10 vinkkiä onnistuneen blogitekstin kirjoittamiseen

Blogiteksti on erinomainen keino tuoda esille omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan sekä samalla myös persoonaansa, mitä voi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa ja oman henkilöbrändin rakentamisessa.

Hyvä blogiteksti koostuu loppujen lopuksi melko yksinkertaisista aineksista: kiinnostavasta sisällöstä, sujuvasta tekstistä ja selkeästä rakenteesta. Näillä kymmenellä perusvinkillä pääsee jo pitkälle onnistuneen tekstin laatimisessa!

1. Varaa aikaa suunnittelulle ja kirjoittamiselle.

Jaa suunnitteleminen ja kirjoittaminen vaiheisiin, ja pidä taukoja niiden välissä. Älä yritä saada tekstiä kerralla valmiiksi. Jos kirjoitat säännöllisesti blogitekstejä, kerää aiheideoita talteen tulevaisuuden varalle.

2. Kirjoita yhdestä, rajatusta aiheesta.

Blogitekstin on tarkoitus olla lyhyehkö ja napakka kokonaisuus, joten aiheen riittävä rajaaminen on erittäin tärkeää. Pyri tekstissä esimerkiksi vastaamaan yhteen kysymykseen tai esittelemään jokin rajattu näkökulma aiheesta.

3. Varmista, että sinulla on jotakin sanottavaa aiheesta.

Selvitä itsellesi, mitä haluat sanoa tekstilläsi, ja pidä punainen lanka mielessäsi koko kirjoitusprosessin ajan. Älä latele pelkkiä latteuksia tai itsestäänselvyyksiä. Hyviä aiheita ovat esimerkiksi kiinnostavat ja/tai ajankohtaiset ilmiöt, joihin haluat ottaa kantaa tai joista haluat esitellä jotakin tiettyä puolta.

4. Suuntaa teksti sen lukijalle ja käytä hänelle tuttua kieltä.

Pidä tekstin kohderyhmä koko ajan mielessä. Käytä ymmärrettävää ja selkeää kieltä. Vältä ammattijargonia, ellet kirjoita vaikkapa kollegoillesi. Jos joudut käyttämään erikoissanastoa, selitä termit ymmärrettävällä yleiskielellä.

5. Herätä lukijan mielenkiinto kiinnostavalla ja tekstin sisältöä kuvaavalla otsikolla.

Lukija päättää usein pelkän otsikon perusteella, lukeeko hän tekstiä vai ei, joten sen kiinnostavuuteen kannattaa panostaa. Varmista myös, että otsikko ja sisältö vastaavat oikeasti toisiaan ja ettei otsikko ole liian suppea tai liian laaja. Otsikko kannattaa muotoilla lopulliseen muotoonsa vasta ihan viimeiseksi.

6. Kerro otsikossa tai viimeistään heti tekstin alussa, mistä tekstissä on kyse ja miten se hyödyttää lukijaa.

Kerro heti alussa lyhyesti tekstisi pääanti. Tämä auttaa lukijaa päättelemään, kannattaako juuri hänen paneutua tekstiin vai ei. Lisäksi suuri osa lukijoista jättää tekstin kesken, joten tekstisi pääpointti jää monelta lukematta, jos se kerrotaan vasta lopussa.

7. Tee tekstistä helposti silmäiltävä esimerkiksi alaotsikoiden avulla.

Verkkotekstejä luetaan usein kiireessä, ja lukemista helpottaa silmäiltävyys. Alaotsikoiden avulla lukija saa nopeasti yleiskäsityksen tekstistä ja sen sisällöstä. Lisäksi esimerkiksi listaukset, kuvat ja muut elementit jaksottavat tekstiä mukavasti.

8. Huolehdi muutenkin tekstin luettavuudesta ja sujuvuudesta. Muista oikeinkirjoitus ja pidä kappaleet lyhyehköinä.

Tee myös tekstin lukemisesta helppoa. Esimerkiksi kirjoitusvirheet ja pitkät rönsyilevät virkkeet ärsyttävät lukijaa ja saattavat saada hänet jättämään tekstin kesken. Lisäksi blogitekstejä luetaan yhä enenevissä määrin mobiililaitteilla, joten virkkeet ja kappaleet kannattaa pitää lyhyinä jo senkin takia.

9. Varmista, että tekstilläsi on selkeä alku, keskikohta ja loppu.

Varmista, että rakenne on selkeä ja looginen. Keskikohdan kuuluu viedä suurin osuus tekstikokonaisuudesta, koska siihen kuuluu itse aiheen ja asian käsittely. Alkuun sopii tiivis johdatus aiheeseen ja loppuun taas tarvittaessa napakka yhteenveto.

10. Pidä teksti tiiviinä ja napakkana. Pysy aiheessa! Ei jaarittelua eikä toistoa!

Karsi, tiivistä ja napakoita tekstiä aina lopuksi. Etenkin alku paisuu herkästi turhan laajaksi johdannoksi, vaikka on parempi mennä aika lailla suoraan asiaan. Varmista vielä, ettei tekstissä mennä ohi aiheen tai valitun näkökulman.

Kirjoittaja Salla Hiltunen on suomen kielen ja viestinnän asiantuntija, jonka sydän sykkii teksteille, verkkoviestinnälle ja selkeälle kielelle. Hän pitää myös omaa Punaista lankaa -kieli- ja viestintäblogia.

 

 

 

 

 

Lähteitä ja lisämateriaalia:

 

1 Response

  1. 8.4.2020

    […] aiemmin vinkkejä hyvän blogitekstin kirjoittamiseen. Mutta mitä iloa blogitekstien kirjoittamisesta edes on? Ja miten bloggaaminen hyödyttää […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.