Kuunteleva pelinrakentaja ja valmentaja – Kaisa Selamo

Luottamus elämän kantavaan voimaan, kaikki järjestyy!

Sähköpostiosoite: kaisa.selamo@kolumbus.fi
Puhelinnumero: 044 508 4386
LinkedIn
Status: työssä

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Kaisa_profiilikuva

Osaamiseni ja kokemukseni kautta voin auttaa yrityksiä ja työyhteisöjä hyvinvoinnin huomioimisessa ja parantamisessa. Työkokemuksestani on hyötyä myös tiedon näkyväksi ja ymmärrettäväksi tekemisessä sekä käyttämisessä. Palvelujen ja järjestelmien kehittämisessä keräämääni osaamista pystyy hyvin hyödyntämään esimerkiksi toimintatapojen kehittämisen projekteissa tai uusien toimintaa parantavien järjestelmien käyttöönotossa. Lisäksi käytän osaamistani mielelläni valmennukseen, koulutustehtäviin ja perehdytykseen. Työ voi olla yrityksen sisäistä tai asiakkaiden parissa tehtävää työtä.

Top 3 osaamistani:

– Kiteyttäminen – löydän oleellisen tiedon ja teen toimintaehdotuksia
– Kehittäminen – kehitän ja kokeilen uusia toimintatapoja
– Valmentaminen – kuuntelen ja annan tilaa sekä työkaluja omille oivalluksille

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Kokonaisvaltainen hyvinvointi – hyvinvoiva ihminen → menestyvä työyhteisö
– Tiedon jalostaminen – sen hyödyntäminen ja tuominen selkeästi esille
– Valmentaminen – vahvuudet ja osaaminen esiin ja käyttöön

Minkälaista työtä etsin?

Etsin työtä, jossa pääsen edistämään työyhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Olen kiinnostunut ihmisten osaamisen ja vahvuuksien löytämisestä; siitä, että ihmiset itse tunnistavat näitä ja oppivat kehittämään itseään eteenpäin. Toivon, että tehtäviin kuuluu ihmisten parissa tehtävän työn lisäksi esimerkiksi viestintää ja sen kehittämistä tai tiedon keräämistä, analysointia ja esittämistä. Olen avoin erilaisille vaihtoehdoille ja kokonaisuuksille. Toivon pääseväni osaksi toimivaa ja aktiivista tiimiä ja työyhteisöä.

Työhistoriani:

Työurani olen aikana tehnyt laajasti erilaisia tehtäviä hankinnasta asiakaspalveluun ja esimiestehtäviin. Olen siirtynyt työtehtävissä eteenpäin sekä oman kiinnostukseni että yrityksen tarpeiden mukaan. Tämä on vienyt osaltaan yrityksen toimintaa eteenpäin muun muassa energiatehokkuuspalveluiden käynnistämisessä ja palveluiden tuotannossa. Tärkeä osa työtäni on ollut tuottaa ja jalostaa tietoa johdon työn tueksi. Viimeisimpänä olen toiminut palvelutiimin esimiehenä sekä suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Olen kehittänyt uutta asiakkuudenhallintajärjestelmää yrityksemme tarpeisiin sekä suunnitellut ja toteuttanut sen käyttöönottoa. Esimiestehtävissä olen soveltanut valmennusosaamistani ja kehittänyt omiakin asiakaspalvelutaitojani.

Millainen olen?

Olen avoin ja kokeilen ennakkoluulottomasti uusia asioita ja työtapoja. Sitoudun vahvasti viemään aloittamani asiat päätökseen. Työssäni kaipaan vaihtelua, mutta ymmärrän myös rutiinien hyödyn. Olen aktiivinen ja ripeäotteinen. Lähden heti miettimään ratkaisua ja järjestelyjä, joilla päästään joustavasti eteenpäin. Minua motivoivat omat ja muiden onnistumiset, uuden oppiminen ja oman osaamisen kehittyminen.

Mikä on koulutustaustani?

Diplomi-insinööri (TTY): pääaine moderni sähköenergiatekniikka, sivuaineet teollisuustalous ja ympäristönsuojelu.

Lisäkoulutus: Lähiesimiestyön ammattitutkinto (TAKK), Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto (Tredu), Tiimimestari (Partus Oy), NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner (Suomen NLP Yhdistys, Terhi Vedenkivi).

Suoritan parhaillaan henkilöstöjohtamisen perusopintoja Jyväskylän avoimessa yliopistossa.

Työnhakualueeni:

Haen töitä Tampereen ympäristöstä/Pirkanmaalta. Pitempikin etäisyys onnistuu, mikäli on mahdollisuus sopia etätöistä ja esimerkiksi junamatkojen hyödyntämisestä työntekoon. Olen valmis matkustamaan jonkin verran työssäni.

Linkkejä

Kaisa Selamo CV

Kaisa Selamon kotisivu