinnostaa. Kerro mitä tavoittelet, mikä sinua innostaa ja miten aiempi osaamisesi tukee tavoitettasi. Konkretisoi kertomasi keskeisimmillä aikaansaannoksilla tai onnistumisilla. Lisäksi avainsanoja kannattaa viljellä myös tiivistelmässä, jotta olet paremmin löydettävissä.

Muodosta tiivistelmään kärki: Mikä on se yksi asia, jonka haluat toiselle osapuolelle jäävän sinusta mieleen? Aloita kertomalla mikä sinua innostaa. Millaista osaamista haluaisit hyödyntää tai mitä taitoja kehittää tulevaisuudessa? Mikä on tavoitteesi? Motivaation esiin tuominen omien kiinnostuksen avulla kannattaa aina.

Täydennä tiivistelmän kärkeä tukielementeillä. Tuo esiin enintään 3-4 asiaa, jotka tukevat valitsemaasi kärkeä. Kerro relevantein osin taustastasi. Missä olet työskennellyt? Millaisissa työtehtävissä? Mitä osaat, missä olet hyvä? Kaikkea ei tarvitse kertoa, riittää kun tuo esiin tärkeimmät seikat osaamisestasi.

Tiivistelmään kannattaa tuoda myös konkretiaa. Kerro käytännön esimerkkejä siitä, miten mainitsemasi kärki ja tukielementit pitävät paikkansa. Onnistumiset ja aikaansaannokset toimivat hyvinä konkreettisina esimerkkeinä. Onnistuessasi hyödynnät usein vahvuuksiasi, joten tällä tavoin saat ne sanoitettua. Mieti myös sitä, voitko mitallistaa työtäsi: millaista hyötyä olet tuottanut työnantajallesi tai asiakkaillesi? Millaisia numeroita hyödyntämällä voit konkretisoida lukijalle osaamistasi?

Muista kirjoittaa tiivistelmän loppuun yhteystietosi jotta rekrytoijan, yhteistyökumppanin tai muun profiilissasi kävijän on mahdollisimman helppo tavoittaa sinut. Tiivistelmä on tärkeä, joten panosta erityisesti siihen!

Avaa työkokemuksesi

Muista avata myös työkokemuksesi! Älä tyydy vain luettelemaan vastuitasi, vaan avaa tehtäväsi siten, että lukija ymmärtää, mitä työnkuvasi on todella sisältänyt. Avaa työkokemuksesi ja kerro konkreettisin lausein mistä olet vastannut ja mitä olet saanut aikaan.

Kunkin kokomus-osion kohdalla kannattaa kertoa aluksi hieman työnantajasta: missä työpiste sijaitsee, mikä on työnantajan toimiala ja tärkeimmät tuotteet ja palvelut. Tämä on hyvä johdanto etenkin, jos työnantajaa ei tunneta laajalti.

Pohdi miten saisit osaamisesi tuotua esille mahdollisimman konkreettisessa muodossa työkokemustesi kuvauksissa. Kirjoittaessasi käytä aktiivimuodossa olevia verbejä. Älä kerro passiivisesti ”verkkosivuston ylläpito”, vaan esimerkiksi: ”Web-kehittäjänä ylläpidin kunnan verkkosivustoa ohjelmoimalla ja tuottamalla sisältöä.”. Muista avata työkokemuksesi LinkedInissä siten, että yrityssalaisuudet ja muut organisaation näkökulmasta salassa pidettävät asiat myös pysyvät salaisina.

Myös työkokemusten kuvauksissa kannattaa käyttää runsaasti avainsanoja. Kunkin kokemusosion lopussa voi vielä luetella tehtävään liittyvät avainsanat. Ne voi lisäksi luetella hashtageina eli aihetunnisteina, jotka korostavat sekä työkokemukseen liittyvää aihepiiriä että toimivat samalla hakusanana. Pidä mielessäsi, että mitä paremmin osaat kertoa, mitä osaat, haluat ja teet, sitä paremmin LinkedIn osaa näyttää sinulle sopivia työpaikkoja, yrityksiä, ihmisiä tai artikkeleita

Auringonkukka käsissä

Kuva: Wendel Moretti / Pexels

Pyydä kommentteja

Kun saat tiivistelmän ja työkokemukset kirjoitettua, pyydä kommentteja. Otetaan tässä esimerkkinä kommentit, joita sain koskien tiivistelmääni. Se alkaa seuraavasti:

”Etsin uusia haasteita ohjelmistoalalta, josta minulla on kokemusta ja näyttöjä 20+ vuotta. Keskeisimmät aikaansaannokseni ovat Honkajoen kunnan verkkosivujen ylläpito, kansainvälisen öljy-yhtiön maksukorttijärjestelmä ja pankin kassajärjestelmä.”

Sain tietää, että oma ääneni ja minua motivoivat asiat nousevat esiin. Tiivistelmä etenee loogisesti laajemmasta kokonaisuudesta kohti tarkempaa kuvausta ja käyttämiäni työkaluja. Mutta sitten sain ehdotuksen: ”Voisiko kohtaan, jossa kerrot suurimmista aikaansaannoksista työelämässä, lisätä vielä napakan perustelun, miksi valitsit nämä. Kiteytyykö niissä esim. jotakin osaamista, mitä tahtoisit jatkossakin hyödyntää, vai oliko saavutuksessa tai prosessin tuloksessa jotakin erityisen merkitykselliseltä?”

Kommenttien pohjalta lisäsin edellä esitetyn jatkoksi lauseen:

”Merkittävin panokseni näissä projekteissa oli asiakaskokemuksen parantaminen web-suunnittelun, dokumentoinnin ja ohjelmistojen käytettävyyden avulla.”

Alun perin puhuin asiakaskokemuksesta, mutta toisen kommentin jälkeen se tarkentui asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tämän jälkeen minulle kerrottiin, että ”nyt lukijalle avautuu, miksi koit nämä erityisen motivoivina projekteina, ja myös miten loppukäyttäjä näistä hyötyi ”.

Kommenttien perusteella muokkasin lisää tiivistelmää ja työkokemukset-osiota. Sain kiitosta siitä, että niistä löytyy hyvin konkretiaa. Selkeästi käy ilmi, mitä osaamista olen tehtävässä päässyt hyödyntämään ja mihin olen osaamistasi käyttänyt. Hyvä lisä profiilissani on linkki ko. Verkkosivuille. Näin sain paranneltua profiiliani ja terävöitettyä sen löydettävyyttä.

Jari Aaltosen profiilikuvaKirjoittaja Jari Aaltonen on kokenut ohjelmistosuunnittelija, joka etsii alan töitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.