Tietosuoja

Piilo-osaajat ry toimii rekisterinpitäjänä, joka käsittelee toiminnassaan jäsentensä, asiakkaittensa ja muiden sidosryhmiensä henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) sekä 1.1.2019 yleislakina voimaan tullut Tietosuojalaki (1050/2018) ja muu kansallinen lainsäädäntö.

Jäsen- ja asiakasrekisterin rekisteriseloste
Kotisivujemme www.piilo-osaajat.com tietosuojaseloste