Työn tuunaaminen on työkalu kohti työhyvinvointia

Istuin kahvilassa insinööriystäväni kanssa. Hän oli työskennellyt samassa roolissa tyytyväisenä jo vuosia. Tässä olisi ensimmäinen asiakkaani Työn tuunaukseen. Varovaiset viivat ottivat muodon paperilla ja kynänpää hakeutui välillä hampaiden väliin miettimään. “Mitkä työtehtävät eniten
inspiroivat minua…?” Reilu tunti myöhemmin harjoitus oli saatu päätökseen. Hän totesi, että piirrosten ja keskustelun myötä hänelle oli jo syntynyt uusia oivalluksia. Nykyään hän työskentelee edelleen tyytyväisenä samassa työpaikassa.

Työn tuunauksella (engl. job crafting) tarkoitetaan työn kehittämistä itselle mielekkääksi. Se on tutkitusti yksi toimiva tapa lisätä työhyvinvointia ja työn merkityksellisyyttä omassa työssä. Työelämätutkimuksen pioneeri Jari Hakasen Suomeen tuoma käsite on yksi työelämän ilmiöistä. Kun arkeen lisätään voimavaratekijöitä,   asioita jotka innostavat, ihminen ei uuvu tai leipäänny niin helposti. Työn tuunaaminen on mahdollista kaikissa töissä. Työn tuunaus ei ole organisaation vastaista toimintaa tai ensisijaisesti työtehtävien rajaamista, vaan enemmänkin unelmien toteuttamista nykyisen työn puitteissa.

Tutustuin Työn Tuunaukseen aikoinaan Henkilöstöasiantuntijan koulutuksessani sosiaalipsykologi, tutkijatohtori Jaana-Piia Mäkiniemen opissa Tampereen yliopistolla. Tämän jälkeen olen auttanut kollegoita ja muita asiasta kiinnostuneita valmentavalla otteella oman työni ohessa. Työn tuunauksen parissa keskityn toiseen ihmiseen, olen läsnä ja kuuntelen aktiivisesti. Jo yksikin tuunauskerta antaa tilaa oivalluksille ja mahdollistaa työntekijän kuulluksi tulemisen arjen keskellä.

Mielestäni Työn tuunaus on varsin konkreettinen apuväline työhyvinvoinnin ja tehokkuuden lisäämisessä. Ja kuinka kiehtovaa on nähdä oivalluksen syntyvän! Organisaatiossa piilossa oleva osaaminen ja henkilöstön työhön liittyvät unelmat on mahdollista saada esiin, kun ihmiselle annetaan aikaa keskittyä.

“Aina välillä on hyvä pysähtyä vähän pohtimaan omaa työtään. Tekeehän sitä 8 tuntia päivässä.”

–palaute Työn tuunaajalta

Muutos lähtee sisältä

Työn tuunaus on tehokas tapa vaikuttaa yksilön sisäiseen motivaatioon ja sitä kautta sitoutumiseen. Työn tuunauksen jälkimainingeissa muutos lähtee sisältäpäin, työntekijän oivalluksesta, sen sijaan että muutos saneltaisiin perinteisesti ylhäältä alas. Työhön itseä innostavia elementtejä lisäämällä tai tehtävien järjestystä vaihtamalla työntekijä voi itse johtaa itseään, muuttamatta kuitenkaan itse työvuoroja tai muita työnsuunnittelussa asetettuja raameja. Arki voikin tuntua erilaiselta pienin teoin.

“Harjoitus oli hyödyllinen sen huomaamiseen, että oikeastaan oma työ on  mukavaa. Ja sen huomaamiseen, mitä työssään aika turhaan välttelee.”

–palaute Työn tuunaajalta

Työn tuunaus antaa jokaiselle mahdollisuuden pohtia, konkretisoida ja myös kyseenalaistaa omia ajatuksiaan omasta työstä. Paperilla asiat konkretisoituvat ja selkiytyvät. Ihminen keskittyy tarkemmin siihen, mikä häntä innostaa ja mitkä asiat voivat tuoda enemmän energiaa päiviin. Keitä hän voisi itse auttaa arjessa enemmän? Lisääntynyt vuorovaikutuskin voi vaikuttaa siihen, kuinka merkitykselliseksi työntekijä kokee oman työnsä. Yhteisöllisyys ja työhyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

Mitä hyötyä tuunauksesta on työnantajalle?

Se, että työntekijä saa tuunata omaa työtään, on tärkeä voimavaroja lisäävä tekijä työpaikalla. Vaikutusmahdollisuuksien antaminen on suoraan yhteydessä työhyvinvointiin. Työn tuunaaminen ei välttämättä johda konkreettisiin muutoksiin työssä – pikemminkin muuttaa työntekijän suhtautumista omaan työhönsä. Vaikka kaikki eivät työtään tuunaisi, koko työyhteisö hyötyy. Ravistelemalla tuttua ja turvallista työntekijä voi löytää muidenkin käyttöön uusia tapoja tehdä työtä.

Hiljaisina hetkinä työntekijä voi saada lisää haastetta työhönsä, kun hän aloittaa uusien projektien suunnittelun. Sosiaaliset voimavarat lisääntyvät ja arki tuntuu merkityksellisemmältä, kun työntekijä oppii esimerkiksi pyytämään palautetta omasta työstään ja tarjoutumaan avuksi niihin projekteihin, jotka häntä innostavat.

Motivoitunut työntekijä voi keskittyä paremmin niihin tehtäviin, jotka ovat tärkeimpiä organisaation kannalta. Sen lisäksi hän pystyy käyttämään laajemmin taitojaan hyödyksi työssään, ja pienin muutoksin säätelemään työnsä kuormitusta. Siitä, että organisaatiossa ymmärretään työntekijöiden motivaatioon vaikuttavia tekijöitä, syntyy yritykselle ajan saatossa kilpailuetua. Työnantaja, joka ymmärtää nykyisten työntekijöiden tarpeita, on uusillekin työntekijöille houkuttelevampi.

Olisiko aika ottaa käyttöön Työn tuunaus sinunkin organisaatiossasi?

omakuva Tanja LuodesKirjoittaja Tanja Luodes on oivalluttava arjen organisaattori, joka rakastaa saunomista ja haluaa löytää HR-työtä Uudeltamaalta, Pirkanmaalta tai Lahden alueelta.

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.