Pidä huolta palautumisesta

Palautamispiirakka

Palautuneen ihmisen olo on hyvä, myönteinen ja kykenevä. Riittävä palautuminen on edellytys tulokselliselle toiminnalle. Palautuminen on monimuotoista ja aktiivista toimintaa. Kehon ja mielen palautuminen on hermostollinen ilmiö.

PalautumiskouluPROTMn kouluttajat Ulla Ollikkala ja Nina Pajanti-Raudus kuvaavat kehon palautumisen osa-alueet PalautumispiirakanTM avulla. Palautumisen osa-alueita ovat uni, luonto(yhteys), mielenvalmennus, kehon ja mielen aktiivinen palautuminen, keskittyminen-rentoutuminen-rauhoittuminen, ravinto ja uni. Jos jokin PalautumispiirakanTM osa-alueista on epätasapainossa, kehomme ja mielemme eivät palaudu optimaalisesti.

6 palautumisen kokemusta – Tee sitä mikä on kivaa!

  1. Työstä irrottautuminen – vapaalla ajatukset pois työstä, myös työpäivän aikana on hyvä pitää mikrotaukoja
  2. Rentoutuminen – ota rauhallisesti, löydä oma tapasi rentoutua
  3. Omaehtoisuus – omat rajat, vapaalla mielekästä tekemistä
  4. Taidonhallinta – pinnistely kivojen ja mielenkiintoisien asioiden eteen
  5. Merkityksellisyys – elämässä itselle tärkeitä asioita
  6. Yhteenkuuluvuus – hyvien ihmissuhteiden tärkeys

Hermosto säätelee vireystilaamme

Ihmisen tahdosta riippumaton, autonominen hermosto muodostuu sympaattisesta (toiminta) hermostosta ja parasympaattisesta (lepo) hermostosta. Ihmisen kehossa kaikki toiminta pyrkii tasapainoon eli homeostaasiin, eikä autonominen hermosto ole poikkeus. Autonominen hermosto huolehtii elimistön sopeutumisesta erilaisiin tilanteisiin sympaattisen ja parasympaattisen hermoston keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Nämä hermoston osat aktivoituvat eri tilanteissa, eivätkä kilpaile keskenään. Sympaattinen hermosto valmistaa toimintaan ja parasympaattinen hermosto mahdollistaa levossa energiavarastojen täyttymisen.
Palautunut ihminen on tasapainoinen ja tuntee itsensä virkeäksi, energiseksi ja pystyväksi. Erilaiset pitkään jatkuneet kuormitustilanteet ja stressi vievät pois homeostaasista ja ihminen voi joutua ylivireyden (taistele-pakene) tai alivireyden (jähmettyminen) tilaan.

Ylivirittyneessä tilassa sympaattinen eli toiminta hermosto käy ylikierroksilla eikä parasympaattinen eli lepo hermosto pysty jarruttamaan ja palauttamaan tilannetta tasapainoon. Riittävän kauan kestänyt ylivirittynyt tila saattaa johtaa lamautumiseen. Jos ihminen kokee kuormituksen erityisen haitalliseksi, on mahdollista vajota suoraan alivireyden tilaan. Turvattomaksi koetussa ympäristössä eläminen tai työskentely koetaan kuormittavaksi. Keho elää toistuvasti joko taistele-pakene tilassa, tai on lamaantunut paikoilleen.

Palautuminen on hermostollinen ilmiö

Hermosto on kehollinen ja hermoston palautuminen vaatii kehollista, kevyttä liikuntaa. Matalan sykkeen liikeharjoittelu, jossa syke pysyy alle 120 lyöntiä minuutissa, tukee aktiivista palautumista. Tarvitaan tietoista jännitysten purkamista hengityksen, liikkeen ja mielikuvien avulla. PalautumisohjelmaPROTM aktivoi ja säätää parasympaattista eli lepo hermostoa, jolloin siirrytään yli- tai alivireystilasta kohti tasapainoa. Kuinka kauan ajallisesti hermosto vaatii aktiivista, palauttavaa liikettä riippuu kehon ja mielen uupumuksen tasosta. Vakavasti uupuneen toipuminen kestää minimissään kuukausia.

On hyvä muistaa, että sympaattinen (toiminta) hermosto aktivoituu fyysisessä rasituksessa. Elimistön kuormitus- tai stressitilassa sympaattisen hermoston aktivaatio ei tuota toivottuja tuloksia sen vuoksi että elimistön ylivireystila jatkuu, tai saattaa jopa lisääntyä (taistele-pakene). Sohvalla pötköttely ei puolestaan aktivoi parasympaattista hermostoa, jonka aktivaatio tarvitaan elimistön tasapainon saavuttamiseksi.

PalautumisohjelmaPROTM :ssa lähestymme palautumista kehon kautta kulkien kohti mieltä. Kehon kautta mielen solmujen on mahdollista aueta helpommin.

Kontakti, reaktio ja palaute siihen mitä fyysisellä tasolla tapahtuu, on tärkeää. Olennaista ei ole se mitä tehdään, vaan se, että siitä syntyy todellinen kosketus omaan itseen.
– Ulla Ollikkala, PalautumisohjelmaPROTM kehittäjä

Piilo-osaajien jäsenille tutustuminen palautumisohjelmaan Pysähtyminen® 15.2.2022 zoomin välityksellä. Ohjelman jälkeen on loppurentoutus. Ohjattu palautumisohjelma on kehon ja mielen aktiivista palautumista ilman suorittamista. Ohjelman aikana havainnoidaan kehon ja mielen yhteistoimintaa kevyen liikkeen avulla. Loppurentoutuksen tarkoitus on lempeä hermoston rauhoittuminen ja rentoutuminen. Olet lämpimästi tervetuloa, ohjelma sopii kaikille.

Tarja Laiho

Tarja Laiho on valmistunut Palautumisohjaaja®:ksi PalautumiskouluPRO:sta marraskuussa 2021. Parhaillaan hän opiskelee Johdon työnohjaaja ja Coach-tutkintoa. Palautumaan oppiminen on tärkeä osa johtajan sisäistä kasvua, jota työnohjauksella tuetaan. Tarjan tavoite on työllistyä rooliin, jossa esimiestyön ja toiminnan kehittäminen ovat keskiössä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.