Vastuullisuusviestintä on nyt in, mutta miten sitä kannattaisi tehdä?

Tie joka kulkee halki metsän.

Kuva: Taneli Lahtinen / Unsplash

Vastuullisuusviestinnässä on oltava tarkkana. Tässä kirjoituksessa Piilareiden viestintäosaaja Sanni kertoo, että vastuullisuusviestintä on uskottavaa vain silloin, kun asioista kerrotaan rehellisesti – niin yksinkertaista kuin se onkin.

Yritysvastuu jaetaan yleensä taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristöstä kannettavaan vastuuseen. Vastuullinen yritys toimii lakien, asetusten, sääntöjen ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Vastuullisuusviestinnän tarkoituksena on viestiä siitä, miten yritys noudattaa näitä säädöksiä ja millä tavalla se mahdollisesti myös ylittää ne. Vastuullisuusviestintää on myös se, kun yritys pystyy raportoimaan toiminnastaan ja tuloksistaan läpinäkyvästi. Vastuullisuusviestintä vaatii tarkkuutta, sillä pahimmillaan yritys voi sortua viherpesuun.

Vastuullisuusviestinnästä on tullut trendi, kun kuluttajien arvot ovat kehittyneet siten, että he ovat alkaneet vaatia yrityksiltä läpinäkyvyyttä. Trendit ovat suuntauksia, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa, sillä ne vaikuttavat ihmisten arvoihin ja sitä kautta myös tapaan kuluttaa. Vastuullisuusviestintä ei ole enää muusta viestinnästä erillinen asia, vaan se on saumaton osa yrityksen kaikkea viestintää. Vastuullisuusviestinnällä on suuri vaikutus yritysmielikuviin ja brändiin, joten siihen kannattaa panostaa. On tutkittu, että kun organisaatio viestii vastuullisuudestaan sosiaalisessa mediassa, se herättää kuluttajissa ihailua brändiä kohtaan. Tällä on suora vaikutus kuluttajan ostopäätökseen (Gupta et al. 2021.) Vastuullisuudesta halutaankin nykyään viestiä kiinnostavalla tavalla, kuivakat raportit eivät enää riitä.

Tell the truth teksti.

Kuva: Claudio Schwarz / Unsplash

Konkreettiset vastuullisuusteot ovat kiinnostavia, joten niistä kannattaa kertoa. Vastuullisuusasioissa kukaan ei ole täydellinen. On ihan ok ja itseasiassa suositeltavaa kertoa avoimesti, missä asioissa on vielä vastuullisuuden suhteen petrattavaa. Tämä synnyttää luottamusta ja käsityksen siitä, että asia on otettu huomioon. Kuluttaja voi siis luottaa siihen, että yritys esimerkiksi ottaa hänen puolestaan selvää tuotantoketjusta ja kertoo siitä läpinäkyvästi.

Vastuullisuusviestintä tulee olemaan tulevaisuudessakin viestinnän ydintä ja siitä pyritään viestimään mielenkiintoisella tavalla. Muista ennen kaikkea rehellisyys. Kukaan ei ole valmis vastuullisuuden kanssa, joten on hyväksyttävää olla keskeneräinen. Itseasiassa on parempi viestiä edes jotain, kuin pysytellä hiljaa. Organisaation työntekijöitä ja asiakkaita voi myös mahdollisuuksien mukaan sitouttaa ja osallistaa konkreettisiin hyviin tekoihin.

Sanni Kurvisen profiilikuva

Kirjoittaja Sanni Kurvinen on viestintämuija, joka kiinnostui viestinnän maisteriopinnoissa erityisesti vastuullisuusviestinnästä ja vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhdistämisestä.

 

 

 

 

 

 

Lähde: Gupta, S., Nawaz, N., Alfalah, A. A., Naveed, R. T., Muneer, S., & Ahmad, N. (2021). The Relationship of CSR Communication on Social Media with Consumer Purchase Intention and Brand Admiration. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16(5), 1217-1230.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.