Piilo-osaaja ja piilotyöpaikka – löytävätkö toisensa? Miten aloittaa?

Macbook tietokone

Kuva: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Mitä piilotyöpaikat ovat? Miksi niitä on ja miksi niihin kannattaa hakea? Miten niitä etsitään? Koska piilotyönhaku poikkeaa paljon perinteisestä työnhausta, siihen on valmistauduttava. Työnhakuun pitää asennoitua uudelleen. Miten päästä alkuun?

Piilotyöpaikalla tarkoitetaan työmahdollisuutta, jota ei ole laitettu julkiseen hakuun. Toisin sanoen piilotyöpaikka on yrityksen avaama työpaikka, josta ei tehdä julkista ilmoitusta yrityksen omille sivuille, sosiaalisen median sivuille tai työnhakualustoille. Piilotyöpaikka konkretisoituu, kun työntekijä ja työnantaja kohtaavat toisensa oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Piilo-osaajien keskuudessa puhutaan usein ilmoitustyöpaikasta, kun tarkoitetaan julkisessa haussa olevaa työpaikkaa, ja tarvetyöpaikasta, kun tarkoitetaan piilotyöpaikkaa. Termi “piilotyöpaikka” on kuitenkin kielessämme vakiintunut, joten jatkossa käytän sitä. Lisäksi nykyään on yleistynyt hybridihaku, jossa työnantajat täydentävät mediahaun tuloksia etsimällä ja kontaktoimalla sopivia ehdokkaita suoraan. Tällöin työpaikka on samanaikaisesti sekä julkisesti haussa oleva että piilotyöpaikka. Lisäksi piilotyöpaikka voi olla työnantajalta piilossa. Sinun tehtäväsi on tehdä näkyväksi, että he tarvitsevat sinun palveluksiasi.

Tutkimusten mukaan vain noin joka neljäs hakija työllistyy avoimeen työpaikkaan. Esimerkiksi Sitran työelämätutkimus osoittaa, että kolme neljästä työpaikasta löytyy muuten kuin julkisen työpaikkailmoittelun kautta. Siksi työnhakijan täytyy aktivoitua ja alkaa metsästää piilotyöpaikkoja.

Työpaikkoja ei ilmoiteta monesta syystä. Julkiset haut ovat kalliita organisaatioille ja työläitä rekrytoijille. Monesti kilpailutilanne vaikuttaa asiaan, jolloin yritykset haluavat pitää rekrytoinnin taustalla olevat suunnitelmat salassa kilpailijoiltaan. Yhtenä syynä on työpaikoilla tapahtuvat nopeat muutokset, kuten yritysostot tai toiminnan kasvu. Lisäksi osaavan työvoiman saatavuus voi olla haaste.

Piilotyöpaikkoja kannattaa hakea: ne voivat olla helpompi väylä töihin kuin avoimessa haussa olevat työpaikat, koska kilpailua niihin on vähemmän. Perinteisesti työnhakijat kartoittavat julkisessa haussa olevia työpaikkailmoituksia ja vastaavat niihin. Toisaalta rekrytoijat hyödyntävät usein muita keinoja, kuten verkostojaan, sosiaalista mediaa ja suorahakukonsultteja, etsiessään osaajia. Niinpä työmarkkinoilla on eräänlainen kohtaanto-ongelma: suuri osa osaajista liikkuu eri kanavassa kuin rekrytoijat. Jos kerran suurin osa työpaikoista liikkuu muuten kuin julkisessa haussa, kannattaa panostaa piilotyöpaikkojen etsimiseen.

Kirsikankukkia

Kuva: David Brooke Martin / Unsplash

Muokkaa asennettasi piilotyönhakua kohtaan

Voit alkaa työstää asennettasi huomaamalla, kuinka mielesi auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia. Kun aihe on itselle ajankohtainen, huomiokykymme ohjautuu entistä enemmän itseämme kiinnostavaan asiaan. Käsittele päivittäin tietoa, josta voit poimia sopivia mahdollisuuksia. Suhtaudu avoimin mielin kaikkeen löytämääsi tietoon. Älä lukkiudu yhteen mielikuvaan. Toisinaan lopputulos voi olla sellainen, jota et osannut edes ajatella mutta joka sopiikin sinulle hyvin.

