Tuunaa työhösi lisää mielekkyyttä!

Työ ja työntekemisen tavat muuttuvat koko ajan muun maailman mukana. Tehtävänkuva muuttuu joskus nopeastikin,  vaikka nimike pysyisi samana vuosikaudet. Työn imu saattaa hukkua muutosten keskellä ja tunne työn mielekkyydestä hiipua. Parhaimmillaan tuunaaminen lisää voimavaroja työhön ja myös muuhun arkeen.

Työn pitäisi olla mielekästä ja tekijällä tunne työn hallinnasta ja  siitä, että saa käyttää työssä omia vahvuuksiaan. Ei kannata olla passiivinen oman työnsä suhteen ja vain odottaa ulkopuolelta tulevia muutoksia.  Kaikki vastuu työn kehittämisestä ei olekaan työnantajalla tai esimiehellä, vaan jokainen meistä voi ottaa aktiivisemman kehittäjän roolin!  Työn tuunaaminen on aktiivisen roolin ottamista ja oman työn muokkaamista ja kehittämistä itselle mielekkäämmäksi.

Työn sisältöä ei useinkaan voi kokonaan itse päättää, mutta ainakin osia siitä yleensä voi itse järjestellä. Oman työn mielekkyyden lisääminen auttaa jokaista voimaan paremmin työssä. Joskus esimerkiksi tehtävänkuvan muuttuminen voi saada aikaan voimattomuuden tai  jopa lamaannuksen tunteita, jos vaikka  mieluisimmat työtehtävät muuttuvat.  Mikä lisäisi hallinnan tunnettani ja saisi työn tuntumaan omalta? Millaiset organisaation käytännöt lisäisivät työn mielekkyyttä?  Tuunaamisella ei voi kuitenkaan ratkaista työyhteisöjen laajempia ongelmia, joiden muuttamiseen tarvittaisiin koko organisaation käytäntöjen muutosta. Jokainen voi kuitenkin olla mukana käytäntöjen kehittämisessä omalta osaltaan.  Yllättävän pienilläkin muutoksilla voi saada takaisin mielekkyyden ja hallinnan tunnetta työssä.

Jokainen voi jäsentää työnsä uudelle tavalla ja etsiä uusia näkökulmia saada työstä mielekästä. Pääasia on olla aktiivinen ja olla mukana kehittämässä ja jäsentämässä omaa työtään, omaa rooliaan työyhteisössä ja mihin suuntaan haluaisi työn kehittyvän. Työn tuunaaminen parhaimmillaan lisää myös työn imua, eli innostusta ja ylpeyttä työstä. Itselläni on vankka kokemus siitä, että tuunaamalla työtä omat vahvuudet huomioiden, niin työ myös sujuu paremmin ja tuntuu aidosti mielekkäältä.

pyörä

Joskus tarvetta työn tuunaamiselle tulee esim. sairausloman tai osatyökykyisyyden takia, jolloin tarve työn muutoksille on ilmiselvä. Silloinkaan ei kannata vain odottaa esimiehen tai työterveyshuollon ehdotuksia, vaan itse miettiä keinoja jatkaa työskentelyä. Mutta moni meistä hyötyisi myös ihan tavallisessa työarjessa aktiivisemmasta roolista ja asenteesta oman työn kehittämisessä. Kannattaa lähteä mukaan kehitysprojekteihin tai työkiertoon, parantaa työpaikan vuorovaikutusta tai etsiä erilaisia näkökulmia tehdä työstä oman näköistään.

Omaa työtä kannattaa aktiivisest hallita ja kehittää!

selfp

Kirjoittaja Hanna-Leena Myllärinen on tamperelaistunut valtiotieteilijä ja intohimoinen käsityöharrastaja, jonka mielestä virheitä tekemätön ihminen ei ole uskaltanut kokeilla uusia asioita.

2 Responses

  1. 7.2.2018

    […] elokuussa Hanna-Leena Myllärinen kirjoitti työn imusta ja työn tuunaamisesta mielekkäämmäksi. NLP-harjoitukset ovat hyvä apu myös siinä vaiheessa, kun mietit, millä […]

  2. 14.3.2018

    […] Mika Pesonen kirjoitti videon kera LinkedInissä maaliskuun alussa uteliaisuusalueesta suhteessa niin sanottuun epämukavuusalueeseen: Uteliaisuus on jotakin positiivista kun taas epämukavuus negatiivista. Oppiminen tuo tuloksia, kun opittavaan suhtautuu uteliaasti, mutta tulokset jäävät vaisuiksi, jos joutuu venymään itselleen luonnottomaan suuntaan. Uteliaisuus yksinkertaisesti houkuttelee kokeilemaan ja oppimaan eli se on oikeastaan edellytys oppimiselle. Ajattelen, että kun työssä pääroolissa ovat työntekijän vahvuudet, jää työssä voimavaroja uuden oppimiseen ja ajan käyttämiseen kaikkia osapuolia hyödyttävällä uteliaisuusalueella. Uteliaisuusalue limittyy myös työn imuun ja työn tuunaamiseen. […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.