Työhyvinvoinnin ja henkilöstöhallinnon ammattilainen – Hanna-Leena Myllärinen

Avoimin mielin oppii enemmän!

Sähköpostiosoite: hl.myllarinen@gmail.com
Puhelinnumero:  0503784817
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?selfp

Haluan tehdä työelämästä sujuvampaa ja auttaa työyhteisöjä ja yksilöitä voimaan paremmin. Olen aidosti kiinnostunut esimiestyön kehittämisestä, työhyvinvoinnista ja työkykyjohtamisesta sekä esimerkiksi työterveysyhteistyöstä. Vahvuuksiani ovat henkilöstö- ja yleishallinto, työkykyjohtamisen tuki, kuntoutus, varhainen keskustelu, työterveysyhteistyö, työsuojelu, osaamisen kehittäminen, valmentava ote,  tiedon tuottaminen ja analysointi, erilaisten kehityshankkeiden tuki, rekrytoinnit, työsuhteen elinkaaren hallinta ja HR järjestelmien käyttäminen.

Top 3 osaamistani:

– Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen
– Henkilöstö- ja yleishallinto
– Pystyn toimimaan vaativissakin tilanteissa hienotunteisesti ja päättäväisesti

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Työyhteisön hyvinvointi ja työn sujuvoittaminen
– Henkilöstö- ja yleishallinto
– Sosiaalivakuutusjärjestelmä

Minkälaista työtä etsin?

Työurani on kulkenut mielenkiintoisten tehtävien perässä julkisen puolen kautta vakuutusmaailmaan ja taas takaisin julkiselle puolelle. Unelmatyöhöni voi liittyä esimerkiksi HR, osaamisen kehittäminen, työkykyjohtaminen, henkilöstö- tai yleishallinto tai kuntoutus. Olen valmis oppimaan uutta ja hyppäämään rohkeasti myös kokonaan uuteen rooliin tai uudelle toimialalle. Olen sitä mieltä, että avoimin mielin oppii enemmän. Parhaimmillani olen tehtävissä, joissa saan tehdä työelämästä sujuvampaa. Pidän vaihtelevista työpäivistä ja myös rutiinitehtävät sujuvat.

 Työhistoriani:

Minulla on vahva hallinnollinen ja yhteiskuntatieteellinen tausta ja nautin yhteiskuntavastuullisesta työstä. Minulla on noin viiden vuoden kokemus monipuolisista ja vaativista henkilöstöhallinnon tehtävistä. Toimin esimerkiksi muiden tehttävien ohella neljän vuoden ajan  työkykykoordinaattorin roolissa, jossa etsin aktiivisesti yhdessä esimiesketjun kanssa ratkaisuja työn sujumisen ongelmiin ja tein tiivistä yhteistyötä työterveyshuoltojen kanssa, ja osallistuin myös noin sataan työkykyneuvotteluun. Olen kiinnostunut kehittämistyöstä ja minulla on kokemusta uusien toimintamallien kehittämisestä ja käyttöönotosta.  Minulla on myös kokemusta itsenäisestä päätöksentekotyöstä korvausratkaisijana ja sosiaalityöntekijänä ja lisäksi olen toiminut jonkin aikaa myös esimiestehtävässä. 

Millainen olen?

Olen innostunut ja oppimishaluinen tekijä, jolla on aina taustatiedot kunnossa. Hyppään ennakkoluuottomasti uuteen ja haluan kulkea työelämässä avoimin mielin. Olen saanut hyvää palautetta aktiivisesta ja asiakaslähtöisestä toimintatavastani ja työskentelytyylistäni. Olen joustava työntekijä, joka nauttii haastavasta ja yhteiskuntavastuullisesta työstä ja olen mielelläni rakentamassa aktiivista ja toimivaa työyhteisöä.

Mikä on koulutustaustani?

2012 Valtiotieteiden maisteri Turun yliopisto, pääaineena sosiaalipolitiikka.

Työnhakualueeni:

Ensisijaisesti Pirkanmaa mutta myös pääkaupunkiseutu, jos työssä joustava etätyömahdollisuus. Olen valmis matkustamaan jonkin verran työssäni.

Linkkejä

Hanna-Leena Myllärinen CV