Luova ja ihmisläheinen viestijä – Anna Vuorinen

Maailma on täynnä kertomisen arvoisia tarinoita.

Sähköposti: [email protected]

Puh. 044 598 2645

LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Voin olla hyödyksi missä vain tarvitaan tiimiin selkeää ja koskettavaa materiaalia tuottavaa, tehokasta viestijää, joka on halukas osallistumaan myös viestinnän suunnitteluun ja kyvykäs ohjaamaan ja opastamaan muitakin viestinnän saralla. Hallitsen esimerkiksi viestinnän mukauttamisen eri kohderyhmille erinomaisesti. Toimittajataustani ansiosta mediasuhteet olisivat minulle yksi luonteva työpainotus viestintäalalla.

Kieliasiantuntijana luova kielenkäyttö, kielen vivahteet, kielellä leikkiminen ja oikeakielisyys ovat intohimojani. Olen osallistunut kustannustoimittajana monenlaisiin projekteihin esitteiden tuottamisesta kokonaisen Raamatun käännösprosessiin ja tehnyt tiivistä yhteistyötä esimerkiksi graafikoiden, teologisten asiantuntijoiden ja kirjailijoiden kanssa. Toimittajan työssä ominta minua ovat olleet henkilöhaastattelut, reportaasit ja arjenläheiset teemakokonaisuudet. Pystyn löytämään aiheesta kuin aiheesta tavallista tallaajaa kiinnostavan näkökulman. Lämpimimmin sydämeni sykkii esimerkiksi arkipsykologisille, kasvatuksellisille ja kulttuuriaiheille.

Olen tähänastisella urallani työskennellyt monissa erilaisissa tiimeissä ja eripituisissa ja -laajuisissa projekteissa sekä paljon myös itsenäisesti ja yksin. Tiimissä luovuuteni puhkeaa kukkaan ja lämminhenkisyyteni pääsee parhaiten oikeuksiinsa. Olen tavoitteellinen projektityöskentelijä, jolle deadline on paras kannustin. Etätyöskentely on ollut arkeani koko työurani ajan. Monipuolisen kokemukseni ansiosta pystyn nopeasti mukautumaan erilaisiin työympäristöihin ja -tahteihin. Olen helmi, joka säteilee innostuneena kirkkaasti. Avoin ja ystävällinen työyhteisö saa minusta parhaan irti.

Top 3 osaamistani:

  • Osaan tehdä puhuttelevaa ja ihmisläheistä viestintää, erityisesti kirjallista.
  • Olen suomen kielen asiantuntija.
  • Hallitsen kirjoittamisprosessin ohjaamisen ja tekstiä eteenpäin vievän palautteen antamisen.

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

  • Rohkaisen syvällisen viestinnän ja koskettavien tekstien avulla.
  • Autan muita viestimään selkeästi ja erottuvasti.
  • Rakennan tiimiin ratkaisukeskeistä, kannustavaa ja luovuutta esiin houkuttelevaa ilmapiiriä.

Minkälaista työtä etsin?

Toimittajan, tiedottajan ja kustannustoimittajan töitä osana hyvähenkistä tiimiä. Erityisesti pitäisin siitä, jos kirjoittamistaitojeni ohella voisin työssä hyödyntää myös suomen kielen asiantuntijuuttani. Minua kiinnostaa myös osaamiseni laajentaminen markkinointialalle, esimerkiksi copywriteriksi. Pidän mahdollisena myös (kevyt)yrittäjäksi ryhtymistä, joten kaikenlaiset yhteistyömahdollisuudet median, viestintätoimistojen ja yritysten kanssa kiinnostavat.

Työhistoriani

Viestintäurani alkoi harjoittelusta Jyväskylän yliopiston viestintäyksikössä, ja tein opiskelujen ja perhevapaiden aikana myös monta vuotta freelancetoimittajan ja -kustannustoimittajan töitä kristilliselle mediayhtiölle Aikamedialle. Kahtena kesänä olin kesätoimittajana silloisen Pohjalaisen uutistoimituksessa Vaasassa, ja vuoden 2013 tein nykyisen Ilkka-Pohjalaisen Kauhavan-aluetoimittajan sijaisuutta.

Loppusyksyllä 2013 siirryin Aikamediaan. Työskentelin huhtikuuhun 2020 asti eri lehtien (viikoittain ja kuukausittain ilmestyvien) toimittajana, toimitussihteerinä ja verkkotoimittajana. Lehtitöiden lomassa tein Aikamediassa muutaman kuukauden myös kustannustoimittajan sijaisuutta toimien esimerkiksi kustantajaan yhteyttä ottavien kirjoittajien yhteyshenkilönä. Kolmisen vuotta Aikamedian työrupeamasta nielaisi suurprojekti, amerikkalaisesta alkuteoksesta käännetty Sana elämään -kommentaariraamattu, jonka tuotantoprosessissa vastasin Vanhan testamentin osion kustannustoimitustyöstä (valmiissa teoksessa noin 1 800 sivua) sekä toimin kääntäjien ja kustannustoimittajien tiimissä kielellisenä neuvonantajana.

Palasin ainakin kahdeksi kuukaudeksi Aikamediaan marraskuussa 2020, mutta olen avoin uusille työmahdollisuuksille.

Millainen olen?

Yleisimmät kuulemani luonnehdinnat itsestäni ovat tarkka ja lämmin. Haluan suunnitella ja tehdä asiat hyvin, mielellään yhden kerrallaan. Kiinnitän helposti huomiota yksityiskohtiin. Pidän rutiineista, mutta olen projektinomaiseen työskentelyyn orientoitunut: haluan saada säännöllisesti valmista aikaiseksi, ja olen melko tavoiteorientoitunut esimerkiksi palavereissa. Vaikka olen temperamentiltani verkkainen, en jahkaile vaan teen päätöksen toimintatavasta ja myös pysyn siinä. Työelämä on harjaannuttanut minut reagoimaan nopeasti muutoksiin

Lämpimyys näkyy siinä, että minulle on tärkeää toisten ihmisten hyvinvointi ja viihtyminen sekä hyvähenkinen huumori. Olen työryhmässä yhteyden luoja, ja pyrin löytämään neuvottelutilanteissa kompromisseja. Nautin siitä, kun erilaiset ihmiset tuovat oman persoonallisen panoksensa yhteiseen työhön. Työskentelen mieluummin pitkäjänteisesti pienehkön ryhmän kanssa kuin vaihdan jatkuvasti yhteistyökumppania.

Mikä on koulutustaustani?

Olen filosofian maisteri, pääaineena suomen kieli ja sivuaineina luova kirjoittaminen, journalistiikka, yleinen kirjallisuus, kasvatustiede sekä viron kieli ja kulttuuri.

Työnhakualueeni:

Haen töitä Oulun eteläpuolisesta Suomesta painottuen Pirkanmaahan ja keskiseen Suomeen. Olen valmis muuttamaan kiinnostavan työnkuvan ja kehittymismahdollisuuksien perässä. Olen myös kokenut etätyöskentelijä.

Linkkejä:

Anna Vuorisen CV

Annan tekstit Piilo-osaajien blogissa