Kestävän kehityksen aktivaattori – Irma Rantonen

Kestäviä oivalluksia, elämyksiä ja oppimisen iloa

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 0505622552
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Minusta saatte kestävän kehityksen asiantuntijan, verkostojen kokoajan ja yhteistyön kehittäjän. Loistan hankkeiden johdossa, erityisesti ESR- ja EAKR-hankkeissa. Teen rahoitushakemukset ja maksatuksiin liittyvät raportit. Vedän projektit alusta loppuun: huolehdin sidosryhmätyöstä, viestinnästä ja projektin päättymisen jälkeen seurannasta. Osaamistani voi käyttää hankkeiden käynnistämiseen sekä tutkimus- ja selvitystöihin.
Esihenkilönä olen työnantajan edustaja, valvon työntekijän velvollisuuksia ja samalla vastaan työntekijän oikeuksien toteutumisesta. Mukanani tulee laaja verkosto, johon kuuluu oppilaitoksia, kuntaorganisaatioita, kolmannen sektorin toimijoita sekä yrityksiä.

Top 3 osaamistani:

  •  hanke- ja projektijohtaminen
  • ihmisten, verkostojen ja prosessien aktivointi
  • ongelmanratkaisuprosessien hallinta

Top 3 kiinnostuksen kohdettani:

  • vastuullisen toiminnan edistäminen ja innostaminen uusiin ratkaisuihin
  • kestävän kehityksen toimenpiteiden sanoittaminen
  • palvelumuotoilu

Millaista työtä etsin?

Etsin työtä, jossa voin edistää vastuullista liiketoimintaa, kestävää kehitystä, kiertotalouden etenemistä sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä. Viihdyn teoreettisten ongelmien äärellä, mutta en epäröi kääriä hihoja ja laittaa käsiä syvälle saveen.

Hankkeiden lisäksi erilaiset kestävän kehityksen asiantuntijatehtävät, tapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestäminen, verkostojen kokoaminen, yhteistyön kehittäminen sekä viestintä ovat mieluisia töitä.
Minua motivoi oikeudenmukaisuus, ekologisuus ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin niin ruohonjuuritasolla kuin isommillakin foorumeilla. Projektitöissä palkitsevaa on tulosten saavuttaminen.

Työhistoriani:

Olen aluekehittäjä, aktivaattori ja ekosysteemien rakentaja.

Olen hankkinut monipuolisen työkokemukseni erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Projektityöt ovat koulineet oma-aloitteiseen ja tulokselliseen työskentelyyn ja tuoneet rutiinia talouden, aikataulujen ja hallinnon hoitoon sekä monipuoliseen viestintään ja raportointiin. Olen koonnut monialaisia verkostoja sekä rahoitusta hakkeiden toteuttamiseksi. Minulla on kokemusta esihenkilötyöstä myös monikulttuurisissa työyhteisöissä.

Millainen olen?

Olen ongelmanratkaisija ja ekosysteemiajattelija. Rakennan mielessäni valtavaa palapeliä, jonka osat muuttavat muotoaan, liikkuvat ja yhdistyvät uudelleen palapelin edetessä. Yhdistelen asioita, ihmisiä ja organisaatioita keskustelemaan keskenään ja etsimään ratkaisuja yhdessä. Olen multitaskaaja, mutta olen oppinut rajaamaan ja priorisoimaan tehtäviä ja keskittymään oleelliseen. Minulla on vahva työmoraali ja hyvä stressin sietokyky. Minulle on ominaista yhdessä toimiminen, innostuminen ja innostaminen. Bonuksena on huumoria, jota tarvitaan erityisesti vaikeiden asioiden edessä.

Esihenkilönä toimintatapani on valmentava johtaja, pidän huolta työhyvinvoinnista ja hyödynnän mm. varhaisen puuttumisen menetelmiä.

Koulutustaustani:

Olen kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteen tuplamaisteri. Joensuun yliopistossa pääaineeni oli suunnittelumaantiede, joka antoi hyvät valmiudet alueellisiin suunnittelutehtäviin. Tampereen yliopistossa pääaineeni oli kasvatustiede, joka antoi taidot koulutussuunnitteluun sekä hallinto- ja kehittämistehtäviin. Lisäksi olen suorittanut suomenkielisen viestinnän approbatur-opinnot, arkkitehtuurin perusteet sekä audiovisuaalisen viestinnän ja ilmaisun koulutuksen.
Viimeksi opiskelin projektinhallintaa ja kestävän kehityksen edistämistä Aalto yliopiston APRO:ssa ja University of Cambridge Sustainability Leadership -organisaatiossa. Olen sertifioitu projektiosaaja IPMA Level D.

Työnhakualueeni:

 

Linkkejä:

Irma Rantonen CV