REISS-motivaatioprofiili – Mikä tekee meidät onnelliseksi? Mikä on oikeasti tärkeää?

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja siitä, miksi käyttäydymme niin kuin käyttäydymme. Verkostoiduin Linkedinissä Reiss Motivaatioprofiili® -valmentaja Shani Livsonin kanssa, ja hän ehdotti motivaatioprofiilin tekemistä, kun tuskailin oman työnhakuni kanssa.

Mikä on REISS-motivaatioteoria?

Amerikkalainen professori Steven Reiss tutki ihmismieltä vuosikymmenten ajan. Hän kehitti persoonallisuustestin, joka perustuu ihmisen omaan arvioon itsestään.

“Steven Reissin mukaan ‘elämän motiivit’ ovat dimensioita, jotka kuvaavat pohjimmiltaan toimintamme tarkoitusperiä. Nämä tarkoitusperät eli motiivit ohjaavat sitä, millaisia tarpeita meillä on jamitä arvostamme (arvot). Me koemme yksilöllisten tarpeidemme tyydyttämisen elämämme tärkeimmäksi tavoitteeksi. Ilman näiden tarpeiden tyydyttämistä emme koe olevamme onnellisia.” (Lähde.)

Mitattavat motivaattorit

Jokaisella ihmisellä on täysin yksilöllinen motivaatiorakenne, joka määrittelee sen, miten ihminen toimii ja käyttäytyy eri tilanteissa.

Miten testaus tapahtui

Testi tehtiin sähköisessä työkalussa, jossa vastasin omaan tahtiin 120 kysymykseen. Kysymykset olivat suomeksi eli omalla äidinkielellä, joten tulos saattaa olla hiukan luotettavampi kuin esimerkiksi englanniksi tehty.

Seuraavaksi kävin testin tulokset läpi kasvotusten valmentajan kanssa. Keskustelu kesti noin 1,5 tuntia ja sai aikaan monia ahaa-elämyksiä.

Keskustelun jälkeen sain vielä testialustalta nähtäväksi yhteenvedon omista motivaattoreistani sekä ladattavan 51-sivuisen PDF:n. Raportissa on lisätietoja ja taustoja REISS-motivaatioprofiilista ja siitä, kuinka elämän perusmotiivit motivoivat juuri minua sekä tietoa siitä, miten hyödyntää omaa motiivirakennettani.

Motivaatioprofiilin hyötyjä

Voit kirkastaa itsellesi, mikä sinulle on todella tärkeää ja mistä saat energiaa ja onnellisuutta. Pääset loistamaan, kun saat muokattua elämäsi ja ympäristösi sellaiseksi, että se todella motivoi sinua.

Työpaikoilla koko tiimille tehtävä motivaatioprofiili lisää luottamusta ja ymmärrystä tiimin toiminnasta. Kun ihmiset saadaan sopiviin tehtäviin, työtyytyväisyys ja tuottavuus kasvaa. Ihmiset oppivat ymmärtämään erilaisuutta ja yhteistyö paranee.

Myös rekrytoijien työ helpottuu, kun saadaan palkattua oikeasti motivoituneita ihmisiä.

Jos sinua kiinnostaa tietää lisää motivaatioprofiilista ja siitä, mistä sen voi tilata, suosittelen lukemaan artikkelin Tunnetko perimmäiset motiivisi?.

Mitkä olivatkaan ne minua motivoivat asiat

Neljä merkittävintä motivaattoriani ovat:

  • Valta (Heikko vallan tarve)

Olen ylpeä pystyessäsi antamaan muille heidän tarvitsemaansa apua, jotta he saisivat työnsä valmiiksi. Toimin muita tukien kontrolloimatta heitä, enkä tyrkytä neuvoja. Haluan luoda sinulle sopivan tasapainon urani ja muun elämäsi välille.

  • Hyväksyntä (Heikko hyväksynnän tarve)

Olen vähemmän herkkä epäonnistumisen mahdollisuuden suhteen ja siedän arvostelua keskimääräistä paremmin. Selviydyn nopeasti takaiskuista ja menen eteenpäin elämässä.

Keskityn enemmän siihen, mikä saattaisi mennä oikeaan suuntaan, kuin varaudun siihen, mikä voisi mennä vikaan. Koen elämäni turvalliseksi ja luotan itseeni. Kun asiat menevät pieleen, teen kaikkeni ongelman ratkaisemiseksi ja pysyn optimistina.

  • Kerääminen (heikko keräämisen / säästämisen tarve)

Olen antelias ihminen. Anteliaisuus pätee myös omaan ajankäyttööni; välillä unohdan pitää huolta itsestäni ja sanoa “ei”. Tavaroiden säilyttäminen tai kerääminen ei ole minulle tärkeää.

  • Perhe (vahva perhemotiivi)

Asetan perheen etusijalle ja järjestän aikatauluni niin, että voin viettää paljon aikaa kotona. Nautin vuorovaikutuksesta perheenjäsenteni kanssa, yhdessä syömisestä, keskusteluista ja lomien viettämisestä yhdessä. Puhun aikuisten lasteni kanssa usein, jopa päivittäin.

Lisäksi riippumattomuus, esteettisyys ja mielenrauha nousivat aika merkittäviksi motivaattoreiksi.

Testin tulokset eivät tuoneet paljonkaan yllätyksiä mutta tukivat omaa käsitystäni itsestäni. Tesi avasi kuitenkin eri asioiden yhteyksiä, kuten esimerkiksi sitä, että ajoissa paikalla oleminen linkittyykin mielenrauhaan. Tuloksien pohjalta pystyn myös kuvaamaan omaa osaamistani ja motiivejani uudella ja erilaisella tavalla.

Kirjoittaja Maijaleena Siuvatti on muutoksesta pitävä maanläheinen toimiston multitalentti, joka nauttii muiden auttamisesta. Hän suhtautuu elämään positiivisesti ja keskittyy enemmän siihen, mikä menee oikeaan suuntaan, kuin varautuu siihen, mikä voisi mennä vikaan. Päivät täyttyvät tällä hetkellä työn hakemisesta, luonnossa liikkumisesta ja käsitöistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.