Apua osaajaprofiilin kirjoittamiseen verkkokurssilta

Piilo-osaajien hashtagit #osaajaesiin, #poispiilosta, #työnhakuyhteisö, #työnhakuhyvinvointi

Kuva: Laura Tammisto / Studio Torkkeli

Piilo-osaajien osaajaprofiili on erinomainen työkalu oman osaamisen ja ammatillisten tavoitteiden työstämiseen. Samalla se on myös vaikea työkalu, sillä sitä kirjoittaessa joutuu menemään syvälle itseensä ja miettimään tarkasti, mitä haluaa ja miksi. Tähän avuksi olemme työstämässä verkkokurssia!

Mitä jos tekisimme verkkokurssin?

Ajatus verkkokurssista, joka auttaisi osaajaprofiilin kirjoittamisessa on noussut esiin keskusteluissamme jo pitkään. Keväällä toteutimme kolmen kerran verkkokoulutuksen osaajaprofiilista jäsenillemme. Siitä saadun hyvän palautteen ja kehitysehdotusten myötä vahvistui ajatus myös muille kuin yhdistyksen jäsenille avoimesta laajemmasta verkkokurssista. Löytyi muutama innostunut ja päätimme aloittaa projektin.

Aloituspalaverin pidimme toukokuussa ja aloitimme kurssin suunnittelun ja vähitellen myös sisällön tuottamisen. Kesän aikana olemme pitäneet viikoittain etäpalavereja, joissa olemme käyneet läpi edistymistä ja miettineet yhdessä ratkaisuja ongelmakohtiin. Välillä suunnitelmat ovat rönsyilleet ja välillä olemme tiivistäneet ajatuksia.

Mietimme alkuun myös kurssin pedagogisia tavoitteita ja yleisesti sitä, miksi teemme tämän kurssin. Kurssin tavoitteeksi muodostui:

  • auttaa tunnistamaan oma osaaminen ja tavoitteet
  • auttaa ja rohkaista kirjoittamaan ja julkaisemaan osaajaprofiili sivuillamme

Kurssista on tarkoitus olla hyötyä myös, vaikka osallistuja ei aikoisikaan julkaista osaajaprofiilia. Profiilin kysymysten pohtimisesta ja löytyneistä vastauksista on hyötyä muun muassa:

  • hissipuheen ja esittelyvideoiden laatimisessa
  • CV:n ja työhakemusten kirjoittamisessa
  • oman osaamisen, tavoitteiden ja motivaation sanoittamisessa erilaisissa tilanteissa.

Kuva: Laura Tammisto / Studio Torkkeli

Rakenne osaajaaprofiilista

Heti alkuun päätimme, että kurssi tulee koostumaan moduuleista, jotka mukailevat osaajaprofiilin osioita. Jaoimme moduulit keskenämme sen mukaan, mikä aihepiiri ketäkin kiinnosti eniten ja aloimme työstää aiheitamme. Aika pian moduuleille muodostui runko, jonka mukaan kaikki jatkoivat oman osionsa työstämistä. Rungon ajatuksena on tehdä sisällöistä yhtenäisiä ja saada kurssista sujuvasti etenevä.

Verkkokurssin sisältö tulee ainakin näillä näkymin muodostumaan videoista, niitä tukevasta kirjallisesta materiaalista ja tehtävistä, jotka auttavat ideoimaan ja kirjoittamaan osaajaprofiilia. Pieniä muutoksia on tullut matkan varrella, viimeisin innovaatio moduulien runkoon tuli viime viikon palaverissa.

Sisältö kokemuksista

Jokainen lähti työstämään omaa moduuliaan omalla tavallaan. Itse lähdin liikkeelle siitä, mitä olin saanut osaajaprofiilia työstäessäni sekä siitä, mitä apua, kannustusta, rohkaisua ja vinkkejä sain. Mietin myös sitä, mitä olisin ehkä kaivannut lisää. Olen kerännyt kasaan työkaluja, joita olen käyttänyt omaa osaamistani ja tavoitteitani pohtiessani ja miettinyt, mitkä niistä ovat mahdollisimman hyödyllisiä kurssilla ja helppo ohjeistaa käyttöön.

Kurssia tehdään vapaaehtoisvoimin, kuten muutakin Piilo-osaajien toimintaa. Se tarkoittaa sitä, että välillä viikon aikana ei ole valmistunut mitään uutta, mutta välillä taas on edistytty harppauksin. Tekemistä on vielä paljon, mutta tässä vaiheessa näyttää hyvältä. Esimerkiksi itse olen siinä vaiheessa, että videoiden kuvaaminen on vuorossa seuraavana. Olen aiemminkin tehnyt videoita, mutta vähän jännittää, sillä nämä ovat ensimmäisiä ”virallisempia” otoksia. Jännityksen lisäksi olen aika innostunut, sillä näiden videoiden myötä minulla on vihdoin kannuste opetella myös videoiden muokkausta ja tekstittämistä.

Tavoitteita ja uusia oppeja

Itse lähdin mukaan tähän projektiin muun muassa siksi, että halusin:

  • oppia, miten verkkokurssi tehdään
  • kehittää omaa osaamistani valmentajana
  • saada uusia kokemus yhteistyöstä 
  • jakaa omia hyviä kokemuksiani osaajaprofiilin työstämisestä
  • tuoda Piilo-osaajien asiaa laajemmin esille

Tähän mennessä olen oppinut, että on tärkeää suunnitella ja asettaa selvät tavoitteet ja tarkoitus kurssille. Kun ensimmäiset suuntaviivat on päätetty, kannattaa aloittaa heti sisällön suunnittelu. Suunta ja rakenne, samoin kuin tavoitteetkin todennäköisesti muuttuvat ainakin jonkin verran matkalla. Se ei haittaa, vaikka aineiston suunnittelu olisi jo pitkälläkin, sillä sitä on ollut yllättävän helppo järjestellä uusiksi. Lopullinen muoto ja runko on kuitenkin syytä päättää ennen kuin tehdään jotain konkreettista eli meidän tapauksessamme videoita ja harjoitusten kirjallisia ohjeita.

Olen myös, taas kerran, oppinut paljon itsestäni. Olen huomannut, kuinka paljon osaamista ja tietoa minulta löytyy. Olen, taas kerran tässäkin tapauksessa, oppinut paljon Piilo-osaajista ja siitä innostuksesta ja yhteistyöstä, joka meissä kuplii. Se on jotakin sellaista, millä mahdottomalta tai vaikealta tuntuvasta tuleekin yhtäkkiä mahdollista ja helppoakin. Asioita tehdään ja saadaan aikaan upeita juttuja. Erityisesti ihailen sitä, että jokaisella on mahdollisuus päästä kokeilemaan ja opettelemaan ja kehittämään itselle uutta osaamista.

Työ kurssin kanssa jatkuu ja odotan innostuksella, millaisen kokonaisuuden saamme valmiiksi. 

Kaisa Selamo profiilikuvaKirjoittaja Kaisa Selamo on ottamassa uutta ura-askelta sähkösuunnittelun maailmassa ja jakaa aikansa perheen, työn ja itsensä kehittämisen kesken. Ajanhallinnan ja palautumisen taidot ovat tehokäytössä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.