Kielen, tekstin ja viestinnän käsityöläinen – Salla Hiltunen

”Katso, lue, etsi ja tutki – ei sen vuoksi silmäs puhkee.” –Mikael Agricola

Sähköposti: [email protected]
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Olen teksteihin erikoistunut suomen kielen ja viestinnän asiantuntija, ja olen kiinnostunut työskentelemään esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin parissa. Myös hanke- ja projektityö on lähellä sydäntäni.

Kirjallinen viestintä ja tekstien kanssa työskentely on ominta osaamistani, ja olen taitava sekä tuottamaan että muokkaamaan erilaisia tekstejä eri tarkoituksiin. Olen hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia, poimimaan olennaiset asiat sekavistakin lähteistä ja kirjoittamaan selkeitä, lukijaystävällisiä ja hiottuja tekstejä.

Yhä enenevässä määrin myös visuaalinen viestintä kuuluu osaamisalueisiini, ja minulta sujuu niin taittaminen, graafinen suunnittelu kuin kuvankäsittelykin. Lisäksi olen kiinnostunut erityisesti digitaalisesta viestinnästä ja markkinoinnista.

Top 3 osaamistani:

  • Erityyppisten tekstien kirjoittaminen lukijalähtöisesti
  • Oikeakielisyys ja kielellisten nyanssien huomioiminen
  • Olennaiseen keskittyminen, tiivistäminen ja selkeyttäminen

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

  • Kielen- ja tekstinhuolto
  • Verkkotekstit ja -viestintä
  • Hanketekstit ja -dokumentaatio

Minkälaista työtä etsin?

Suhtaudun avoimin mielin erilaisiin teksteihin, viestintään ja markkinointiin liittyviin tehtäviin – enkä nirsoile rutiininomaisempien toimistotöidenkään kohdalla. Parhaimmillani olen kuitenkin tekstien kanssa temmeltäessäni, mistä myös nautin eniten.

Haaveilen asiantuntijatyöstä, jossa pääsisin sekä hyödyntämään aiempaa osaamistani että oppimaan uutta. Menestyn parhaiten itsenäisessä työssä, mutta osaan työskennellä myös ryhmässä. Työssä minua motivoi erityisesti oman kädenjälkeni näkeminen sekä mahdollisuus kehittyä ja kehittää.

Työhistoriani

Toimin parhaillani oikolukijana verkkolehdessä, jossa oikoluen ja editoin erityyppisiä musiikkiaiheisia artikkeleita. Lisäksi olen kielenhuoltanut lukuisia opinnäytetöitä, opaskirjoja ja muita julkaisuja.

Minulla on ennestään kokemusta monipuolisista viestintä-, markkinointi- ja sisällöntuotantotehtävistä sekä hanke- ja järjestötyöstä. Olen muun muassa vastannut digitaalisesta viestinnästä ja markkinoinnista, tuottanut erilaisia kirjallisia ja visuaalisia sisältöjä eri tarkoituksiin, tehnyt hankeviestintää, laatinut hankesuunnitelmia ja rahoitushakemuksia, kielenhuoltanut ja kääntänyt erilaisia tekstikokonaisuuksia, osallistunut kehittämistyöhön sekä tehnyt yleisiä toimisto- ja sihteeritehtäviä.

Millainen olen?

Yksi minua elämässä eteenpäin ajava voima on luomistarve, mikä näkyy vapaa-ajalla myös innokkaana käsityöharrastuksena. Lisäksi sytyn uuden oppimisesta, tutkimus- ja selvitystyöstä, kehittämisestä sekä asioihin uppoutumisesta. Olen omaksunut motokseni Mikael Agricolan sitaatin ”Katso, lue, etsi ja tutki – ei sen vuoksi silmäs puhkee”.

Luonteeltani olen sellainen ”teen mieluummin kuin puhun” -tyyppinen ihminen, ja työntekijänä olen itseohjautuva, järjestelmällinen ja aikaansaava. Olen hyvä aikatauluttamaan tekemisiäni ja priorisoimaan tehtäviäni, minkä ansiosta minulle harvoin tulee kiire.

Mikä on koulutustaustani?

Valmistuin humanististen tieteiden kandidaatiksi vuonna 2014 ja filosofian maisteriksi vuonna 2016. Pääaineeni oli suomen kieli, ja sivuaineina opiskelin muun muassa viestintää, englannin kieltä ja kääntämistä.

Jatkuva itseni kehittäminen on minulle tärkeää. Olen sittemmin suorittanut avoimessa yliopistossa informaatiotutkimuksen perusopintokokonaisuuden, käynyt erilaisia verkkokursseja esimerkiksi digitaalisesta markkinoinnista, graafisesta suunnittelusta, luovasta kirjoittamisesta sekä asiantuntijabloggaamisesta sekä osallistunut puolen vuoden mittaiseen hanke- ja projektitoiminnan asiantuntijakoulutukseen.

Tällä hetkellä olen monipuolistamissa osaamistani liiketalouden opintokokonaisuuden (63 op) parissa.

Työnhakualueeni:

Pääasiallinen työnhakualueeni on Jyväskylän ja Keski-Suomen seutu, mutta teen mielelläni myös etätyötä. Lisäksi olen valmis työmatkaamaan kohtuullisia matkoja julkisilla ja esimerkiksi hyödyntämään junamatkat työskennellessä.

Linkkejä:

Sallan pitämä Punaista lankaa -kieli- ja viestintäblogi
Sallan tekstit Piilo-osaajien blogissa