Osaamista ohjelmistosuunnitteluun – Jari Aaltonen

Timantilla timanttia hiotaan.

Sähköposti: [email protected]
Puhelinnumero: 040 596 2301
LinkedIN
GitHub

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Osaamistani voi hyödyntää tehtävissä, joihin sisältyy palvelumuotoilua ja konseptointia. Osallistun mielelläni vuorovaikutteiseen suunnitteluun eri toimijoiden kanssa etsimään ratkaisua, kuinka asiakaskokemusta voi parantaa. Tähän voi sisältyä käyttöliittymäsuunnittelua, toteutuksen yksityiskohtien selvittelyä, testausta ja dokumentointia. Pystyn tuottamaan selkeää kirjallista materiaalia, mihin vain tarvitaan.

Ohjelmistosuunnittelussa vahvuutenani on Back End, tietokannat ja väliohjelmistot. Ohjelmointikielistä vahvimpia ovat Java, C ja PHP. Tietokannoista tutuimpia ovat MySQL ja Oracle.

Top 3 osaamistani:

  • Palvelumuotoilu ja konseptointi
  • Ongelmanratkaisukyky
  • Organisointitaidot ja viestintä

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

  • Käyttöliittymäsuunnittelu
  • Testaaminen ja testien suunnittelu
  • Visualisointi

Minkälaista työtä etsin?

Etsin asiantuntijatyötä – selvittelyä ja suunnittelua, johon voi sisältyä teknisiä, taloudellisia tai lainopillisia kysymyksiä. Työhön voi sisältyä myös suorittavaa työtä, kuten dokumentointia ja muuta kirjoitustyötä sekä ohjelmointia ja testausta. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on motivoivaa, sillä se laajentaa omaa näkökulmaa ja auttaa oppimaan uutta. Tiimityö, jossa on eri vastuualueilla olevia toimijoita, innostaa minua, sillä niissä voi vahvistaa sekä omaa että muiden osaamista.

Mielenkiintoisen työn ohella työympäristössä tärkeää on hyvät vaikuttamis- ja kouluttautumis-mahdollisuudet sekä innostava ja rento ilmapiiri. Työntekijöiden keskinäinen luottamus ja avoimuus sekä toimiva sisäinen viestintä ovat minulle myös tärkeitä. Saan iloa saamastani arvostuksesta sekä siitä, kun saan haastavan työn etenemään. Työyhteisön koolla ei sinänsä ole väliä, mutta työskentelen mielelläni yhteisössä, jossa on vähintään viisi henkilöä.

Työhistoriani:

Ohjelmistosuunnittelusta kokemusta ja osaamista yli 20 vuotta. Keskeisimmät aikaansaannokseni ovat kunnan verkkosivut, kansainvälisen öljy-yhtiön maksukorttijärjestelmä sekä pankin kassajärjestelmä. Merkittävintä näissä projekteissa oli asiakaskokemuksen parantaminen palvelumuotoilun, käytettävyyden ja dokumentoinnin avulla.

Työssäni olen tuottanut kirjallista materiaalia: teknisiä dokumentteja, kuten määrittely- ja suunnitteludokumentteja sekä käyttöohjeita. Olen myös toimittanut sisältöä verkkosivuille. Tähän sisältyi tekstin ja kuvien lisäksi myös sähköiseen muotoon saatettuja lomakkeita, joiden ulkoasua ja ohjetekstejä piti suunnitella uudelleen. Toisinaan niiden ohjeistusta piti korjata vastaamaan ajankohtaista lainsäädäntöä.

Millainen olen?

Olen selkeä viestijä. Luonteeltani olen ystävällinen, kärsivällinen, oikeudenmukainen ja vastuuntuntoinen. Minulla on hyvät ihmissuhdetaidot: pystyn muodostamaan yhteyden toisiin ihmisiin ja ylläpitämään kannustavaa ilmapiiriä, vaikka olenkin hiljainen ja rauhallinen. Haluan saada työni valmiiksi ajallaan. Olen luotettava ja sitoutunut tiimipelaaja. Minulle tulee hyvä olo siitä, että voin olla tarpeellinen toisille. On myös mukava saada kiitosta, kun on saanut aikaiseksi jotain hyvää.

Mikä on koulutustaustani?

Filosofian maisteri Helsingin yliopistosta, pääaineenani oli tietojenkäsittelytiede. Sivuaineeni olivat matematiikka sekä talous- ja kiinteistöoikeus. Diplomi-insinöörin tutkinto Tampereen yliopistosta, pääaineenani oli digitaali- ja tietokonetekniikka. Sivuaineena olivat ohjelmistotekniikka, teollisuustalous ja automaatiotekniikka.

Työnhakualueeni:

Pääalue on Satakunta. Myös 2-3h liikenneyhteyden päässä olevat työt ovat mahdollisia (esim. 2krt/viikko paikan päällä, muuten etänä.) Olen valmis muuttamaan, jos työpaikka on mielenkiintoinen, järjestelyt realistisia ja palkka kilpailukykyinen.

Linkkejä:

Jari Aaltonen CV