Ammattistartti – avain työllistymiseen?

Auringon lasku

Kuva: Jonathan Petersson / Pexels

Ammattistartti on ammatillista työvoimakoulutusta, jota TE-toimisto ja ammatilliset oppilaitokset järjestävät Satakunnan alueella. Se voi auttaa sinua työn saamisessa. Voit oppia uusia taitoja ja jopa uuden ammatin. Vastaavaa koulutusta järjestetään ympäri Suomen, vaikka tämä kirjoitus keskittyy Satakunnassa järjestettävään koulutukseen.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Ammatillista työvoimakoulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, korkeakouluissa ja yksityisissä oppilaitoksissa. Lisäksi yritykset voivat toteuttaa esim. rekrytointikoulutuksensa työvoimakoulutuksena.

Ammattistartti tarkoittaa tässä yhteydessä aikuisille suunnattua ammatillista työvoimakoulutusta, jota TE-toimisto järjestää yhdessä Satakunnan ammatillisten oppilaitosten kanssa. Sitä ei tule sekoittaa perusopintonsa päättäville nuorille suunnattuun ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen. Oppilaitokset Sataedu ja Winnova käyttävät starttikoulutuksesta myös nimitystä Aikuisten ammattistartti, kun taas nuorille suunnattuun starttikoulutukseen ne viittaavat termillä Nuortenstartti.

Starttikoulutus eroaa muista työvoimakoulutuksista siinä, että osallistuja pääsee halutessaan tutustumaan useampaan eri alaan. Koulutuksen aikana jokaiselle osallistujalle räätälöidään oma yksilöllinen polku. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen työnhakija joko työllistyisi tai hänelle selviäisi suunta jatko-opintoihin. Yli puolet koulutuksen käyneistä pääsi jatkokoulutukseen tai työllistyi vuosina 2020-21.

Auringon laskussa ihmisiä

Kuva: sasint / Piaxabay

Kenelle?

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Ammattistartti on tarkoitettu erityisesti yli 20-vuotiaille Satakunnan TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Koulutus on maksutonta ja opiskelijat ovat oikeutettuja työttömyysturvan lisäksi kulukorvaukseen. Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelujen ja tarvittaessa soveltuvuuskokeiden perusteella.

Ammattistartti on hyvä väylä henkilölle, joka mietti tuleva suuntaa työuralleen. Koulutus sopii henkilöille, joilla on halukkuutta ammatilliseen koulutukseen tai uudelle uralle, mutta alavalinta tai urapolku kaipaa selkeyttämistä. Ammattistartin tavoitteena on selkeyttää osallistujan ammatillisia tavoitteita ja edistää työllistymistä. Koulutuksen aikana on mahdollista tutustua eri ammattialojen koulutukseen sekä eri aloilla työskentelyyn.

Osalla koulutukseen hakeutumisen syynä on halu tai tarve vaihtaa uuteen ammattiin. Alanvaihto voi tulla eteen itsestä riippumattomista syistä. On hyvä tiedosta omat mahdolliset esteet ja rajoittavat tekijät, joita voivat olla esimerkiksi terveydelliset syyt. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Tällöin koulutusta järjestetään joko erillisinä ryhminä tai yhdessä suomalaisten kanssa.

Koulutus soveltuu myös sellaisille työttömille, joilla on akateeminen loppututkinto. Koulutuksen aikana opiskelija voi valita organisaation, jossa hän voi olla harjoittelijana työssäoppimisjakson aikana. Yritykset ottavat helpommin harjoittelijoita kuin esim. työkokeiluun tulevia. Yritys voi toimia samalla alalla kuin oppilas, jolloin mahdollisuus päästä jatkamaan työssä harjoittelun jälkeen on hyvä.

TE-toimisto ja oppilaitokset järjestävät myös alakohtaisia starttikoulutuksia, kuten hoiva-alan tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattistartti. Alakohtaiset starttikoulutukset on tarkoitettu alasta mahdollisesti jo kiinnostuneille ja omalle valinnalleen vahvistusta hakeville opiskelijoille. Käytännönläheisen opiskelun aikana tutustutaan alan koulutukseen ja työtehtäviin.

Rekan purku

Kuva: Catgirlmutant / Unsplash

Mitä koulutus pitää sisällään?

Koulutus alkaa neljän viikon perehdytysjaksolla, jonka jälkeen on 13 viikon ammatillinen opintojakso. Perehdytysjakso eli starttijakso selkeyttää yksilöllisiä tavoitteita. Jakson aikana kartoitetaan jo olemassa olevaa osaamista, opiskeluvalmiuksia ja uramahdollisuuksia. Tämän jälkeen on yksilöllinen ammatillinen opintojakso, johon sisältyy lähiopetusta, työssäoppimista ja etäopiskelua. Opiskelija voi päättää opiskelunsa heti starttijakson jälkeen, jos hän ei jostain syystä halua suorittaa ammatillista jaksoa.

Starttijakson sisältönä on mm. osaamisen kartoitus, opiskeluvalmiuksien kartoitus, itsetuntemus, soveltuvuuden arviointi sekä urasuunnittelu. Startissa vahvistetaan opiskelijan digi- ja etätyötaitoja, päivitetään työnhakutaidot ajan tasalle, vahvistetaan työelämä- ja vuorovaikutustaitoja, tutustutaan monipuolisesti eri koulutusaloihin ja yrityksiin sekä vietetään tutustumispäiviä eri opintoaloilla

Ammattistartin aikana opiskelija voi myös suorittaa maksutta erilaisia kortteja, kuten hygieniapassin, tulityökortin, työturvallisuuskortin sekä anniskelupassin. Myös ensiapukurssin suorittaminen voi olla mahdollista.

