Generalisti kasvun mahdollistajana ja uudistajana

Olen huomannut, että generalistin kyvykkyyksiä ei tunneta. Kerron kolme esimerkkiä, miten olen luonut kasvua asiakasymmärryksen perusteella.

Olen generalisti, joka ymmärtää ihmisen käyttäytymistä ja isoja kokonaisuuksia. Yhdistän ihmiset ja tekemisen strategiassa ja arjessa. Superkykyni on utelias asenne. Näen uusia mahdollisuuksia, tuon ne rohkeasti esiin ja ryhdyn tienraivaajaksi. Haen töitä kasvuhaluisesta organisaatiosta sellaisesta roolista, jossa uudistumme digitalisaation, asiakas- ja työntekijäkokemuksen avulla.

Generalistina autan uudistamaan toimintaa ja luomaan uutta liiketoimintaa asiakasymmärryksen perusteella.

Olen huomannut, että generalistin kyvykkyyksiä ei tunneta. Kerron kolme esimerkkiä, miten olen luonut kasvua asiakasymmärryksen perusteella.

1. Yhteiskunnallisten ilmiöiden kertoja Norja-Ruotsi-Suomi-akselilla

Toimittajana minua kiinnosti yhteiskunnalliset ilmiöt. Työskentelin vapaana toimittajana Norja-Ruotsi-Suomi-akselilla ja myin jutut suomalaisiin lehtiin. Tunnistin helposti lukijoita kiinnostavia aiheita, esim. pitkään jatkunut ympäristöongelma Ruotsin ja Norjan rajalla, Norjan EU-politiikka haldenilaisten silmin, teknologiayrityskeskukset Suomessa ja Norjassa. Perehdyin norjalaiseen ammattikorkeakouluun, koska tiesin sen tulevan Suomeen. Kirjoitin teollisuuspolitiikasta, kun Volvo sulki neljä vuotta toiminnassa olleen autojen kokoonpanotehtaan Uddevalassa Ruotsissa. Soitin tehtaalle: sovin tapaamisen tehtaan johdon kanssa, haastattelin suomalaisia työntekijöitä ja Uddevalan elinkeinojohtajaa. Halusin ymmärtää, miksi näin kävi. Työssäni opin paljon uutta, tapasin mielenkiintoisia ihmisiä ja näin uudistamisen mahdollisuuksia. Halusin ryhtyä tekemään niitä. Kaipasin työyhteisöä ja kollegoita. Joten oli suunnan tarkistamisen paikka. Kirjoittaminen on säilynyt osana työtäni. Reflektoin ajatuksiani myös blogeissa.

2. Työelämän osaamisen kehittäjä ja viestijä ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulut tulivat Suomeen, kun elinkeinoelämän tarpeisiin kaivattiin uutta ammatillista korkeakoulututkintoa. Menin viestintäpäälliköksi Jyväskylän ammattikorkeakouluun, koska olin perehtynyt pk-yritysten osaamistarpeisiin ja halusin kehittää suomalaista työelämää. Tehtävä oli laaja: osallistuin ammatillisen korkeakoulun organisaation johtamisen, rakenteiden ja yrityskulttuurin luomiseen. Rakensin samanaikaisesti sekä viestintä- ja markkinointifunktiota että brändi-, asiakas- ja markkinointikulttuuria. Rekrytoin osaajat ja toimin esimiehenä. Yhdistin viestinnän ja markkinoinnin, koska uusi AMK piti tehdä tunnetuksi opiskelijoille (nuoret, kansainväliset opiskelijat, työelämän opiskelijat), elinkeinoelämälle sekä laajalle sidosryhmäjoukolle.  Keskeistä oli myös alueellinen yhteistyö, jotta Keski-Suomeen saadaan houkuteltua hyviä yrityksiä. Parasta antia oli se, että sain tehdä yhdessä töitä eri alojen asiantuntijoiden kanssa joka ikinen päivä.

3. Muutosagentti liiketoiminnan ja toimintatapojen uudistajana

Sitran hankkeen tavoitteena oli perustaa yhteistyössä kuntien kanssa palvelukeskukset tuottamaan yhtenäisiä tieto-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Hankkeesta syntyi Kunnan Taitoa Oy (nyk. Sarastia) ja Kuntien Tiera Oy. Taitoa oli uusi yritys, jonka viestintäjohtajana vastasin yrityksen brändin rakentamisesta, viestinnästä ja markkinoinnista. Osallistuin myös laajasti liiketoiminnan kehitystehtäviin. Opin, miten liikkeenluovutuksissa rakennetaan asiakas- ja työntekijäkokemusta samanaikaisesti. Osallistuin strategioiden tekemiseen, perehdyin omistajaohjaukseen ja hallitus- ja nimitysvaliokuntatyöhön. Digitalisaatio tuli tutuksi toimintamalli- ja palvelukehitystyössä. Työ jatkui Hoivatiloissa, jonne loin strategisen Digitaalinen Hoivatilat -kehitysohjelman. Perehdyin hyvin siihen, miten luodaan digikehitysohjelma. Näin, minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio ja tiedolla johtaminen avaavat liiketoiminnan kehittämiselle yhdessä tekemällä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Yhdistin liiketoiminnan ja yrityskulttuurin uudistamisen samaan hankkeeseen. Tein etäiseltä kuulostavasta digitalisaatiosta konkreettista, pystyimme keskustelemaan siitä ja ryhdyimme töihin.

Mihin seuraavaksi?

Haluan jatkaa työtäni uudistajana yhdistämällä asiakasymmärryksen, empatian ja teknologian. Olen hyvä rakentamaan yhteistyötä siilojen ja rajapintojen yli. Harvardin tutkijoiden mukaan horisontaalinen asiakasyhteistyö on kaikkein tuottoisinta. Generalistina olen tuossa roolissa parhaimmillani.

Kääritään hihat, ja ryhdytään töihin! Ota yhteyttä Paulaan.

1 Response

  1. 16.10.2020

    […] asiantuntijuuden lisääntymistä työelämässämme kaivataan – ilmapiiriä, joka kannustaa tutkimaan, soveltamaan ja innovoimaan. Se, että yhä useampi mieltäisi itsensä asiantuntijaksi, olisi Suomelle merkittävä […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.