Organisaation ja ihmisten piilossa olevan potentiaalin arkeologi – Petra Alijärvi

True happiness involves the full use of one’s power and talents. -John W. Gardner

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 044-3396355
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?Petra Alijarvi

Jokaisessa meissä on piilossa olevaa potentiaalia, joka odottaa mahdollisuutta päästä esiin. Minun asiantuntijuuttani on nostaa tuo potentiaali esiin ja näin nostaa organisaation työntekijä- ja asiakastyytyväisyyttä. Intohimoni on tuoda työkulttuuria sekä toimintapoja näkyväksi ja selkiyttää niitä parhaat mahdolliset resurssit hyödyntäen, kuten tiimityössä valita oikeat ihmiset oikeaan tehtävään ja vahvistaa työtehtävien sisältöä. Erilaisten toiminnan kehittämisprojektien hallinta on avainosaamistani. Projekteissa tiukan paikan tullen osaan tukea tiimiä kirkastamaan tavoitteita ja näin selkiyttämään joskus hukassa olevia seuraavia askelmerkkejä.

Olen erityisen hyvä vahvistamaan organisaation sisäisen viestinnän prosesseja ja ihmisten välistä viestintää, tapahtuu se sitten kasvotusten tai digitaalisia kanavia käyttäen. Roolista riippuen meillä kaikilla on halu tulla kuulluksi ja ymmärretyksi sekä käyttää paras osaamisemme yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Myös ulkoinen viestintä ja somekanavien hallinta on tuttua puuhaa.

Top 3 osaamistani:

– Henkilöstökehittäminen, jossa tuon työn tekemisen prosesseja näkyväksi ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja tietoisen viestinnän kautta, jotta jokaisen tekijän osaaminen saadaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla.

– Kehitän työyhteisön toiminnallisia prosesseja kaikilla tasoilla vahvistamalla eri yksiköiden ja johtotasojen välistä ymmärrystä vuorovaikutuksen ja viestinnän kautta.

– Autan nostamaan yrityksen arvot, vision ja strategian näkyväksi osaksi arkea niin sisäisesti kuin ulkoisestikin, jotta toiminta on mahdollisimman tehokkaasti resursoitua ja fokusoitua.

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Ihmisten välinen vuorovaikutus ja viestintä vahvana kivijalkana osana organisaation menestystä

– Työn tekemisen prosessit suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin

– Työntekijöiden osaamisen ja potentiaalin esiin nostaminen ja hyödyntäminen ja tätä kautta työntekijätyytyväisyyden vahvistaminen

Minkälaista työtä etsin?

Näen itseni organisaatiossa, jossa toiminnan ja kehittymisen edellytyksenä nähdään ihmiset ja heistä kumpuava potentiaali. Osaamisen tietoinen hyödyntäminen voi olla vasta ajatusasteella, mutta halu toimintaan on jo kytemässä ja minä lupaan tulla pitämään tuon palon liekeissä. Organisaatio voi olla pieni tai suuri, toimialalla ei ole väliä, sillä kaikissa organisaatioissa menestyminen perustuu koko organisaation potentiaalin mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen ja avoimeen vuorovaikutukseen.

Tämän päivän liikemaailmassa erottuvat ne toimijat, joissa työntekijätyytyväisyys näkyy myös ulospäin niin sosiaalisessa mediassa kuin asiakaskohtaamisissakin. Minun haluni on tuottaa työntekijöille kokemus, että töihin on mukava tulla sekä lähteä kotiin reppu täynnä iloa ja paloa.

Työhistoriani:

Olen kulkenut pitkän ja monipuolisen polun hyvin erilaisissa ja erikokoisissa työyhteisöissä aina isosta julkisesta organisaatiosta pieneen yksityiseen start up -yritykseen ja kaikkea siltä väliltä. Lisäksi olen saanut haastaa itseni ja osaamiseni työskennellessäni niin sisällissodan keskellä Etelä-Sudanissa kuin maanjäristyksen runtelemassa Nepalissa. Olen aina ollut vahvasti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa ja tavoitteellisesti myös kehittänyt omaa osaamistani vastaamaan tämän päivän vaatimuksia nopeasti muuttuvassa työelämässä. Vuorovaikutustaitojani olen päässyt harjoittamaan läpi työurani.

Millainen olen?

Olen vahva visionääri, jolle vain taivas on rajana. Tällä ajattelulla lähden liikkeelle, jotta näen niin työssä kuin arjessakin kaikki mahdollisuudet. Vasta sen jälkeen on aika miettiä rajoitteita ja resursseja. Kollegat ovat kuvanneet minua mm. empaattiseksi, idearikkaaksi, jolla ei mene sormi suuhun eikä pupu pöksyyn tiukassakaan tilanteessa, havainnoivaksi ja päättäväiseksi. Olenkin parhaimmillani silloin, kun saan haastaa niin itseäni kuin ihmisiä ympärilläni, kokea ja nähdä onnistumista ja kehittymistä.

Mikä on koulutustaustani?

M.Sc Disaster Healthcare (Kriisiterveydenhuollon maisteritutkinto), Glamorganin yliopisto, Wales. Painopisteenä operatiivinen ja henkilöstöjohtaminen.

Puheviestinnän kandidaatin perus- ja aineopinnot, sivuaineena Aasian bisnes ja kulttuuri.

Projektihallinnan perusteet, Projekti-instituutti.

Sosiaalisen median koulutuskokonaisuus, Wistec Training Oy (Excel perusteet, Twitterin käyttö yrityksessä, Facebookin käyttö yrityksessä, Videot sosiaalisen median palveluissa, Sosiaalisen median uudet ilmiöt, Powerpoint esiintyjän työkaluna, Video live-streaming).

Seikkailu- ja elämyspedagogiikka kasvunohjaustyön tukena.

Työnhakualueeni:

Etsin työtehtäviä pääasiassa pääkaupunkiseudulta. Työ voi sisältää matkustamista kotimaassa tai ulkomailla.

Linkkejä

Petra Alijärvi CV