Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus (Nonviolent communication NVC)

Kaksi papukaijaa juttelee

Kuva: Uschi Dugulin / Pixabay

Tuntuuko että kaipaisit lisää työkaluja oman viestisi perille saamiseksi?  Sitten uskon, että NVC voisi toimia viestintäsi rikastajana ja selkeyttäjänä.

Luin NVC:stä ensimmäistä kertaa Business Insiderin artikkelista, jossa kerrottiin Microsoftin toimitusjohtajan Satya Nadellan ostaneen johtoryhmän jäsenille vuonna 2014 Rosenbergin kirjan Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus (NVC) aloittaessaan tuolloin toimitusjohtajana. Nadella oli kuullut johtoryhmän negatiivisesta ilmapiiristä ja selkään puukottamisesta.

NVC:n perusperiaatteet

Nonviolent Communication eli NVC on amerikkalaisen psykologian tohtorin Marshall B. Rosenbergin (1934–2015) kehittämä vuorovaikutusprosessi. Se perustuu humanistiseen psykologiaan, jonka muita tunnettuja edustajia ovat Abraham Maslow ja Carl Rogers. NVC on käytössä yli 60 maassa.

NVC:n perustana on tarvelähtöinen ihmislähtöinen ihmiskäsitys, jonka mukaan:

  • ihmisen toiminta perustuu tarpeiden tyydyttämiselle (fyysiset, sosiaaliset, henkiset tarpeet)
  • ihmiset haluavat olla toisilleen hyödyksi, jos se tapahtuu vapaaehtoisestiNVC -mallin avulla voimme tarkastella omaa toimintaamme, pyrkiä rehelliseen itsemme ilmaisemiseen, sekä päästä empaattiseen, myötäelävään vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa.

NVC-malli

NVC mallin neljä askelta ovat havainto, tunne, tarve ja pyyntö:
1) havainnot – on olennaista kyetä näkemään tapahtuma tai tilanne sellaisenaan ja ilmaisemaan tämä havainto sanallisesti lisäämättä siihen mitään tuomitsemista tai arvostelmaa.
2) tunteet – kyetä kertomaan mitä tunteita tähän havaintoon liittyy? Olemmeko loukkaantuneita, ärtyneitä, iloisia? Tarkastelun kohteeksi voimme ottaa sen, mitä juuri nyt tunnemme suhteessa näihin havaintoihin.
3) tarpeet – halu ilmaista, mitä nämä tunteet kertovat meidän tarpeistamme? Tunteet toimivat viestinviejinä.
4) pyynnöt – kun tarve on tunnistettu, on mahdollista esittää pyyntö tämän tarpeen täyttämiseksi.

Tarpeiden tyydyttämisen strategiat

Savanna Connexions-sivustolla kuvataan erilaisia tapoja, joilla ihmiset tyydyttävät jotakin tarvetta. Esimerkiksi suklaan syöminen tai tupakointi voivat olla strategioita esim. ilon, vaihtelun tai rentoutumisen tyydyttämiseksi. Omalla kohdalla suklaan syönti on lohtu tai vaihtelu varsinkin koronavuonna. Omien tarpeiden sanoittaminen voi olla haasteellista. Silloin empaattinen kuunteleminen voi edistää yhteyttä. Siinä keskitytään esittämään empaattisia arvauksia, ja toinen kokee, että hänen tarpeensa tulevat kuulluksi. Itse olen pyrkinyt olemaan parempi kuuntelija, koska aiemmin minulla oli tapana puhua toisen päälle.  Aikoinaan brasilialainen tuttavani sanoi, että brasilialaisille on täysin normaalia ja erittäin toivottavaa puhua toisen päälle. Mietin, että en kyllä halua tuota antaa itselleni verukkeeksi jatkaa tapaa, josta haluan eroon. Kehitystä on onneksi tapahtunut, ja empaattisten arvauksien esittäminen voisi olla hyvä jatkumo.

Kaksi ihmistä istuu pöydän ääressä ikkunan edessä.

Kuva: Christina Morillo / Pexels

Tarpeet eivät ole ristiriidassa

NVC-filosofiassa ajatellaan, että eri ihmisten tarpeet eivät ole ristiriidassa. Tärkeää on paneutua ajan kanssa kaikkien osapuolten tarpeiden selvittämiseen ja miettiä sen jälkeen sellainen toimintatapa, jossa kaikkien tarpeet otetaan huomioon.

Havaitseminen ja tulkitseminen

Havaintomme on Rosenbergin mukaan usein arviointimme hämärtämiä. NVC edellyttää havaintojen ja tulkintojen erillään pitämistä. NVC ei kannusta kuitenkaan tekemään jäykkiä yleistyksiä. Jos tulkintoja tehdään, niiden tulee liittyä tietyssä hetkessä ja asiayhteydessä tehtyihin havaintoihin, Rosenberg mainitsee kirjassaan.

NVC käytännössä

Rosenberg kertoo kirjassaan koulutustilaisuudestaan, jossa kuulija sanoi, että Rosenberg on ”ylimielisin puhuja, joka meillä on koskaan ollut”.  Kirjailijalla oli kolme vaihtoehtoa käytettävissään: ottaa viesti henkilökohtaisesti, käydä vastahyökkäykseen tai keskittyä siihen, mitä miehen toteamuksen taustalla saattaa piiliä.  Rosenberg valitsi viimeisen vaihtoehdon ja sai selville, että kuulija halusi kuulla, että NVC:n prosessin soveltaminen voi olla Rosenbergille itselleenkin vaikeaa.

Arvostuksen ilmaiseminen myötäelävässä vuorovaikutuksessa

Rosenbergin mukaan lause ”Teit hyvää työtä sen raportin kanssa” on tyypillistä elämästä vieraannuttavassa vuorovaikutuksessa. Tuomiot, niin myönteiset kuin kielteisetkin, kuuluvat elämästä vieraannuttavaan vuorovaikutukseen. Hänen mielestä kiittelyn salainen päämäärä ei tule olla saada kehujen kohteelta jotakin lisää.

NVC:ssä arvostuksen ilmaus koostuu kolmesta osasta:

  1. teot, jotka ovat edistäneet hyvinvointiamme
  2. tarpeemme, jotka ovat tyydyttyneet
  3. mitä mielihyvän tunteita tarpeiden tyydyttäminen aiheutti

Suosittelen lämpimästä tutustumaan enemmän aiheeseen lukemalla koko kirjan. Uskon, että yksi lukukerta ei riitä sisäistämään kaikkia olennaisia kirjan oppeja vaan itsekin aion palata tähän toistamiseen.

“Minä kaipaan ennen kaikkea myötätuntoa,
itseni ja toisten välistä virtaa, joka perustuu
molemminpuoliseen sydämestä antamiseen.”
-Marshall B. Rosenberg

 

Kirjoittaja Anu Lampenius on moniosaaja, kielitaituri ja elinikäinen oppija, joka rakastaa musiikkia ja mindfulness-kirjojen lukemista sekä tykkää valokuvata omaksi ilokseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.