Alanvaihtajana eteenpäin uralla – Työnhakijan, rekrytoijan ja yrittäjän näkökulmia työllistymiseen uudelle alalle

Ruuvimeisseli ja vaihtopäitä siihen.

Kuva: Laura Tammisto / Studio Torkkeli

Usein kuulee sanottavan, että työnhaussa tärkeintä on motivaatio ja sen todistaminen. Kuitenkin alaa vaihtaessa monesti jo kokeneemmat kiilaavat hauissa ohitse. Miten päästä kiinni uuden alan töihin? Kuinka vakuuttaa alanvaihtajana rekrytoija tai työnantaja sekä motivaatiostasi että osaamisestasi? Lue kanssa-alanvaihtajan Jaana Saramiehen, rekrytointialan yrittäjien Camilla Kylanderin ja Satu Lappalaisen sekä sarjayrittäjän Annika Kartanon vinkit!

Toukokuun puolivälissä osallistuin Piilo-osaajien Rekrytointi- ja osaamismarkkinoiden paneelikeskusteluun työllistymisen vaihtoehdoista ja näkökulmista. Mukana lisäkseni olivat media-alan multitalentti Annika Kartano (Studio Empire) sekä rekrytoinnin ammattilaiset, motivaatiovalmentajat Camilla Kylander ja Satu Lappalainen (Minjon), jotka ovat itsekin vaihtaneet alaa. Olen itse vaihtanut alaa muutama vuosi takaperin, ja tässä kirjoituksessa summaan sekä omia kokemuksiani että muiden panelistien näkökulmia, kuinka päästä käsiksi uuden alan töihin.

1. Tutustu itseesi

Olipa sinulla uusi ala jo tiedossa tai vasta haaveilet sen löytämisestä, tärkeintä on itsetuntemus. Monia työnhaku ja varsinkin työttömyys ahdistaa. Silloin ei usein malta ottaa aikaa itsetutkiskeluun. Kun päällimmäisenä painaa tarve työllistyä, ei omien arvojen ja motivaatiotekijöiden tutkiminen anna yhtä välitöntä palkitsevuuden tunnetta kuin hakemusten kirjoittaminen ja lähettäminen. Tähän harhaan olen itsekin astunut. Kuitenkin pidemmän päälle itsesi tunteminen tuottaa taatusti parempia tuloksia.

Itsetuntemuksen kehittäminen on pohja vahvuuksiesi sanoittamiselle, edistää erottautumista muista hakijoista sekä löytämään jalansijaa tarvetyöpaikkoihin.

Itsetutkistelun tärkeys korostuu uran taitekohdissa, jotka vaativat henkistä jumppaa. On löydettävä rohkeutta olla avoin ja oma itsensä. Tällöin pääset myös aidon motivaatiosi lähteille. Työelämässä voi helposti harhautua omaksumaan ulkoa annettuja tai oletettuja rooleja – esimerkiksi ulospäinsuuntautuneesta toimiston huumoriveikosta. On kuitenkin sekä sinun, rekrytoijan että työnantajan etu, ettet yritä istua itsesi vastaiseen muottiin, vaan tiedät niin rajasi kuin vahvuutesi.

Päälleliimatun roolin esittäminen vie liikaa energiaa ja voi uhata hyvinvointiasi ja jaksamistasi. Meillä jokaisella on monia rooleja: ammattilainen, lapsi, vanhempi, ystävä, puoliso. Oleellista on, että nämä kaikki ovat osa aitoa minääsi. Valjasta eri rooleissa erilaiset vahvuutesi ja tartu mahdollisuuksiin näyttää eri puolia itsestäsi.

Jokainen meistä muuttuu, ja elämässä ehtii tehdä monta uraa. Itsetutkiskelukaan ei ole kertarypistys, vaan sen äärelle kannattaa aika ajoin muutenkin pysähtyä. Missä tänään kuljen? Tuntuuko perusarkeni omalta ja kevyeltä? Jos ei tunnu, mihin voin elämässäni vaikuttaa?

