Kasvun mahdollistaja, empatian ja teknologian yhdistäjä, muutosagentti – Paula Marttinen

Miten on, ryhdytäänkö töihin?

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 0509116274
LinkedIn-profiili
Twitter: @paulamarttinen
Paulan YouTube-kanava

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Näen digitalisaation mahdollisuudet yrityksille ja organisaatioille. Olen ihmis- ja muutososaaja, joka muuttaa strategiat hankkeiksi ja projekteiksi ja saa virtaa niiden vetämisestä. Yhdistän työssäni ihmiset, liiketoiminnan ja teknologian.  Autan tekemään muutostarpeen näkyväksi, uudistamaan toimintaa ja luomaan uutta liiketoimintaa asiakasymmärryksen perusteella. Tuon uutta näkemystä kehittämiseen, tekemiseen ja mahdollistan ihmisten osallistumisen muutoksen tekoon. Tuen yhteisen kielen syntymistä.

Yritysten toimintaympäristö muuttuu ennakoimattomasti.  Yritysten kilpailukyky perustuu jatkuvaan muutoskyvykkyyksien kehittämiseen. Autan luomaan systemaattisiin kokeiluihin perustuvaa toimintakulttuuria, jossa kasvu syntyy kokeiluista oppimisen avulla. Osaamiseni soveltuu yli toimialarajojen.  Kehittämistyön rinnalla koen valmentamisen, analysoijan, sparraajan ja neuvonantajan roolit omikseni.

Top 3 osaamistani:

– Strategia-, liiketoiminta- ja ihmislähtöinen ajattelu- ja toimintapa yhdistettynä hands on -työhön

– Vuorovaikutustaidot

– Asenne: rohkea, utelias oppija

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Uudistuminen digitalisaation avulla

– Liiketoiminnan luominen asiakasymmärryksen perusteella

– Yhdessä kehittäminen ja kokeilukulttuuri

Minkälaista työtä etsin?

Haen töitä kasvuhaluisesta organisaatiosta sellaisesta roolista, jossa uudistumme digitalisaation, asiakas- ja työntekijäkokemuksen avulla. Kasvun luonnin generalistina autan uudistamaan toimintaa ja luomaan uutta liiketoimintaa asiakasymmärryksen perusteella. Minulla on vahva kokemus muutoksen johtamisesta sekä näytöt liiketoiminnan, digin ja asiakkuuden kehittämisen alueilta. Työskentelen luontevasti eri sidosryhmien kanssa. 

Asiakaskokemuksen näkökulmasta vahvuuksiani ovat kyky haastaa itseni ja tiimini parhaaseen lopputulokseen, myynti-, brändi- ja markkinointiosaaminen sekä aito halu auttaa tiimiäni erinomaisiin suorituksiin. Vuorovaikutustaitoni on tuottanut liiketoiminnallisia onnistumisia.

Työhistoriani:

Olen uuden tekijä ja kehittäjä, joka on mennyt tienraivaajaksi luomaan uusia toimintoja ja palveluita uusiin yrityksiin. Työssäni olen vetänyt laajoja koko organisaatiota koskevia hankkeita, esim. Digitaalinen Hoivatilat sekä yhteistyöprojekteja, esim yhteistyömallin luominen yliopiston, opiskelijoiden ja pk-yritysten välille Keski-Suomessa. Olen kehittänyt horisontaalista tiimityötä sekä organisaation sisällä että yritysten välillä. Olen toiminut sekä kumppanin että asiakkaan roolissa, joka tuo merkittävää lisäarvoa asiakasymmärryksen kehittämiseen. Uuteen rooliin mennessäni olen nopeasti oppinut siellä käytettävät ohjelmistot ja menetelmät.

Millainen olen?

Olen ratkaisukeskeinen, tekemiseen nopeasti tarttuva, energinen, yhdessä tekemällä ja oppimalla tuloksia aikaansaava muutosten mahdollistaja. Asiakkaat, kumppanit ja kollegat ovat kuvanneet minua mm.  innovatiiviseksi, tavoitteelliseksi, analyyttiseksi, jämäkäksi, luottamusta herättäväksi ja helposti lähestyttäväksi.

Osallistun eri verkostoihin, mm. AI- ja Women in Tech, KIRA-Hub  ja Agile.fi. Vapaa-ajallani harrastan liikuntaa luonnossa ja valokuvaamista, lukemista, matkailua, musiikkia, teatteria ja elokuvia.

Mikä on koulutustaustani?

Päivitän osaamistani jatkuvasti. Olen FM ja MBA. Olen myös suorittanut Muutosagentti liiketoiminnan kehittäjänä -koulutuksen sekä henkilöstökehittäjän valmennusohjelman. Niiden rinnalla kehitän osaamistani jatkuvasti:

  • Ketterä kehittäminen SAFe Leading 4.6; Ketterä projektinjohtaminen ohjelmisto- ja järjestelmäprojekteissa: Scrum, Lean, Kanban, XP, SAFe 
  • Design Palvelumuotoilu
  • Johtaminen Mentorointi, fasilitointi, coaching
  • Liiketoiminta Kasvuhakkeroidaan KIRA-alan kestävä digitalisaatio, KIRAHub + Growth Tribe; API Economy; Elements of AI; How to navigate in Amazon future; WEB-analytiikka ja hakukoneoptimointi; Sisältöstrategia

Työnhakualueeni:

Toivon päätukikohtani löytyvän pääkaupunkiseudulta, mutta olen valmis myös keskustelemaan muista vaihtoehdoista. Etätyöt ja työssä matkustaminen ovat tuttua minulle.

Linkkejä:

Paula Marttinen CV
Esittelyvideo YouTubessa
Paulan tekstit Piilo-osaajien blogissa