Kuunteleva pelinrakentaja ja valmentaja – Kaisa Selamo

Luottamus elämän kantavaan voimaan, kaikki järjestyy!

Sähköpostiosoite: kaisa@selamo.fi
Puhelinnumero: 044 508 4386
LinkedIn
Status: työssä

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Kaisa_profiilikuva

Osaamiseni ja kokemukseni kautta voin auttaa yrityksiä ja työyhteisöjä hyvinvoinnin huomioimisessa ja parantamisessa. Työkokemuksestani on hyötyä myös tiedon näkyväksi ja ymmärrettäväksi tekemisessä sekä käyttämisessä. Osaamistani voi hyödyntää myös esimerkiksi toimintatapojen tai uusien toimintaa parantavien järjestelmien kehittämisen projekteissa ja käyttöönotossa. Lisäksi käytän osaamistani mielelläni valmennukseen, koulutustehtäviin ja perehdytykseen. Työ voi olla yrityksen sisäistä tai asiakkaiden parissa tehtävää työtä.

Top 3 osaamistani:

– Kiteyttäminen – löydän oleellisen tiedon ja teen toimintaehdotuksia
– Kehittäminen – kehitän ja kokeilen uusia toimintatapoja järjestelmällisesti
– Kuunteleminen – annan tilaa oivalluksille ja yhdistän ideoita

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Kokonaisvaltainen hyvinvointi – hyvinvoiva ihminen → menestyvä työyhteisö
– Tiedon jalostaminen – sen hyödyntäminen ja tuominen selkeästi esille
– Valmentaminen – vahvuudet ja osaaminen esiin ja käyttöön

Minkälaista työtä etsin?

Etsin työtä, jossa pääsen edistämään työyhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja prosessien toimivuutta. Olen kiinnostunut ihmisten osaamisen ja vahvuuksien löytämisestä; siitä, että ihmiset itse tunnistavat näitä ja oppivat kehittämään itseään eteenpäin. Toivon, että tehtäviin kuuluu ihmisten parissa tehtävän työn lisäksi esimerkiksi viestintää ja sen kehittämistä tai tiedon keräämistä, analysointia, esittämistä ja dokumentointia. Olen avoin erilaisille vaihtoehdoille ja kokonaisuuksille. Toivon pääseväni osaksi toimivaa ja aktiivista tiimiä ja työyhteisöä.

Työhistoriani:

Työurani olen aikana tehnyt laajasti erilaisia tehtäviä hankinnasta asiakaspalveluun ja esimiestehtäviin sähkönhankinta-alalla. Olen vaihtanut työtehtäviä sekä oman kiinnostukseni että yrityksen tarpeiden mukaan. Tämä on vienyt osaltaan yrityksen toimintaa eteenpäin muun muassa palvelun kehittämisessä ja uusien järjestelmien käyttöönotossa. Tärkeä osa työtäni on ollut tuottaa ja jalostaa tietoa johdon työn tueksi. Esimiestehtävissä olen soveltanut valmennusosaamistani ja kehittänyt omiakin asiakaspalvelutaitojani. Viimeisimpänä olen toiminut suunnittelu- ja kehitystehtävissä sekä hankinnassa. Olen kehittänyt uutta asiakkuudenhallintajärjestelmää yrityksemme tarpeisiin sekä suunnitellut ja toteuttanut sen käyttöönottoa.

Millainen olen?

Olen avoin ja kokeilen ennakkoluulottomasti uusia asioita ja työtapoja. Sitoudun vahvasti viemään aloittamani asiat päätökseen. Pyrin aina tekemään vähän enemmän kuin olen luvannut. Dokumentoin prosessit niin, että myös muut pystyvät jatkamaan niitä vaivattomasti. Työssäni kaipaan vaihtelua, mutta ymmärrän myös rutiinien hyödyn. Olen aktiivinen ja ripeäotteinen. Lähden heti miettimään ratkaisua ja järjestelyjä, joilla päästään joustavasti eteenpäin. Minua motivoivat omat ja muiden onnistumiset, uuden oppiminen ja oman osaamisen kehittyminen.

Mikä on koulutustaustani?

Diplomi-insinööri (TTY): pääaine moderni sähköenergiatekniikka, sivuaineet teollisuustalous ja ympäristönsuojelu.

Lisäkoulutus: Lähiesimiestyön ammattitutkinto (TAKK), Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto (Tredu), Tiimimestari (Partus Oy), NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner (Suomen NLP Yhdistys, Terhi Vedenkivi).

Suoritan parhaillaan henkilöstöjohtamisen perusopintoja Jyväskylän avoimessa yliopistossa.

Työnhakualueeni:

Haen töitä Kuopion alueelta. Olemme perheeni kanssa muuttamassa takaisin kotiseudulleni ja tämä innostaa myös uuteen ura-askeleeseen. Olen valmis matkustamaan jonkin verran työssäni.

Linkkejä

Kaisa Selamo CV

 

Mainokset