Markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehittäjä – Hanna Turunen

”Mikään ei ole erityisen vaikeaa, kun vain jaat sen tarpeeksi pieniin tehtäviin.” Henry Ford

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää? Profiilikuva Hanna Turunen

Osaamistani voi hyödyntää markkinoinnin kokonaisvaltaisessa hallinnassa, strategian kehittämisessä ja itse suunnitelman toteuttamisessa. Voin olla rakentamassa myynnin strategiaa ja kohderyhmää. Pidän kanssakäymisestä asiakkaiden kanssa ja tapaamiset heidän kanssaan ovat korkealla omalla listallani. Voin järjestää erilaisia tapahtumia sidosryhmille ja suunnitella sisällön ja toteutuksen, yksin tai yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Numeroiden tarkastelu, niin tulot kuin kulut, käyvät minulta luonnostaan ja ohjaavat minun tekemistäni.

Minusta saa työntekijän, jonka pöydällä asiat kehittyvät, muuttavat muotoaan ja valmistuvat ajallaan. Tapanani on työtä tehdessäni myös miettiä voisiko asioita tehdä toisin. Minulla on halu ja kyky muuttaa toimintatapoja. Vaikka pitsiä en osaa nyplätä, osaan pitää monet eri langat yhtä aikaa liikkeessä ja tuottaa valmiita päätöksiä, raportteja, suunnitelmia, materiaalia ja tulosta.

Olen työskennellyt yli vuosikymmenen terveydenhuollon eri organisaatioiden kanssa ja oppinut heidän rakenteen, sekä rajoitteet että vapaudet toimia. Asiantuntemukseni sekä käytännön kokemukseni avulla yrityksesi on helpompi navigoida sosiaali- ja terveydenhuollon parissa.

Top 3 osaamistani:

– Markkinoinnin ja myynnin strateginen suunnittelu ja toteutus
– Toimintatapojen kehittäminen
– Projektien hallinta

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän kehittäminen yhtenäiseksi osaksi yritystä
– Asiakaskeskeisyys
– Sisältömarkkinointi

Minkälaista työtä etsin?

Markkinoinnin osa-alueet ovat hallussa, myyntiä teen mielelläni ja projektien vetäminen sujuu luonnostaan. Näiden parissa työskentely on minulle mieluista ja kehityksen mennessä eteenpäin hyvää vauhtia löytyy niissä aina haastetta ja tarvetta itsensä kehittämiselle. Itse näen myynnin, markkinoinnin ja viestinnän yhtenä yksikkönä, jossa jokaisen läsnäolo ja osaaminen ovat elintärkeitä yrityksen menestykselle. Mikään näistä ei poissulje toista ja kaikkien tulee tietää ja ymmärtää toisten tekeminen sekä toteuttaa samaa strategiaa. Haluaisinkin työskennellä yrityksessä, jossa on jo näin tai olla se liima joka yhdistää nämä kolme osastoa yhdeksi. Haluan hioa markkinointi-/myyntistrategian yhdessä timanttiseksi ja seurata strategian toteuttamista ja tuloksen syntymistä.

Toivon, että työnantajani haluaa pysyä ajassa kiinni ja tekee rohkeasti uusia asioita kehittäen omia toimintatapojaan ja auttaa työntekijöitään kehittymään. Tärkeintä on hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki, joka näkyy asiakkaille asti.

Työhistoriani:

Olen työskennellyt 13 vuotta erilaisissa markkinoinnin ja myynnin tehtävissä lääketeollisuudessa. Olen suunnitellut ja toteuttanut markkinointistrategioita eri brändeille. Olin mukana pohjoismaisissa lanseeraustyöryhmissä valmistelemassa brändien lanseerauksia sekä toimin sisäisenä neuvonantajan Etelä-Afrikan tuotelanseerauksessa. Minulla on ollut tulosvastuu myynnistä kaikissa tehtävissä. Asiakkaita olen tavannut henkilökohtaisesti saadakseni tuntuman, miten eri markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet on otettu vastaan. Erilaisia tapahtumia ja koulutuksia olen järjestänyt eri sidosryhmille. Minulla on ollut vastuullani erilaisia projekteja, jotka ovat valmistuneet ajallaan. Projektien tavoitteina on ollut tuotelanseerausta, ohjelmiston käyttöönottoa, markkina-analyysin tekoa ja liiketoimintasuunnitelman rakentamista. Työskentelyni selkärankana on ollut tulojen ja menojen seuranta ja niiden pysyminen sovituissa luvuissa.

Millainen olen?

Olen avoin ja utelias, kiinnostun uusista asioista ja haluan ymmärtää sekä oppia uutta. Haastavat työtehtävät motivoivat minua. Kysyn usein ”Miksi?”, tätä kautta lisään omaa ymmärtämystäni aiheesta ja hahmotan mitä minulta vaaditaan asiassa, jotta se tulee tehtyä. Työskentelytyylini on aikaansaava ja itsenäinen, samalla minua on helppo lähestyä ja autan mielelläni muita. Arvostan moniammatillista työskentelyä. Ja tasaisin väliajoin kuulet minun nauravan, huumori on minulla aina mukana.

Mikä on koulutustaustani?

Kauppatieteiden maisteri, Turun Kauppakorkeakoulu

Työnhakualueeni:

Pirkanmaa, Kanta-Häme ja pääkaupunkiseutu. Etätyön tekemisen mahdollisuutta arvostan suuresti pääkaupunkiseudulla sijaitsevien työmahdollisuuksien kohdalla.