2. Teot puhuvat kovempaa kuin sanat

Varsinkin uudelle uralle siirtyessä pelkkä halukkuuden näyttäminen ei riitä vakuuttamaan rekrytoijaa tai potentiaalista työnantajaa.

”Alan vaihtaminen ei ala uudesta työpaikasta, vaan siitä, että alat jotain tekemään sen eteen.”
Camilla Kylander ja Satu Lappalainen, Minjon

Vasta tekemällä opit, kuinka kiinnostunut alasta oikeasti oletkaan. Tekemisen kautta myös todistat motivaatiosi ja kykysi siirtää osaamisesi. Tekemällä kokeileminen on myös sinua itseäsi varten, kun pääset käytännössä testaamaan alan sopivuutta sinulle.

Konkreettista tekemistä uuden alan eteen on monenlaista. Paneelikeskustelussa vinkattiin mm.

  • Lue alan artikkeleja ja tutustu sen kehitykseen.
  • Käy (verkko)kursseilla tai hanki sertifikaatteja osoittamaan taitojasi.
  • Tutustu täydennyskoulutuksien mahdollisuuksiin.
  • Verkostoidu alan osaajien kanssa ja ota heiltä selvää käytännön työstä.

Ota myös huomioon muu kuin palkkatyössä kertynyt osaaminen. Oletko tehnyt tai voisitko tehdä vapaaehtoistyötä tai hakeutua oikeanlaista kokemusta kerryttävään luottamustoimeen? Minä kerrytin projektijohtamisen taitoja Piilo-osaajien puheenjohtajana ansaiten tärkeitä kannuksia työelämää varten. Jos havittelet media-alalle, tartu joihinkin monista itseoppimisen mahdollisuuksista: perusta blogi tai podcast, panosta ammattimaiseen Instagram-tiliin tai rakenna omaa portfoliota verkkoon. Tämänkaltainen tekeminen nostaa kiinnostuksesi näkyväksi muille.

Jos et ole vapaa-ajallasi tai ammatillisissa konteksteissa tehnyt mitään uuden alan eteen, se voi soittaa rekrytoijalla hälytyskelloja. Rekrytoijan silmin konkreettiset näytöt ovat tärkeimmät, ja esimerkiksi verkkokursseilla näitä saa hankittua nopeasti. Itsesi likoon laittaminen vahvistaa motivaatiosi ja ahkeruutesi muiden silmissä.

Työhaastattelu, kaksi haastattelijaa pöydän toisella puolella ja haastateltava toisella puolella. Haastattelijat tutkivat läppäriltä tietoja ja haastateltava nostelee käsiään.

Kuva: Laura Tammisto / Studio Torkkeli

3. Etsi keihäänkärkesi

Vaikka teot vakuuttavat, on sanoillakin merkitystä. Alanvaihtajan (kuten myös generalistin) on osattava sanoittaa juuri oikea osaaminen ja vahvuudet kuhunkin työpaikkaan ja keskusteluun.

”Kapea erikoistuminen on se, millä pääset töihin. Puhkaiset sen kalvon, että pääset organisaatioon sisään terävällä kärjellä. Generalistiosaaminen on se, millä organisaatiossa pärjää ja tulee tuloksia.”
Juho Toivola, yrittäjä ja Vuoden rekrytointialan kehittäjä 2019, Osaamismarkkinat puheenvuoro 11.5.2020

Voit tilannekohtaisesti valita keihäänkärkesi, miltä kulmalta esittelet itsesi ja osaamisesi. Tärkeää on osata selkeästi sanoittaa, miksi ja miten taitosi ovat käännettävissä uudelle alalle. Selkeys ja kyky kristallisoida oma osaamisesi helpottaa myös rekrytoijan työtä.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse kaventaa itseäsi vain johonkin tiettyyn pieneen laatikkoon sopivaksi. Oleellista on pystyä tunnistamaan ja sitten kertomaan muille, miten osaamisesi elementtejä pystyy hyödyntämään uudella alalla tai erilaisissa tehtävissä. Paneelikeskustelussa nousi esiin, kuinka luovilla aloilla tunnutaan paremmin sallivan erilaiset roolit tai ”hattujen vaihtaminen”. Luovilla aloilla on tavallisempaa seikkailla eri lajien kuten musiikin, maalauksen tai vaikkapa näyttelemisen parissa. Sama on hiljalleen leviämässä muillekin aloille; luovuutta, kykyä ja osaamista voi hyödyntää hyvin erilaisilla tavoilla.