Voit aloittaa tarkastelemalla piilotyönhakua rekrytoijan näkökulmasta. Tässä voi auttaa Duunitorin Kansallinen rekrytointitutkimus 2020, johon on koottu tuoreimman rekrytointitutkimuksen tuloksia. Piilotyönhaun näkökulmasta huomio kannattaa kiinnittää erityisesti rekrytointikanavia koskeviin tuloksiin.

Voit myös tarkastella Sitran Megatrendit 2020 -julkaisua piilotyönhaun näkökulmasta. Se antaa ideoita siitä, millaisiin haasteisiin tulevaisuudessa kaivataan ratkaisuja. Minkälaisissa yrityksissä näitä haasteita pyritään ratkaisemaan? Voisitko lähestyä kiinnostavaa yritystä ja tarjota heille osaamistasi?

Ajankohtaisia uutisia seuraamalla voi saada paljon vinkkejä uusista työpaikoista. Esimerkiksi nimitysuutisesta voi päätellä, että työpaikassa tapahtuu mahdollisesti työpaikkojen kiertoa ja uusia tehtäviä voi vapautua. Lisäksi yritysten fuusio- ja saneeraustilanteissa sekä uusien projektien lanseerausvaiheessa voi syntyä uusia tehtäviä ja töitä. Myös yrityksen laajentumisesta seuraa yleensä aina uusia työpaikkoja. Kannattaa seurata myös kasvavien alojen yrityksiä sekä startupeja: niissä on usein tarvetta uusille osaajille, mutta ei vielä resursseja panostaa suuriin rekrytointikampanjoihin.

Voit ruokkia mieltäsi myös lukemalla menestystarinoita. Blogistamme löytyy erinomainen esimerkki unelmien piilotyöpaikan löytymisestä. Tutustu myös Pois piilosta -sarjan tarinoihin saadaksesi vinkkejä. Toisten kokemukset toimivat erittäin hyvin, kun haluaa saada selville erilaisia tapoja löytää piilotyöpaikka.

Puu ja sininen taivas

Kuva: James Lee / Unsplash

Miltä tämä tuntuu?

Piilotyönhaku on itselleni aika vierasta. On paljon helpompaa selailla valmiiksi mietittyjä toimenkuvia ja miettiä, miten niihin soveltuisin. Sosiaalisen median käyttö arveluttaa. Siihen liittyy monenlaisia vaaratekijöitä, koska liikkeellä on monenlaisia ihmisiä. Myös verkostojen käyttäminen on vähän vierasta. Koen myös verkostoni pieneksi. Tuntuu arveluttavalta lisätä sosiaalisessa mediassa verkostooni tuntemattomia ihmisiä.

Piilotyönhaku tuntuu haastavalta osaltaan myös siksi, että en itse tarkalleen tiedä, mitä haluaisin tehdä seuraavassa työssä. Lisäksi koen tuskaa osaamiseni esittämisessä, koska olen tehnyt monenlaisia töitä. Osaamisen hajanaisuus ja osin vanhentuminen luo haastetta. Niinpä minun on vaikea pukea osaamistani tiiviiseen pakettiin. Koska itsensä tuotteistaminen ja markkinoiminen on hankalaa, ulkopuolinen apu on ollut tarpeen. Olenkin kiitollinen Piilo-osaajille tästä.

Olen suhtautunut työnhakuun kielteisesti, koska olen ollut pitkään työttömänä ja työmarkkinat ovat kohdelleet huonosti. On ollut syrjintää ja välinpitämättömyyttä. Suhtautumiseni muuttui kuitenkin myönteisemmäksi, kun ryhdyin tietoisesti muokkaamaan asennettani. Kun lukee aiheesta säännöllisesti ja harjoittelee edeten pienin askelin, alkaa nähdä asioita laajemmin. Ratkaisu voi olla toisenlainen kuin alussa kuvittelee.

Jari Aaltosen profiilikuvaKirjoittaja Jari Aaltonen on kokenut ohjelmistosuunnittelija, joka etsii alan töitä.

1 Response

  1. 18.6.2021

    […] valmistautuminen alkaa siitä, että muokkaa asennetta sitä kohtaan. Joitakin ajatuksia esitin ensimmäisessä blogissani. Valmistautumiseen sisältyy myös se, että oppii valmistautumaan odottamattomiin tapahtumiin. […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.