Kymmeniä, satoja ja tuhansia

Piilo-osaajien hashtagit #osaajaesiin, #poispiilosta, #työnhakuyhteisö, #työnhakuhyvinvointi

Kuva: Laura Tammisto / Studio Torkkeli

Rohkeus, osaaminen, merkityksen löytäminen, unelmat ja rekrytointiin liittyvät kysymykset kiinnostavat nykyaikana monia meistä. Tämä jäi päällimmäisenä mieleen, kun kävin läpi Rekrytointi- ja osaamismarkkinoidemme somedataa ja keskusteluja, joita tapahtumamme herätti. Yli sata ihmistä jakoi LinkedIn-yhteytensä ja samalla halunsa verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Ryhmään liittyi yli kuusisataa ihmistä, ja tapahtuman videoilla on jo useita tuhansia katselukertoja. Ajan henki kaipaa verkostoja, kannustusta ja sisältöä.

kartta ja kompassiKartta, jonka päällä kompassi.

Kuva: Laura Tammisto / Studio Torkkeli

Merkitys, motivaatio ja tyytyväisyys

Tutkimuksissa todetaan, että ihminen kaipaa kuulumista yhteisöön, turvallisuutta ja kuvaa tulevaisuudesta. Nykymaailmassa ei noita kolmea aina ole helppo löytää. Ja markkinat ovat luoneet kuvaa yksilöllisestä ja omannäköisestä elämästä. Työelämäkään ei aina ole yhteisöllistä, tai sen tarjoama tulevaisuuskuva on hämärä. Yhteisöstä haetaan sosiaalista kontaktia, huvia ja yhteenkuuluvuutta sekä osallistuvuuden tunnetta. Turvallisuudessa tavoitellaan levollista olotilaa, lupaa olla oma itsensä ja saada äänensä kuuluviin sekä tukea ja mahdollisesti luottamusta muiden antamaan lisävoimaan, resursseja. Tulevaisuudessa pitää olla jotakin tavoittelemista, jokin unelma tai kiinnekohta. Se voi olla ajatus tai konkreettinen ja tarkasti määritelty.

Ihminen on tyytyväinen, joskus jopa onnellinen, kun nuo kolme ovat hänelle olemassa. Esimerkiksi yhteisön tulevaisuuskuva, joka on kohti parempaa, tarjoaa merkityksen monelle tekemiselle. Tyytyväinen ja merkitykselliseen tekemiseen osallistuva on motivoitunut tekemään uhrauksiakin kohti tulevaisuutta.

Missä ne ovat ja kuinka löytää?

Piiloleikkiä. Sitä on etsiminen sille, joka haluaa löytää yhteisön mihin haluaa liittyä ja joka vastaa lähimmäksi omaa arvomaailmaa.

Valinnanvaikeutta. Sitä on merkityksen löytäminen sille, joka haluaa olla osa jotakin itseään suurempaa ja löytää paikkansa.

Seikkailua. Sitä on tulevaisuuden etsiminen sille, joka haluaa löytää suuntansa ja rakentaa polkunsa.

Näiden ympärillä pyöri myös Rekrytointi- ja osaamismarkkinamme.

Kaksi henkilöä istuu lattialla jakamassa nallekarkkeja, etualalla kummankin kohdalla kasa nallekarkkeja. Toisen kasassa on paljon karkkeja ja toisella vain pari.

Kuva: Laura Tammisto / Studio Torkkeli

Yhteistä näille on jännitys ja lievä epävarmuuden tunne, rohkeus toimia rutiiniaan vastaan ja hyväksyä uutta avoimemmin mielin. Ja tässä törmäämme oman ajattelumme ristiriitoihin ja rajoitteisiin. Usein myös nykymaailman jarruttaviin realiteetteihin, niihin oletettuihinkin. Meillä Piilo-osaajissa on jo aikaisemmin olemassa Osaamisprofiili, jonka täyttämällä antautuu jo pitkälle piiloleikissä ja seikkailussa, mikä helpottaa valintoja. Nyt Rekrytointi- ja osaamismarkkinoita varten syntyi Työkirja. Se on vielä laajempi ja ottaa mukaan unelmatkin osana tulevaisuuden miettimistä. Työkirjan tehtävien tarkoitus on auttaa kysymysten avulla miettimään ja täsmentämään omia ajatuksiaan itsestään ja työ- ja uraunelmistaan sekä löytämään omia vahvuuksiaan.

Muutama sana yhteisöstä, verkostosta

Yhteisö on tilapäistä ryhmää kiinteämpi ja keskenään läheisempi joukko. Joskus se on perhe, suku tai heimo. Yleensä ei määrättömän iso, vaan sellainen, jossa tunnetaan sen jäsenet ja jäsenten ominaisuuksia. Lisäksi tiedetään oma paikka tai asema yhteisössä. Tärkeänä osana yhteisöä on, että jäsenellä on jotakin yhteisölle tärkeää tai tarpeellista tuotavaa yhteisöön ja toisaalta yhteisöllä on jotakin jäsenen tarvitsemaa. Yhteisö voi tarjota tukea, hyväksyä tai arvostaa jäsenen panosta tai mukana olemista. Syntyy yhteenkuuluvuuden tunne, joka lujittaa yhteisöä.

Yhteisön jäsenten keskinäinen tuntemus auttaa löytämään itseltä puuttuvia resursseja, osaamista tai muuta, mitä joukosta löytyy. Mitä monipuolisempaa on yhteisön sisältämä osaaminen ja miten paljon siellä on keskinäistä jakamista, sitä vahvempi ja voimakkaampi yhteisö on. Yhtenä esimerkkinä voisi pitää entisaikojen sadonkorjuutalkoita, joissa yhdessä toimien saatiin sato kerättyä talven varalle. Jokainen toi oman osaamisensa ja voimansa mukaan yhteisön hyväksi.

Yhteisöön pitää myös antaa. Jos vain ottaa, niin se heikentää sidosta, vaarantaa tulevaisuutta ja kyseenalaistaa tunteen sisäisestä oikeudenmukaisuudesta.

Miten sinä löydät oman tulevaisuutesi ja mitä teet sen saavuttamisen eteen?

Matti Kortteus, profiilikuvaKirjoittaja Matti Kortteus on Piilo-osaajien aktiivijäsen ja mukana Työmarkkinatorin kehittäjäryhmässä seuraamassa järjestelmän työnhakija- ja sidosryhmäosioiden etenemistä. Matti miettii, miten tulevaa työnhakujärjestelmää käytetään entistä helpommin osaamisen ja osaamistarpeen yhdistämiseksi.

1 Response

  1. 31.7.2020

    […] yhdistystoiminnassa tunnet kuuluvasi joukkoon ja saat valita itse, miten toimintaan osallistut. Vapaaehtoisena edistät yhteisiä asioita oman […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.