Moniosaaja terveysteknologia-alalle – Satu Manner

 

Näen suuria, unohtamatta juuria: pilvenpiirtäjäkin rakentuu kerros kerrokselta perustuksilleen.

Sähköpostiosoite: satu.j.manner@gmail.com
Puhelinnumero: 0503676228
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?Satu Manner

Kokemustani voi hyödyntää tuotekehitys- ja tutkimustehtäviin sekä suunnittelutehtäviin. Olen hyvä etsimään, tuottamaan ja hyödyntämään uutta tietoa yritystoiminnan hyväksi. Tiedonhakutaidot ovat vahvuuksiani, ja olen hyvä havaitsemaan kehityskohtia ja keksimään ratkaisuehdotuksia. Olen kiinnostunut ottamaan haltuun uusia toimialoja.

Laaja, poikkitieteellinen koulutustaustani on tuonut vahvan materiaalituntemuksen ja ymmärryksen yrityksen toiminnasta. Erityisesti muovimateriaalit ovat lähellä sydäntäni. Erilaisissa laboratorioissa työskentely on minulle tuttua. Minulla on vahvaa käytännöllisyyden tajua, jota olen kerännyt myös tuotannon parista. Teknistä osaamistani ja asiakaspalveluhenkisyyttäni voi hyödyntää myös esimerkiksi teknisen asiakaspalvelun tehtävissä. Unelmatyössäni yhdistyvät edellä esiin tulleet teemat ja urani tässä vaiheessa työ voi sisältää osan tai osia näistä.

Top 3 osaamistani:

-Poikkitieteellisyyttä hyödyntävät tuotekehitys- ja tutkimustehtävät

-Materiaaalitekniikan hyödyntäminen eri sovelluksissa

-Tiedon välittäminen sekä kollegoille, eri alojen asiantuntijoille että maallikoille kirjallisesti ja suullisesti

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Diagnostiikkaa ja hoitoa tukevat laiteratkaisut palveluineen, erityisesti vierihoitodiagnostiikka (point-of-care, POC) ja in vitro -diagnostiikka (IVD). Olen avoin työskentelemään myös muiden terveysteknologiatyyppisten, ihmisen arkea ja hyvinvointia mittaavien laitteiden parissa.

– Terveysteknologiaan liittyvät viranomaismääräykset ja säädökset

– Asiakkuuksien, palveluiden ja prosessien kehittäminen

Minkälaista työtä etsin?

Etsin asiantuntijatehtävää tuotekehityksen, tutkimuksen ja laatuasioiden parista. Olen erityisen kiinnostunut terveysteknologia-alasta, mutta olen avoin myös muille mahdollisuuksille, joissa voin olla avuksi materiaalitietämykselläni. Olen myös kiinnostunut tehtävistä, joihin sisältyy teknistä asiakaspalvelua. Etsin ensisijaisesti vakituista työtä, joka on joko koko- tai osa-aikaista, mutta tätä kohti voin kulkea välietapin kautta, mikäli työnkuva on innostava.

Työhistoriani:

Olen työskennellyt vaativissa tutkimustehtävissä, jotka ovat olleet niin poikkitieteellisiä kuin perustutkimusta. Olen mielelläni ottanut ennakkoluulottomasti haltuun eri aihepiirejä eli pidän jatkuvasta oppimisesta ja itseni, tietojen ja taitojen kehittämisestä. Laboratorioympäristö, tiedonhaku, erityyppisten tekstien kirjoittaminen ja tekninen projektinhallinta ovat tulleet tutuiksi. Olen työskennellyt myös tuotantoympäristössä ja asiakaspalvelutehtävissä.

Millainen olen?

Pidän pitkäjänteisestä työskentelystä. Minua on kuvattu oma-aloitteiseksi ja vastuulliseksi sekä erinomaiseksi reflektoimaan tekemistäni ja siten kehittymään työntekijänä. Olen tuottelias ja täsmällinen. Minua motivoi itseni ja ympäröivän maailman kehittäminen. Kiinnostun ja innostun monista aihepiireistä ja otan ne tarvittaessa haltuun. Arvostan keskustelevaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä, yhteen hiileen puhaltamista sekä avoimuutta, ja pidän siitä, että saan työskennellä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Mikä on koulutustaustani?

Olen diplomi-insinööri, pääaineenani on polymeerikomposiitit ja sivuaineina teollisuustalous ja materiaalikemia. Olen myös suorittanut merkittävästi kursseja teknillisestä mekaniikasta, epäorgaanisesta kemiasta ja sähkökemiasta sekä yleisesti tieteen harjoittamisesta. Olen ollut puoli vuotta vaihto-opiskelijana Uppsala Universitetissa Ruotsissa, jossa keskityin ruotsin kieleen ja biomateriaaleihin.

Työnhakualueeni:

Työnhakualueeni on pääkaupunkiseutu sekä Länsi- ja Keski-Uusimaa. Otan huomioon myös Kanta-Hämeen eteläiset osat, etenkin, jos työhön sisältyy jonkinlaisia mahdollisuuksia etätyöhön.

Linkkejä

Satu Manner CV