Liiketoimintalähtöisen HR:n ja modernin hallinnon ammattilainen – Marjatta Hellgren

CONSIDER IT DONE

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 040 7598 195
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voisi hyödyntää?OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Minulla on vahvaa työkokemusta strategisestikin tärkeiden, sekä ulkoisten että sisäisten, asiakassuhteiden hoitamisesta ja kehittämisestä spesialistin ja koordinaattorin tehtävissä teollisuudessa. Tällä hetkellä työstän pian valmistuvaa graduani sekä työskentelen kouluttajana ja työnhaun ohjaajana. Olen työskennellyt myös HR-tehtävässä, ja alan yliopisto-opintojeni myötä olen löytänyt HR:sta oman polkuni, jota toivon kulkevani myös tulevaisuudessa. Kokemustani voi hyödyntää niin kehitys- ja suunnittelutehtävissä kuin operatiivisissa tehtävissä, jotka sisältävät esimerkiksi HR-tehtäviä aina rekrytoinnista palkitsemiseen, tiedon tuottamista ja analysointia, järjestelmätukea tai pääkäyttäjyyttä, tilaus-toimitusketjun koordinointia, neuvottelua, valmentamista ja kouluttamista, verkostoitumista ja myynnillisyyttä.

Top 3 osaamistani:

– fokusointi, epäolennaisen karsiminen
– johdonmukaisuus toiminnassa, syy-seuraussuhteiden hahmottaminen
– aktiivisuus ja terve kyseenalaistaminen, jatkuva paremman etsiminen

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– HR, henkilöstöjohtaminen
– Palveluiden, asiakkuuksien ja prosessien kehittäminen
– Työmarkkinat, työllisyys (esim. Maakuntauudistus, Kasvupalvelu-uudistus)

Minkälaista työtä etsin?

Olen onnellinen, koska HR-ala herättää minussa todellista paloa, ajatuksia ja kiinnostusta etsiä tietoa ja oppia jatkuvasti lisää, ja kokemuksieni kautta tiedän soveltuvani tehtäviin erinomaisesti. Etsinkin nyt ensisijaisesti HR-alan työtä. Saatan näyttää alalla vielä jokseenkin juniorilta, mutta se on ehdottomasti myös vahvuuteni, koska olen innostunut ja motivoitunut antamaan paljon ja onnistumaan. Näin ollen opin nopeasti ja otan haltuuni tietoa ja esimerkiksi uusia järjestelmiä sujuvasti, olen vapaa ennakkoluuloista sekä asenteeni on sopivassa määrin nöyrän pehmeä. Esimerkiksi HR-koordinaattori, rekrytointikonsultti ja henkilöstöasiantuntija olisivat minulle sopivia tehtäviä. (Olen kiinnostunut myös trainee-jaksosta, jos sen tarkoitus on johtaa työllistymiseen.) Erityisesti minua kiinnostavat rekrytoinnit, työnantajakuva sekä osaamisen vahvistaminen, mutta näen myös rutiinit luontaisena osana työtä. Minulle on tärkeää, että voin ylpeästi edustaa työnantajaani, joten toivon, että jatkuva kehittyminen ja kiinnostus tulevaisuutta kohtaan kuuluvat työpaikkani arvoihin.

Työhistoria:

Tällä hetkellä olen suuntaamassa uraani myynnillisten asiakassuhteiden alueelta lähemmäs HR-työtä. Minulla on vahva hallinnollinen ja kaupallinen tausta asiakassuhteiden hoitamisesta ja kehittämisestä sekä tukipalveluista teollisuudessa. Olen työskennellyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla mm. spesialistina ja koordinaattorina, ja tehtäviini on kuulunut esimerkiksi asiakassuhteiden kokonaisvaltainen hallinta, tarjousten laadinta, tilaus-toimitusketju sekä järjestelmätuki. Tämän lisäksi olen työskennellyt HR-työssä. Minulla on myös taloushallinnon kokemusta esimerkiksi reskontran ja matkalaskujen osalta.

 Millainen olen?

En kuvailisi itseäni aivan kaikista tavallisimmaksi tyypiksi. Haastan ja rohkaisen muita tekemään paremmin ja enemmän, vaadin itseltäni kuin myös muilta melko paljon. Työotteeni on kehitysmyönteinen, olen kasvanut muutoksessa eikä pysähtyminen ole minulle luontaista. Tiimityö on minulle hyvin tärkeää, ja tiedän siitä paljon. Teen työtäni täydellä teholla ja laadukkaasti, mutta samalla toivon, että työn tekeminen on myös hauskaa. Pyrin tuomaan työyhteisöön huumoria ja rakentamaan ammattitaitoista, mutta rentoa ilmapiiriä. Olen saanut työyhteisötaidoistani paljon positiivista palautetta ja kiitosta esimerkiksi eri funktioiden välisen yhteistyön kehittämisestä. Minua motivoi avoimuus ja arvostaminen, joita pyrin itsekin toteuttamaan päivittäin. Kunnioitan muita ihmisiä ja osaan kuunnella, ja arvostamalla muita olen onnistunut voittamaan yhteisöjeni luottamuksen. Osaan kohdata ihmisiä ja saada aikaan keskustelun lähes aiheesta kuin aiheesta.

Mikä on koulutustaustani?

Valmistun syksyllä 2017 hallintotieteen maisteriksi Tampereen Yliopistosta. Pääaineenani olen opiskellut hallintotiedettä ja sivuaineinani henkilöstöjohtamista, työelämän tutkimusta sekä julkisoikeutta. Olen valmistunut myös englanninkieliseksi restonomiksi vuonna 2010 Haaga-Helian Ammattikorkeakoulusta, pääaineenani kansainvälinen liiketoiminta.

Työnhakualueeni:

Haen työtä Pirkanmaan alueelta, mutta olen valmis ajoittain myös matkustamaan. (Osittaiset) etätyömahdollisuudet huomioiden olen avoin myös Pirkanmaan ulkopuolella oleville positioille.

Linkkejä

Marjatta Hellgren CV