Tagged: some

Seitsemän piilo-osaajaa rivissä. 1

Näkyvyyttä osaajille ja osaamiselle

Yksi yhdistyksemme tavoitteista on ”aktivoida osallistujia osaamisensa esille tuomisessa”. Ulospäin tämä tavoite näkyy osaajaprofiilien ja blogin sekä omien sometiliemme (Facebook ja Twitter) kautta. Sisällöntuotannon ja -julkaisun mahdollistavat omat osaajamme ja heidän pyörittämänsä sometiimit. Osaaja...