Sitä odotellessa keihäänkärkien hiominen sekä toisaalta osaamisiesi rajapintojen hyödyntäminen on vahvuutesi työmarkkinoilla. Pohdi aikaisempaa työkokemustasi ja havittelemaasi uutta uraa: mitä yhtäläisyyksiä löydät, entä mitä yhtymäkohtia? Millaisen rajapinnan kautta voit vakuuttaa tulevan työnantajasi osaamisestasi ja saada jalkaa oven väliin valitsemasi uuden alan suuntaan?

4. Verkostoidu moniin suuntiin

Paneelikeskustelussa verkostoituminen nousi kerta toisensa jälkeen esiin. Alanvaihtajalle monipuolinen verkostoituminen tarjoaa laajasti mahdollisuuksia ja tukea.

”Yhteisön voima on yksilöä suurempi.”
Camilla Kylander ja Satu Lappalainen, Minjon

Alanvaihtajana kannattaa verkostoitua haluamasi alan osaajien kanssa ja kysyä heiltä, millaista heidän työnsä on ja millaisia tehtäviä alalla on. Tätä kautta voit löytää mahdollisuuksia tai saada vinkkejä, miten voisit osaamistasi kartuttaa tai konkretisoida. Voit myös saada mentoreita ja vertaistukea; yrittäjänä esimerkiksi kokeneempia yrittäjiä, joilta kysyä neuvoa, ja samassa kehitysvaiheessa olevia yrittäjiä, joiden kanssa yhdessä ratkoa tietä eteenpäin.

Myös työnhaussa vertaistuki on tärkeää, ja yhteisöllisyys on yksi Piilo-osaajien kulmakivistä. Vertaistuen kautta saa ymmärrystä, tukea ja myös perspektiiviä omaan tilanteeseen. Vaikka olemme kaikki työnhakijoita, meillä jokaisella on omat vahvuutemme ja kiinnostuksen kohteemme. En itse koe kilpailevani edes muiden hr-alan piilo-osaajien kanssa; jos haemme samaa työtä ja joku heistä valitaan tehtävään minun sijaani, ei kyseinen työ olisi minulle sopinutkaan. Yhteisöllisyys ja muiden onnistumisista kumpuava myötäinto kasvattavat omaa optimismia, vaikka työnhaku venyisi.

Lisäksi rekrytoijatkin hyödyntävät keskinäisiä verkostojaan. Joku toinen rekrytoija voi kysellä, löytyykö muiden verkostoista tietynlaista osaajaa hänen asiakkaansa tarpeisiin. Rekrytoijat jakavat osaajavinkkejä keskenään, joten yhden rekrytoijan kautta voit saada pääsyn laajempaan tietoisuuteen.

Verkostoituminen voi tuntua väkinäiseltä, mutta jokainen voi tehdä sitä itselleen mielekkäällä tavalla. Tiedostathan itse kaikki omat verkostosi: ammatillisten kontaktien lisäksi perheesi, ystävät, sukulaiset sekä vapaa-ajalla tai luottamustoimissa kohdatut ihmiset. Näissäkin tilanteissa voit miettiä, mistä asioista ja osaamisestasi haluat kertoa juuri heille.

Henkilö puntaroi kahden tarotkortin välillä. Kortit ovat Kuolema ja Aurinko.

