Byrokratiajudoka ja ongelmallisten solmujen aukaisija – Matti Kortteus

Toisesta kulmasta katsoen tässä on kyllä mahdollisuus, katsotaanpas tätä kuviota tarkemmin. “Jos se vaikuttaa mahdottomalta, se tarkoittaa vain ettei ratkaisua ole vielä löydetty.”

Sähköpostiosoite: kortteus@gmail.com

LinkedIn profiili

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?MattiKo_2018

Minusta on hyötyä, kun haluat ottaa osaa julkisiin hankintoihin ja kuvata tarjoomasi tarjouspyynnön mukaiseksi. Myös liiketoimintasi prosessien päivityksessä  digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin osaan auttaa tuomalla uusia tapoja olemassa olevien välineiden käyttämiseen.

Olen ilmiömäinen tuotekehittäjä sekä ratkaisujen ja mahdollisuuksien tunnistaja. Palvelumuotoiluajattelua käyttämällä toiminnan kehittämisen kannattavuus ja hyötyjen kasvattaminen ovat asiakastyöni perusta. Minä mielelläni käytän toimintaa kuvaavia mittareita ja ellei niitä ole, niin pystyn luomaan oleelliset mittarit kriittisiin kohtiin tekemistä.

Top 3 osaamistani:

– Prosessien ymmärrys: osaan purkaa toimintaketjut osiin ja löytää sieltä turhat vaiheet, monimutkaisuudet ja ongelmakohdat.
– Osaamiskartoitus: pystyn määrittämään organisaation osaamistarpeen ja henkilöhaastatteluissa tunnistamaan henkilön osaamisen ja asenteen sopivuuden eri tehtäviin.
– Tiimien rakennus: minulla on kyky löytää tasapainoinen tiimi ja sovittaa ihmiset toimivaksi tavoitetta kohti pyrkiväksi ryhmäksi.

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Palveluliiketoiminnan kehittäminen olemassa olevilla resursseilla on ykköskiinnostukseni kohde.
– Perinteisillä toimialoilla olevien yritysten muuntuminen uuden toimintamallin ja ansaintalogiikan toimijoiksi kiehtoo ja innostaa ajattelemaan mahdollisuuksia
– Ihmiset ja heidän osaamisensa ja halunsa käyttää osaamistaan sekä sen kehittäminen ovat edellisen kanssa yhdenvertaisena kiinnostukseni kohteena.

Minkälaista työtä etsin?

Etsin työtä ja tehtäviä, jotka eivät ole rutiininomaisia ja helppoja. Tekemistä, joka liittyy liiketoimintojen, palvelutuotannon tai henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Oma taustani on hyvin vahvasti painottunut monipuoliseen tekemiseen ja asioihin, jotka ovat aina vaikuttaneet yksittäistä tekemistä monimutkaisemmin toimintaympäristöön ja sen ulkopuolellekin.

Mielelläni toimin mikro- ja pienyritysten kanssa, koska siellä tekeminen on intensiivistä ja tekemisen vaikutukset ovat nopeammin nähtävissä ja toimeenpanon toteutus sujuvaa.

Työhistoriani:

Työhistoriani koostuu pääosin projektiluonteisesta tekemisestä, siihen liittyvästä suunnittelusta ja seurannasta  ja alihankintaresurssien ohjauksesta nopeaa päätöksentekoa edellyttävässä monimutkaisessa toimintaympäristössä. Paljon ihmisten kanssa työskentelyä esimiesroolissa ja organisaatioiden toiminnan arviointia.

Millainen olen?

Haluan ymmärtää asioita, niiden vaikutusta toisiin asioihin. Olen erittäin utelias ja huumorintajuni on tilannekohtaista ja usein kuivakkaa brittityylistä. Verkostoidun helposti ja viihdyn pienryhmissä. Pidän haastavista, vaikeista tehtävistä, koska ne herättävät ratkaisuhaluni. Ajattelen paljon, suunnittelen ja opiskelen uusia asioita enkä pelkää näppäimistöä tai sosiaalista mediaa.  Kilpaurheilu, ooppera ja viikonloppujen suunnittelu tai muistelu porukassa eivät kiinnosta.

Mikä on koulutustaustani?

Olen vanhan koulukunnan yhdyskuntatekniikka-linjan rakennusmestari peruskoulutukseltani. Osaamistani olen täydentänyt oman haluni ja kiinnostukseni ohjaamana projektinhallintaan, palvelumuotoiluun ja sen johtamiseen Lapin yliopiston opinto-ohjelmassa sekä viimeisimpänä johtamiseen ja organisaatiokehitykseen perusopinnoilla Vaasan yliopiston opinto-ohjelmassa. Toimintajärjestelmien auditointikoulutuksesta olen saanut “sertin seinälle” yrityksen sisäiseen auditointiin Laatujärjestelmän (ISO 9001), Työterveys ja työturvallisusjärjestelmän (OHSAS 18001) ja Ympäristöjärjestelmään (ISO 14001)

Työnhakualueeni:

Tampere ja etätyöskentely.

Linkit:

CV Matti Kortteus