Uuden ajan materiaaleista innostunut diplomi-insinööri – Satu Manner

Tarkkaileva tekijä ja tehostaja.

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 0503676228
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?450A6191_c

Kokemustani voi hyödyntää tuotekehitys- ja tutkimustehtäviin sekä suunnittelutehtäviin.  Laaja, poikkitieteellinen koulutustaustani on tuonut vahvan materiaalituntemuksen ja ymmärryksen yrityksen toiminnasta. Erityisesti muovimateriaalit  ja niiden sukulaiset – uuden ajan materiaalit – ovat lähellä sydäntäni.  Minulla on vahvaa käytännöllisyyden tajua, jota olen kerännyt laboratoriotyöskentelystä ja tuotannon parista. Teknistä osaamistani ja asiakaspalveluhenkisyyttäni voi hyödyntää myös esimerkiksi teknisen asiakaspalvelun tehtävissä. Unelmatyössäni yhdistyvät edellä esiin tulleet teemat ja urani tässä vaiheessa työ voi sisältää osan tai osia näistä.

Top 3 osaamistani:

-Materiaaalitekniikan hyödyntäminen eri sovelluksissa: eri materiaaliryhmien valmistus, käyttö ja ominaisuudet sekä materiaalin elinkaariajattelu

-Laaja-alainen ajattelu tuotekehitys- ja tutkimustehtävissä

-Asiakkuuksien, palveluiden ja prosessien kehittäminen

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Uudet muovituotteiden valmistustekniikoita hyödyntävät materiaalit sekä muovi- ja komposiittituotteiden vaativat käyttökohteet

– Kiertotalous

– Laadunvalvontatehtävät

Minkälaista työtä etsin?

Etsin asiantuntijatehtävää tuotekehityksen, tutkimuksen tai laatuasioiden parista. Olen myös kiinnostunut tehtävistä, joihin sisältyy teknistä asiakaspalvelua. Etsin ensisijaisesti vakituista työtä, joka on joko koko- tai osa-aikaista, mutta tätä kohti voin kulkea välietapin kautta, mikäli työnkuva on innostava.

Työhistoriani:

Olen työskennellyt vaativissa tutkimustehtävissä, jotka ovat olleet sekä poikkitieteellisiä että perustutkimusta. Olen mielelläni ottanut ennakkoluulottomasti haltuun eri aihepiirejä eli pidän jatkuvasta oppimisesta ja itseni, tietojen ja taitojen kehittämisestä. Laboratorioympäristö, tiedonhaku, erityyppisten tekstien kirjoittaminen ja tekninen projektinhallinta ovat tulleet tutuiksi. Olen työskennellyt myös tuotantoympäristössä ja asiakaspalvelutehtävissä.

Millainen olen?

Minua on kuvattu iloiseksi, oma-aloitteiseksi ja vastuulliseksi sekä erinomaiseksi reflektoimaan tekemistäni ja siten kehittymään työntekijänä. Minua motivoi ja minä innostun itseni ja ympäröivän maailman kehittämisestä. Havainnoin kehitysmahdollisuuksia menetelmiin ja prosesseihin. Olen aina ollut kiinnostunut ja innostunut monista erityyppisistä aihepiireistä ja ottanut ne tarvittaessa haltuun. Arvostan keskustelevaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä, yhteen hiileen puhaltamista sekä avoimuutta, ja inspiroidun eri alojen asiantuntijoiden kanssa työskentelystä.

Mikä on koulutustaustani?

Olen diplomi-insinööri, pääaineenani on polymeerikomposiitit ja sivuaineina teollisuustalous ja materiaalikemia. Olen myös suorittanut merkittävästi kursseja teknillisestä mekaniikasta, epäorgaanisesta kemiasta ja sähkökemiasta sekä yleisesti tieteen harjoittamisesta. Olen ollut puoli vuotta vaihto-opiskelijana Uppsala Universitetissa Ruotsissa, jossa keskityin ruotsin kieleen ja biomateriaaleihin.

Työnhakualueeni:

Työnhakualueeni on pääkaupunkiseutu sekä Länsi- ja Keski-Uusimaa. Otan huomioon myös Kanta-Hämeen eteläiset osat, etenkin, jos työhön sisältyy jonkinlaisia mahdollisuuksia etätyöhön.

Linkkejä

Sadun tekstit Piilo-osaajien blogissa