Neo-generalisti ja ongelmallisten solmujen aukaisija – Matti Kortteus

“Jos se vaikuttaa mahdottomalta, se tarkoittaa vain ettei ratkaisua ole vielä löydetty.”

Sähköpostiosoite: kortteus@gmail.com

LinkedIn profiili

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Matti Kortteus (3)

Kun sinulla on ongelmia, joiden et usko selviävän aikaisemmilla toimintatavoilla. Olipa haasteesi liiketoimintasi prosessien päivityksessä, tarttumishaluna digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin tai strategian kehityksessä ja sen käytäntöön saattamisessa. Digitalisaatiossa osaan auttaa tuotantotehokkaasti soveltamalla uusia tapoja olemassa olevien välineiden käyttämiseen.

Minusta on hyötyä myös, kun haluat ottaa osaa julkisiin hankintoihin etkä tunne menettelytapoja tai et saa tolkkua asiakirjoista.

Olen yleisutelias tiedonkaivaja ja tuotekehittäjä sekä ratkaisujen ja mahdollisuuksien tunnistaja. Palvelumuotoiluajattelua käyttämällä toiminnan kehittäminen, missä kannattavuus ja hyötyjen kasvattaminen ovat tekemiseni perusta. Minä mielelläni käytän toimintaa kuvaavia mittareita ja ellei niitä ole, niin pystyn luomaan oleelliset mittarit kriittisiin kohtiin.

Top 3 osaamistani:

– Prosessien ymmärrys: osaan purkaa toimintaketjut osiin ja löytää sieltä turhat vaiheet, monimutkaisuudet ja ongelmakohdat sekä prosessin katkoskohdat.
– Osaamiskartoitus: pystyn määrittämään organisaation osaamistarpeen ja henkilöhaastatteluissa tunnistamaan henkilön osaamisen ja asenteen sopivuuden eri tehtäviin.
– Tiimien rakennus: minulla on taipumus löytää tai tarvittaessa luoda toimintakykyinen tiimi ja sovittaa ihmiset toimivaksi tavoitetta kohti pyrkiväksi ryhmäksi.

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Palveluliiketoiminnan kehittäminen olemassa olevilla resursseilla on ykköskiinnostukseni kohde. Siis tuottavuus ja tehokkuus keskittymällä oleelliseen.
– Perinteisillä toimialoilla olevien yritysten muuntuminen uuden toimintamallin ja ansaintalogiikan toimijoiksi kiehtoo ja innostaa ajattelemaan mahdollisuuksia eli toisinajattelun herättely.
– Ihmiset ja heidän osaamisensa ja halunsa käyttää osaamistaan sekä sen kehittäminen ovat erittäin kiehtova maailma, jonka merkitys on vasta avautumassa.

Minkälaista työtä etsin?

En etsi työpaikkaa ollakseni töissä, mutta haluan työtä, jossa voin olla hyödyksi ja oppia lisää.

Etsin työtä ja tehtäviä, jotka eivät ole rutiininomaisia ja helppoja. Tekemistä, joka liittyy liiketoimintojen, palvelutuotannon tai henkilöstön kehittämiseen. Oma taustani on hyvin vahvasti painottunut sellaisten tilanteiden ja tehtävien hoitamiseen, missä ei ole ollut ainoaa oikeaa vastausta tai toimintaympäristössä on ollut jatkuvasti muuttuvia osia. Murrokset ja monimutkaisuus kiehtovat.

Mielelläni toimin myös mikro- ja pienyritysten kanssa, koska siellä tekeminen on intensiivistä ja tekemisen vaikutukset ovat nopeammin nähtävissä ja toimeenpanon toteutus suoraviivaisempaa.

Työhistoriani:

Työhistoriani koostuu pääosin projektiluonteisesta tekemisestä, siihen liittyvästä suunnittelusta ja seurannasta ja alihankintaresurssien ohjauksesta nopeaa päätöksentekoa edellyttävässä monimutkaisessa toimintaympäristössä. Paljon ihmisten kanssa työskentelyä esimiesroolissa ja organisaatioiden toiminnan arviointia.

Millainen olen?

Haluan ymmärtää asioita, niiden vaikutusta toisiin asioihin. Olen erittäin utelias ja huumorintajuni on tilannekohtaista ja usein kuivakkaa brittityylistä. Verkostoidun helposti ja viihdyn pienryhmissä. Pidän haastavista, vaikeista tehtävistä, koska ne herättävät ratkaisuhaluni. Ajattelen paljon, suunnittelen ja opiskelen uusia asioita enkä pelkää näppäimistöä tai sosiaalista mediaa.

Mikä on koulutustaustani?

Olen vanhan koulukunnan yhdyskuntatekniikka-linjan rakennusmestari peruskoulutukseltani. Osaamistani olen täydentänyt oman haluni ja kiinnostukseni ohjaamana projektinhallintaan, palvelumuotoiluun ja sen johtamiseen Lapin yliopiston opinto-ohjelmassa sekä viimeisimpänä johtamiseen ja organisaatiokehitykseen perusopinnoilla Vaasan yliopiston opinto-ohjelmassa. Toimintajärjestelmien auditointikoulutuksesta olen saanut “sertin seinälle” yrityksen sisäiseen auditointiin Laatujärjestelmän (ISO 9001), Työterveys ja työturvallisusjärjestelmän (OHSAS 18001) ja Ympäristöjärjestelmään (ISO 14001)

Työnhakualueeni:

Tampere ja etätyöskentely.

Linkit:

CV Matti Kortteus

Mainokset