Palvelumuotoileva osaamiskiihdytin – Miia Leppänen

Kysyn, kannustan, kehitän ja koulutan.

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: +358505562783
LinkedIn profiili
Instagram

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

leppanen_miia

Olen parhaimmillani, kun saan osallistaa ihmisiä kehittämistyöhön, jossa kehittämisen kohteena voi olla niin ulkoinen- kuin sisäinenkin palvelu. Tavoitteena kehittämistyössä on yleensä mahdollisimman hyvä asiakaskokemus, joka edellyttää asiakasymmärrystä, eli asiakkaan tarpeiden tunnistamista ja kuvaamista. Toiminnan kehittäminen edellyttää usein myös organisaation osaamisen tunnistamista ja kehittämistä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämä koko ketju kuuluu keskeisimpään osaamiseeni.

Menetelmällisesti olen kokenut työpajojen-, koulutusten- ja kehittämispäivien järjestäjä. Olen utelias, tiedonhaluinen ja tottunut selvitystyön tekijä niin määrällisillä kuin laadullisilla menetelmillä. Hallitsen myös suuremmat koulutuskokonaisuudet ja kehittämisprojektit. Ymmärrän miten ihminen oppii ja toimii ja osaan järjestää toiminnan niin että se on sujuvaa, joustavaa ja fokusoitunutta. Osaan tuottaa kehittämiseen tarvittavaa materiaalia niin paperille kuin verkkoon, tekstien ja kuvien muodossa.

Top 3 osaamistani:

– Organisaatioiden osaamisen kehittäminen ja oppimisen tukeminen
– Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun avulla
– Ryhmien toiminnan suunnittelu ja fasilitointi

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen kehittäminen
– Käyttäytymisen muotoilu
– Henkilöstökokemuksen muotoilu

Minkälaista työtä etsin?

Minulla on eniten kokemusta osaamisen- ja sisäisten prosessien kehittämisesta, mutta olen kiinnostunut muotoiluajattelun käyttämisestä kehitystyössä laajemmasta näkökulmasta. Ymmärrän ihmisten käyttäytymistä ja oppimiseen liittyviä tekijöitä varsin laajasti. Käyttäytymisen muotoilu on mielenkiintoinen tulevaisuuden ala, jossa koitetaan saada todellista muutosta aikaan. Ja se edellyttää suurien kokonaisuuksien hallintaa, jossa olen vahvoilla. Koen palvelumuotoilun menetelmät itselleni luontaiseksi tavaksi toimia. Haluan ymmärtää asiat kokonaisavaltaisesti ja ideoida ratkaisuja ilman rajoja. Kehittämistyössä parhaat ratkaisut löydetään, kun niistä uskalletaan puhua avoimesti monelta eri kannalta. Tällaisen ideatyöskentelyn fasilitointi on minulle tuttua ja minulla on monipuoliset käytännön välineet sen toteuttamiseen.

Haluan olla turvaamassa mahdollisimman hyvää asiakaskokemusta yrityksessä, joka on omistautunut asiakaskeskeiselle näkökulmalle. Olen oikea henkilö ottamaan selvää siitä monimutkaisesti verkosta, minkä varaan asiakaskokemus rakentuu. Olen monipuolinen toimija, jolta onnistuu niin asiakasymmärryksen kiteyttäminen, sisäisen kehittämisen fasilitointi kuin laajempien projektien läpivienti. Kaikista eniten minua kiinnostaa laadukkaiden palveluiden tuottaminen tavallisille kuluttajille. Sekä asiakkaiden ohjaaminen tekemään heille heille itselleen kannattavia, kestäviä valintoja. Uskon että paras ja kannattavin liiketoiminta rakentuu tulevaisuudessa tällaisten kestävien kumppanuuksien pohjalle.

Työhistoriani:

Olen ollut viimeiset 10 vuotta Aalto-yliopistossa asiantuntijatehtävissä, kehittämässä henkilöstön osaamista ja siihen liittyviä prosesseja. Olen toiminut myös projektipäällikkönä valtakunnallisessa kehitysprojektissa. Käytännössä olen suunnitellut, fasilitoinut, arvioinut ja kehittänyt koulutustilaisuuksia, työpajoja ja kehittämispäiviä. Arvioinut opetusosaamista ja kirjoittanut lausuntoja, tuottanut oppimimateriaalia ja julkaisuja niin painettuna kuin sähköisesti. Suunnitellut, toteuttanut ja julkaissut erilaisia selvityksiä, joihin on kerätty tietoa niin suurilla kyselyaineistoilla, tilastoilla, haastatteluilla kuin observoimalla toimintaa. Sitä ennen toimin palveluneuvojana Helsingin kaupungin liikennelaitoksella sekä muutaman vuoden kaupanalalla myyjänä, jossa toimin myös kassa- ja vuorovastaavan tehtävissä.

Millainen olen?

Työntekijänä olen sitoutunut, tavoiteorientoitunut ja sinnikäs toimija. Pidän yhdessä ideoimisesta sekä yhteisistä tavoitteista ja pystyn viemään asiat nopeasti käytäntöön yhteisen sopimuksen mukaan. Olen sosiaalinen ja avoin ja otan uudet haasteet innolla vastaan. Analyyttisena ihmisenä isommatkin kokonaisuudet pysyvät hyvin hallussa ja pystyn tekemään realistisia suunnitelmia, jotka pysyvät aikataulussa. Työntekijänä minua motivoi työn kautta saavutettavat tulokset paremmin toimivina palveluina ja sen ihmisille tuottama ilo. Toimin parhaimmillani joukossa, jossa on avoin auttamisen ilmapiiri, jossa jokainen tekee parhaansa yhteisen tavoitteen eteen.

Mikä on koulutustaustani?

Kasvatustieteiden maisteri, Helsingin yliopisto 2008. Sivuaineet: Johtaminen, Työpsykologia ja sosiologia

Opettajan pedagoginen pätevyys, Haaga-Helia AOKK 2009

Palvelumuotoilu – Restonomi Yamk, Laurea AMK 2018 (Lopputyö syksy 2018)

Työnhakualueeni:

Pääkaupunkiseutu, voin matkustaa satunnaisesti tarpeen mukaan. Oma auto on satunnaisesti käytettävissä, minulla on BC ajokortti.

Linkkejä:

Miia Leppänen CV