Kasvun mahdollistaja, empatian ja teknologian yhdistäjä, muutosagentti – Paula Marttinen

Tulokset syntyvät yhdessä tekemällä!

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 0509116274
LinkedIn-profiili
Twitter: @paulamarttinen
Paulan YouTube-kanava

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Olen liiketoiminnan kehittämisen muutosagentti, jolla on laaja kokemus isojen muutosten läpiviennistä. Työni tavoitteena on aina kehittää yrityksen kilpailukykyä ja synnyttää kilpailuetua. Olen luonut kehitysohjelmia, osallistunut liikkeenluovutuksiin ja vetänyt lukuisia projekteja.

Olen perehtynyt hyvin siihen, mitä digitaalisuus mahdollistaa yrityksille. Isot kokonaisuudet ymmärtävänä, strategia- ja liiketoimintalähtöisenä ajattelijana ja hands on -tekijänä tuotan uutta näkemystä yhdistämällä empatian ja teknologian. Autan sidosryhmiä löytämään yhteisen kielen ja luottamuksellisen ilmapiirin, joka mahdollistaa uuden kehittämisen yhdessä. Työssäni vuorovaikutusosaamiseni on tuottanut merkittäviä liiketoiminnallisia onnistumisia. Osaamiseni soveltuu yli toimialarajojen. Kehittämistyön rinnalla koen valmentamisen, analysoijan, sparraajan ja neuvonantajan roolit omikseni.

Yritysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja digitalisoituu kiihtyvällä nopeudella. Yritysten kilpailukyky perustuu jatkuvaan muutoskyvykkyyksien kehittämiseen. Nopeat kokeilut ovat ainoa tapa testata toimivuutta. Autan yritystäsi luomaan systemaattisiin kokeiluihin perustuvaa toimintakulttuuria, jossa kasvu syntyy kokeiluista oppimisen avulla.

Top 3 osaamistani:

– Yhdistän strategia-, liiketoiminta- ja ihmislähtöisen ajattelu- ja toimintatavan hands on -tekemiseen.

– Kehitän ratkaisuja yhdessä tekemällä ja yhdistän työssäni ihmiset, liiketoiminnan ja teknologian

– Asenne: haluan oppia ja kehittyä työssäni, ja menen rohkeasti uuteen ja olen utelias oppimaan uutta

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

–   Liiketoiminnan kehittäminen kokeilujen ja asiakasymmärryksen perusteella

–  Muutosten ja uudistusten mahdollistaminen: työskentely yrityksen muutoshankkeissa (transformaatio) eri rooleissa

–  Uudet liiketoiminnan avaukset ja innovaatiot, joihin tuon rohkeutta kokeilla, tiimihengen ja systemaattisen tavan toimia.

Minkälaista työtä etsin?

Etsin tehtävää, jossa voin oppia uutta, vaikuttaa liiketoimintaan ja asiakasarvon luomiseen. Työskentelen mielelläni rooleissa, joissa luomme uutta liiketoimintaa ja samanaikaisesti uudistamme työ-, toiminta- ja yrityskulttuuria.  Muutosagenttina mahdollistan ihmisten osallistumisen muutoksen tekoon ja vaikuttamisen yhteisen tulevaisuuden luomiseen. Yhdessä tekemällä ja oppimalla syntyy vaikuttavampia tuloksia kuin ns. ylhäältä annettuna. Minulla on vahva kokemus muutoksen johtamisesta sekä näytöt liiketoiminnan, digin ja asiakkuuden kehittämisen alueilta. Työskentelen luontevasti eri sidosryhmien kanssa. 

Työhistoriani:

Olen muutosten tekijä, joka on mennyt rohkeasti ja menestyksellisesti uusiin rooleihin toimien mm. muutosagenttina, agile coachina, product ownerina ja projektipäällikkönä. Työssäni olen vetänyt laajoja koko organisaatiota koskevia hankkeita, esim. Digitaalinen Hoivatilat sekä yhteistyöprojekteja, esim yhteistyömallin luominen yliopiston, opiskelijoiden ja pk-yritysten välille Keski-Suomessa. Olen kehittänyt horisontaalista tiimityötä sekä organisaation sisällä että yritysten välillä. Koska olen toiminut sekä kumppanin että asiakkaan roolissa, tuo tämä merkittävän lisäarvon asiakasymmärryksen kehittämiseen.  Uuteen rooliin mennessäni olen nopeasti oppinut siellä käytettävät ohjelmistot ja menetelmät.

Millainen olen?

Minua on kuvattu mm. energiseksi, innovatiiviseksi, tavoitteelliseksi, analyyttiseksi, jämäkäksi, luottamusta herättäväksi ja helposti lähestyttäväksi. Minulla on myös herkkyyttä havainnoida organisaation sisäisiä ja ulkoisia ilmiöitä.

Tuon positiivista sisua ja ennakkoluulotonta asennetta, joka mahdollistaa uudenlaisen ajattelun, avoimen vuorovaikutuksen, analyyttisen, ratkaisukeskeisen ja me-ohjautuneen tekemisen. Vien projektit maaliin laadukkaasti yhdessä tekemällä. Mahdollistan uuden ajattelun ja tekemisen.  Osallistun eri verkostoihin, mm. AI- ja Women in Tech, KIRA-Hub, Lean Startup ja Agile.fi. Vapaa-ajallani harrastan liikuntaa, lukemista, matkailua, musiikkia, teatteria ja elokuvia.

Mikä on koulutustaustani?

Päivitän osaamistani jatkuvasti. Olen FM ja MBA. Olen myös suorittanut Muutosagentti liiketoiminnan kehittäjänä -koulutuksen sekä henkilöstökehittäjän valmennusohjelman. Niiden rinnalla kehitän osaamistani jatkuvasti:

  • Ketterä kehittäminen: SAFe Leading 4.6; Ketterä projektinjohtaminen ohjelmisto- ja järjestelmäprojekteissa
  • Johtaminen: Mentorointi, fasilitointi, coaching
  • Design: Palvelumuotoilu
  • Liiketoiminta: Kasvuhakkeroidaan KIRA-alan kestävä digitalisaatio, KIRAHub + Growth Tribe; API Economy; Elements of AI; How to navigate in Amazon future; WEB-analytiikka ja hakukoneoptimointi; Sisältöstrategia

Työnhakualueeni:

Toivon päätukikohtani löytyvän pääkaupunkiseudulta, mutta olen valmis myös keskustelemaan muista vaihtoehdoista. Etätyöt ja työssä matkustaminen ovat tuttua minulle.

Linkkejä:

Paula Marttinen CV
Esittelyvideo YouTubessa
Paulan tekstit Piilo-osaajien blogissa