Huomio henkilöstöön – kohdatkaa kriisi yhdessä

Moni organisaatio on joutunut koronatilanteessa muuttamaan suuntaansa sekä uudistamaan palvelujaan ja toimintatapojaan – joissain tapauksissa hyvinkin radikaalisti. Tämä on vaikuttanut merkittävästi myös organisaation arkeen sekä jokaisen työhön.

Organisaatiokulttuuri tulee väistämättä muuttumaan koronakriisin seurauksena, mutta muutoksen suunta riippuu sitä, miten organisaatiossa otetaan sen ihmiset huomioon.

Panosta henkilöstöön

Henkilöstö on jokaisen organisaation tärkein resurssi. Organisaation menestys on ihmisten varassa: ilman osaavaa, motivoitunutta ja hyvinvoivaa väkeä ei tehdä myöskään kovinkaan kummoista tulosta.

Kriisi- ja poikkeustilanteissa organisaatioissa on tärkeää keskittyä siihen, miten ihmiset jaksavat ja miten organisaatiokulttuuri selviää tästä kaikesta. Kohdataanko kriisi yhdessä vai erikseen?

Kriisiaika vaatii johtajalta paljon: tarvitaan inhimillistä ja johdonmukaista johtajuutta sekä läpinäkyvää viestintää. Johtajan sanojen ja tekojen on oltava linjassa keskenään ja sydämen mukana toiminnassa. Näin henkilöstön luottamus on mahdollista säilyttää myös vaikeina aikoina.

Ota arvot kaiken perustaksi

Arvot tulevat kriisin keskellä entistä keskeisemmiksi, ja niiden tulisi olla osa arkea ja toimia päätösten pohjana myös poikkeusaikoina.

Miten organisaation arvot voivat tällä hetkellä? Jos yksi organisaation keskeisistä arvoista on vaikkapa yhteisöllisyys, miten sen toteutumista tuetaan esimerkiksi etätöissä?

Kriisiajan päätösten on tärkeää vahvistaa organisaation arvoja ja kulttuuria. Jos näistä nyt karsitaan sen takia, että aikaa jäisi enemmän ”oikealle työlle” ja ”olennaisempiin asioihin”, tai ajatellaan tämän tilanteen olevan vain väliaikaista, kulttuuri ottaa kovan kolauksen eikä välttämättä enää toivu entiselleen.

Viesti aktiivisesti ja avoimesti

Johtaminen on pitkälti viestintää, ja viestinnän merkitys vain korostuu kriisin keskellä – ja etenkin nyt etätyöaikoina.

Avoin, johdonmukainen ja selkeä viestintä lisää luottamusta ja ehkäisee epävarmuutta, minkä takia se on erityisen tärkeää erilaisissa kriisitilanteissa. Työntekijät ovat tyytyväisempiä ja luottavaisempia tietäessään, missä mennään.

Johtajan onkin osattava sanoittaa organisaation muutoksen suunta: mistä organisaatio on tulossa ja minne se on menossa – ja mitä sinne pääseminen vaatii henkilöstöltä. On tärkeää kehittää organisaatiokulttuuria ja toimintatapoja yhdessä sekä suunnata yhdessä kohti tulevaisuutta.

Kriisiajan johtajalta kaivataan etenkin inhimillisyyttä, empaattisuutta ja läsnäoloa. On tärkeää säilyttää toivon näkökulma mutta viestiä asioista kuitenkin rehellisesti.

 Kirjoittaja Salla Hiltunen on suomen kielen, tekstien ja viestinnän asiantuntija, joka on parhaillaan monipuolistamassa osaamistaan liiketalouden opintojen parissa. Häntä motivoi oman kädenjäljen näkeminen sekä mahdollisuus kehittyä ja kehittää.

 

 

 

 

Lähteet ja taustamateriaali:

1 Response

  1. 24.6.2020

    […] Huomio henkilöstöön – kohdatkaa kriisi yhdessä (Salla Hiltunen) […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.