Ammatillisen opintojakson aikana opiskelija voi jatkaa opiskelua suunnitelman mukaan. Hän voi jatkaa oppilaitoksessa tai mennä työssä oppimaan tutustumaan tarkemmin valitsemaansa alaan. Jakso voi sisältää sekä opiskelua oppilaitoksessa että työharjoittelua yhdessä tai useammassa organisaatiossa.

Miten toteutetaan käytännössä?

Perehdytysjakson aikana opiskelija voi tutustua erilaisiin kouluttautumis- ja työllistymisvaihtoehtoihin sekä tehdä vierailukäyntejä yrityksiin ja oppilaitoksiin. Vierailukäyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan sekä yrityksiin että oppilaitoksiin. Tutustuminen voidaan toteuttaa myös niin, että yrityksen tai oppilaitoksen edustaja esittelee yritystä tai alaa luokassa.

Perehdytysjaksolla käsitellään myös itsetuntemusta, oman osaamisen kartoittamista ja tehdään tähän liittyviä testejä. Samankaltaista sisältöä on Piilo-osaajien Osaajaprofiili-verkkokurssilla.

Jakson aikana opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opiskelupolkunsa suunnittelemiseen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään jatko- ja opiskelusuunnitelma ammatilliseen koulutukseen tai työssäoppimiseen.

Perehdytyksen jälkeen opiskelija voi jatkaa opiskelua ammatillisella opintojaksolla. Tällöin hän voi tutustua tarkemmin johonkin koulutusalaan tai yritykseen. Hän voi käydä usealla koulutusalalla, kuten sosiaali- ja terveysala, rakennusala tai kone- ja tuotantotekniikka. Tämän lisäksi tai tämän sijasta hän voi mennä työharjoitteluun työssä oppijana yhteen tai useampaan organisaatioon. Tämän opintojakson kesto on enintään 13 viikkoa. Monesti opiskelija haluaa olla 13 viikkoa työelämässä.

Jos opiskelija menee työssäoppimiseen, hänen tulee itse hakea harjoittelupaikkaa. Työharjoittelussa opiskelija pääsee soveltamaan osaamistaan työelämän käytännön tehtäviin. Samalla hän voi solmia kontakteja oman alan työnantajiin ja osaajiin.

Työssä oppimisjaksot toteutetaan oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyönä. Oppilaitos vastaa työssä oppimisen käytännön järjestelyistä. Työpaikalla harjoittelijalle nimetään ohjaaja. Työssä oppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Työssä oppimisjakson aikana harjoittelija ei ole työsuhteessa yrityksen kanssa.

Toisaalta opiskelija voi ammatillisen opintojakson aikana opiskella oppilaitoksessa esimerkiksi liiketaloutta. Hän voi esimerkiksi osallistua kirjanpidon kurssille ja tehdä alaan liittyviä tehtäviä 2-3 päivänä viikossa ja olla muina aikoina työharjoittelussa. Ammattistartin opiskelijoilla on etuoikeus jatkaa opintojaan oppilaitoksessa ja suorittaa tutkinnon osia. Jatko edellyttää sitä, että opiskelijalla on opintojen alkaessa voimassa oleva sopimus työssäoppimisesta. Kaikissa tapauksessa opiskelijan tulee itse hakea harjoittelupaikkaa.

Auringonlasku kaupungissa

Kuva: Marian Sol Miranda / Pexel

Omakohtaisia kokemuksia

Itse osallistuin Ammattistartti-koulutukseen syksyllä 2021. Koulutus järjestettiin Sataedussa Kankaanpäässä. Kurssilla oli hyvä ryhmähenki, joka kantoi koko koulutuksen ajan. Yhteyttä pidettiin jopa koulutuksen päätyttyä.

Perehdytysjakso tapahtui lähiopetuksena luokassa. Tutustuimme alueen työmarkkinoihin, eri ammattialoihin ja opiskeluun. Yritysten edustajia kävi esittelemässä organisaatiotaan, ja alojen opettajia kävi kertomassa opiskelusta aloilla. Laadittiin myös henkilökohtainen suunnitelma koskien ammatillista opintojaksoa, mutta samalla keskusteltiin siitä, mitä mahdollisuuksia on Ammattistartin jälkeen.

Päätin olla työelämässä ammatillisen opintojakson aikana. Otin yhteyttä oman alan työnantajiin, ja hain harjoittelupaikkaa noin 15 yrityksestä. Sain tietää, että harjoittelupaikkaa on helpompi hakea kuin esimerkiksi työkokeiluun. Olisin päässyt useampaan paikkaan, mutta valitsin sen, joka vastasi myönteisesti ensimmäisenä.

Työssäoppimispaikaksi valikoitui Cimcorp Oy Ulvilassa. Kävin päivittäin toimistolla ja työmatkaa kertyi alkuvaiheessa noin 70 km suuntaansa. Ohjelmistosuunnittelun harjoittelussa tutustumin teollisuusrobottien ohjelmistokehitykseen. Aiheina olivat mm. Java-ohjelmointikieli, Full Stack -ohjelmointi sekä testaus (CI/CD).

Harjoittelujakson jälkeen en työllistynyt, mutta sain arvokasta kokemusta. Tuohon aikaan pohdin alanvaihtoa ja jatkaa opintoja oppilaitoksessa, mutta se ei ollut mahdollista, koska minulla ei ollut harjoittelupaikkaa. Kuitenkin olen voinut hyödyntää saamaani kokemusta työnhaussa.

Jari Aaltosen profiilikuvaKirjoittaja Jari Aaltonen on kokenut ohjelmistosuunnittelija.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.