Utelias materiaalitieteilijä ja biolääketieteen tekniikan asiantuntija – Sanna Turunen

”Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.” -Albert Einstein

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 040 7385117
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?CV-valokuva

Olen tutkimusorientoitunut biolääketieteen tekniikan ammattilainen, jolla on yli kymmenen vuoden työkokemus laboratorio- ja tutkimustyöstä Tampereen teknilliseltä yliopistolla toimivasta Biomateriaalien ja kudosteknologian tutkimusryhmästä. Tekniikan tohtorin koulutus antaa minulle valmiudet työskennellä asiantuntijatehtävissä esimerkiksi tutkimuksen, tuotekehityksen, teollisen tuotannon tai laadunvarmistuksen parissa.

Sydäntäni lähellä on materiaalitieteen ja terveysteknologian rajapinnalla toimiva poikkitieteellinen tutkimus, mutta tohtorikoulutuksen myötä kehittynyt tieteellinen ajattelutapani ja ongelmanratkaisutaitoni, sekä kykyni laajempien kokonaisuuksien hahmottamiseen tarjoavat vankan pohjan toimia myös muiden materiaalitutkimusta -ja tekniikkaa hyödyntävien teollisuuden alojen työtehtävissä. Erityisosaamisalueitani ovat laserpohjainen 3D-tulostus, mikrovalmistus, tietokoneavusteinen suunnittelu, tiedonhankinta ja tieteellinen kirjoittaminen. Erityisen innostunut olen jatkamaan työskentelyä materiaalia lisäävien valmistusmenetelmien parissa, sillä olen parhaimmillani tarkkuutta vaativissa työtehtävissä, mikä ilmeneekin pitkäaikaisesta kiinnostuksestani mikrovalmistukseen.

Top 3 osaamistani:

– Mukautan ja sovellan teoreettista tietoa ja kokeellisia menetelmiä (bio)materiaalitekniikan tutkimus-ja tuotekehitysongelmiin
– Suunnittelen ja toteutan poikkitieteellisiäkin materiaalitutkimusta ja biolääketiedettä yhdistäviä koejärjestelyitä selvittääkseni materiaalien ominaisuuksien, eri valmistusmenetelmien ja käytön välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia
– Analysoin kriittisesti keräämääni teknistieteellistä tietoa ja välitän sitä eteenpäin kollegoilleni ja maallikoille sekä kirjallisesti että suullisesti

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– 3D-tulostuksen valjastaminen laajempaan käyttöön etenkin biolääketieteellisten sovellusten, kuten kudosteknologisten tukirakenteiden, implanttien ja lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa
– Bioyhteensopivien ja biohajoavien materiaalien tutkimus- ja kehitystyö
– Mikrovalmistus ja laitteiden miniatyrisointi

Minkälaista työtä etsin?

Unelmatyössäni pääsisin yhdistämään sekä materiaalitekniikan että mikrovalmistuksen/3D-tulostuksen asiantuntemustani biolääketieteellisten sovellusten kehittämiseksi ja testaamiseksi. Olen erityisesti kiinnostunut työskentelemään tuotekehitysinsinöörinä, mutta yrityksen toimialankaan ei tarvitse olla juuri terveysteknologiasektorilta, sillä uskoakseni materiaali-insinööriä ja kilpailukykyisiä materiaaliratkaisuja tarvitaan monilla eri teollisuuden aloilla. Haluaisin syventää akateemisessa maailmassa kerryttämääni teoreettista osaamista erityisesti materiaalia lisäävistä valmistusmenetelmistä ja päästä työskentelemään teoriaa ja käytäntöä yhdistäviin tehtäviin teollisuudessa. Tulevaan työpaikkaani sitoudun koko sydämelläni ja mieluiten pitkäksi ajaksi.

Työhistoriani:

Työskentelen tällä hetkellä tutkijatohtorina Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Biomateriaalien ja kudosteknologian tutkimusryhmässä henkilökohtaisen apurahan turvin. Valmistuin biolääketieteen tekniikan tohtoriksi marraskuussa 2017. Tutkin tekniikan tohtorin väitöskirjaa varten laserpohjaisen 3D-tulostusmenetelmän optimointia mikrorakenteiden valmistuksessa. Olen vastuussa bioyhteensopivien mikrorakenteiden CAD-suunnittelusta, valmistuksesta, testauksesta ja tulosten analysoinnista ja raportoinnista. Työhistoriani TTY:llä ulottuu aina 11 vuoden taakse, jolloin aloitin silloisella Biomateriaalitekniikan laitoksella diplomityöntekijänä koostaen laajan kirjallisuuskatsauksen pikavalmistusmenetelmistä kudosteknologiassa. Sittemmin olen työssäni ko. tutkimusryhmässä osallistunut mm. laserpohjaisen pikavalmistuslaitteiston prototyyppien suunnitteluun, kokoamiseen ja testaustyöhön vastaten myös tarvittavien raaka-aineiden hankinnasta. Monivuotisella urallani tutkijana olen oppinut sekä tutkimustyön kommervenkit, että itsenäisen laboratoriotyöskentelyn taidon. Esimiestaitojani olen kartuttanut ohjaamalla sekä tekniikan kandidaattiopiskelijoita, että diplomityöntekijöitä.

Millainen olen?

Vahvuuksiani ovat perusteellinen asioihin paneutuminen, vastuuntuntoinen projektien loppuunsaattaminen sekä omatoiminen, järjestelmällinen ja käytännöllinen ote työntekoon. Työntekijänä olen lojaali ja luotettava osallistuja, ja näen mielelläni vaivaa auttaakseni muita. Ennen kaikkea keskityn aina asetettuun tavoitteeseen ja minua motivoi hyvänlaatuisen tuloksen tuottaminen ajoissa.

Mikä on koulutustaustani?

Tekniikan tohtori, pääaine: biolääketieteen tekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto, 11/2017

Diplomi-insinööri, materiaalitekniikan koulutusohjelma, Tampereen teknillinen yliopisto, 2007 pääaine: biomateriaalit, sivuaineet: materiaalikemia ja biokemia

Työnhakualueeni:

Ensisijaisesti Pirkanmaa tai Kanta-Häme, mutta mahdollisesti myös pääkaupunkiseutu, mikäli ajoittainen etätyö ja työajan joustot tulevat kyseeseen

Linkkejä

Sanna Turunen CV