Kuva: Laura Tammisto / Studio Torkkeli

5. Tee vastustamaton osaajatarjous

Kun tunnet itsesi läpikotaisin, olet kerryttänyt näyttöjä, löytänyt keihäänkärkesi ja verkostoitunut, on aika alkaa toden teolla kaivamaan tarvetyöpaikkaa esiin. Minulla ensimmäinen konkreettinen työkokemus uudelta alalta löytyi harjoittelupaikan kautta. Yksi vaihtoehto voi olla rekrytoiva (täydennys)koulutusohjelma, tai voit myös oma-aloitteisesti tarjota harjoittelujaksoa kiinnostavalle työnantajalle: Ottakaa minut puoleksi vuodeksi harjoittelijaksi. Jos olette tyytyväisiä työni jälkeen kuuden kuukauden jälkeen, nostetaan palkka silloin kilpailukykyiselle tasolle.

”Älä rajoita itse itseäsi. Ei ole vain yhtä omaa polkua vaan monia mahdollisuuksia.”
Camilla Kylander ja Satu Lappalainen, Minjon

Erottaudut aina positiivisesti rekrytoijalle, jos sinusta paistaa läpi kirkas ajatus: tiedä,t kuka olet, mistä tulet ja mitä haluat seuraavaksi. Muista, ettei rekrytoija etsi osaajaa vain yhteen työpaikkaan vaan moniin tehtäviin ja yrityksiin. Kirkas motivaatio ja halu jää aina rekrytoijalle mieleen ja erottuu joukosta. Tässä auttavat myös viestinnälliset taidot, kuten rohkeus olla läsnä somessa ja ottaa yhteyttä entuudestaan tuntemattomiin henkilöihin.

Viestinnällisten taitojen lisäksi myynnilliseen osaamiseen kannattaa panostaa.

”Mitä hyötyä tuot ja mitä arvoa tuotat juuri kyseiselle yritykselle tai työnantajalle?”
Annika Kartano, markkinoinnin ja media-alan yrittäjä

Myyntitaidot ovat tarpeen työuran kaikissa vaiheissa: työntekijänä myyt ideoitasi ja ajatuksiasi, työnhakijana osaamistasi ja asennettasi sekä yrittäjänä tuotteitasi tai palveluitasi, asiantuntemusta. Yhteistä näille on se, että se olet juuri sinä, joka osaa tarjota ratkaisun johonkin tiettyyn ongelmaan. Kun pystyt sanoittamaan ja kirkastamaan tämän, olet työnantajalle varsin vastustamaton paketti!

 

Näiden vinkkien kautta voit helpottaa siirtymääsi alalta toiselle tai ohjata uraasi uudenlaiseen suuntaan. Sinun ei tarvitse erikseen alleviivata olevasi alanvaihtaja. Sen sijaan keskity rohkeasti suuntaamaan itseäsi tulevaan ja sanoita sitä.

Kiitos Annikalle, Camillalle ja Satulle inspiroivasta keskustelusta sekä käytännöllisistä neuvoista! Vielä kattavampia vinkkejä varten kannattaa katsoa koko paneelikeskustelu videotallenteena Osaamismarkkinoiden Facebook-ryhmästä. Sieltä löytyvät myös kaikki muut viikon puheenvuorot tallenteina ja voit ammentaa lisäinnostusta työnhakuusi.

Jaana Saramies, profiilikuvaKirjoittaja Jaana Saramies on Piilo-osaajat ry:n perustajajäsen. Lisäksi Jaana on henkilöstöanalytiikan sanansaattaja, kehittäjä ja kaupunginvaltuutettu, jonka ohjaavia arvoja ovat auttaminen, yhdenvertaisuus ja innostus. Jaana syttyy paremman työelämän luomisesta HR-tiedolla johtamisen keinoin.

 

 

 

 

 

 

Yrittäjä Annika Kartanon innostavia ajatuksia voit seurata mm. Bisnesvallankumous-podcastissa. Tsekkaa myös Annikan vuokrattava Studio Empire Tampereella.

Yrittäjät Camilla Kylander ja Satu Lappalainen johtavat rekrytointiin ja henkilöstövuokraukseen keskittyvää yritystä nimeltä Minjon. Heiltä löytyy vinkkejä työnhakijoillekin mm. Minjonin blogista ja verkkokaupasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *