Kokenut ohjelmistosuunnittelija – Jari Aaltonen

Kaikenlaisesta kovasta työstä on hyötyä.

Sähköposti: [email protected].com
Puhelinnumero: 040 596 2301
LinkedIN
GitHub

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Osaamiseni keskiössä on web-palvelujen kokonaisvaltainen rakentaminen, johon sisältyy määrittely, toteutus, testaus, käyttöönotto, dokumentointi ja ylläpito. Määrittely- ja suunnitteluvaiheessa kuuntelen tarkasti asiakkaan toiveita ja etsin teknisiä ratkaisuja tuotteen toteuttamiseen. Käyttöliittymäsuunnittelussa hyödynnän visuaalista hahmotuskykyäni. Suunnittelen tuotteen sellaiseksi, jota on helppo käyttää. Dokumentoinnissa tuotan selkeää kirjallista materiaalia, mihin vain tarvitaan.

Toteutuksessa hyödynnän Full Stack –kehitystyökaluja. Minulla on kokemusta LAMP-pohjaisista web-sovelluksista, jossa pääteknologioina ovat Linux, Apache, MySQL ja PHP. Olen halukas oppimaan myös toisia tekniikoita.

Hoidan luontevasti säännöllisen yhteydenpidon asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

Top 3 osaamistani:

  • FullStack-ohjelmointi
  • Viestiminen
  • Palveleminen

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

  • Tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri
  • Web-suunnittelu ja pilvipalvelut
  • Robotiikka

Minkälaista työtä etsin?

Etsin asiantuntijatyötä ohjelmistokehityksen parissa. Full Stack –kehitys on vahvinta osaamisaluettani, Erityisesti käyttöliittymäsuunnittelu ja –toteutus kiinnostaa. Pidän ongelmanratkaisusta ja selvitystyöstä, johon liittyy teknisiä haasteita, mutta siihen voi sisältyä myös taloudellisia ja lainopillisia kysymyksiä. Tietojenkäsittelytieteen ja diplomi-insinöörin koulutus antaa hyvän pohjan näihin tehtäviin. Toimialoista olen omimmillani taloushallinnon sekä myynnin ja markkinoinnin tukitehtävissä.

Rakennan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä eri sidosryhmien kanssa. Tiimityössä autan muita käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ratkaisemaan ongelmia.

Työhistoriani:

Olen kehittänyt kotisivuja julkaisuohjelmilla sekä sisällöntuottajana että ohjelmistosuunnittelijana. Olen myös toiminut teknisenä asiantuntijana ja suunnittelijana useassa asiakasprojektissa, joissa toteutimme korttilaskutus- ja potilastietojärjestelmän julkiseen terveydenhuoltoon. Lisäksi olen toteuttanut sulautettuja ohjelmistoja kirjoittimeen ja kansainvälisten kauppaketjujen kassapäätteisiin. Työssäni olen toiminut erilaisissa ohjelmistotuotannon tehtävissä: määrittelystä toteutukseen ja tuotantoon ottoon sekä ylläpitoon saakka.

Olen tuottanut teknisiä dokumentteja, kuten suunnitteludokumentteja ja käyttöohjeita. Toimitin materiaalia verkkosivuille, johon sisältyi myös erilaisia sähköiseen muotoon saatettuja lomakkeita. Päivityksen yhteydessä selkeytin niiden ulkoasua ja ohjetekstejä, toisinaan vastaamaan ajankohtaista lainsäädäntöä. Olen saanut kiitosta selkeästä viestinnästä.

Olen ollut myös tekemässä myös patenttihakemuksia. Työhön sisältyi mikrotukea, tekstin muokkausta, keksinnön uutuuden selvittelyä, käännöstyötä englannista suomeen sekä selvityspyyntöihin liittyvää tutkimustyötä.

Millainen olen?

Olen kokenut ja motivoitunut ohjelmistosuunnittelija, joka pitää ongelmanratkaisusta. Minua innostaa erityisesti se, kun voin tietotekniikan avulla auttaa toisia. Minua innostaa myös uuden oppiminen ja se, että voin sitä kautta tuoda oman panokseni automatisaatioon, digitalisaatioon ja ns. digiloikkaan.

Työntekijänä olen joustava, järjestelmällinen ja oppivainen. Tartun toimeen aktiivisesti ja kehitän omaa osaamistani positiivisella ja osallistavalla otteella.

Olen muutoskykyinen ja sopeutuva. Tärkeissä asioissa ilmaisen mielipiteeni jämäkästi ja seison sen takana.

Mikä on koulutustaustani?

Koulutukseltani olen filosofian maisteri, pääaineena tietojenkäsittelytiede. Valmistuin Helsingin yliopistosta 2007. Sivuaineeni ovat matematiikka sekä talous- ja kiinteistöoikeus. Lisäksi minulla on diplomi-insinöörin tutkinto Tampereen yliopistosta vuodelta 1986. Pääaineenani on Digitaali- ja tietokonetekniikka, sivuaineena ohjelmistotekniikka, teollisuustalous ja automaatiotekniikka.

Työnhakualueeni:

Työnhakualueeni on koko Suomi, ensisijaisesti haen töitä pääkaupunkiseudulta. Asun tällä hetkellä Satakunnassa, mutta olen valmis muuttamaan työn perässä. Olen myös tottunut tekemään etätyötä.

Linkkejä:

Jari Aaltonen CV