Informaation jalostaja ja tuotekehityksen tulkki – Marjaana Jokinen

Eehän sitä tiiä mitä kaekkee ossoo ennenku kokkeiloo

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 040-3500233
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?Marjaana Jokinen

Juuri nyt etsin yhteistyöyritystä Tampereen yliopistolle tehtävään kehittämishankkeeseen. Ota yhteyttä, jos olet tunnistanut organisaatiossasi esimerkiksi jonkin seuraavista haasteista:

* Tarve parantaa tuotettujen sisältöjen laatua ja käytettävyyttä, ja näin parantaa loppukäyttäjäkokemusta (esim. vähentää yhteydenottoja asiakastukeen).

* Tarve alentaa käännöskustannuksia (esim. vähentää tuotettujen sisältöjen määrää ja kohdentaa niitä tehokkaammin oikeille kohderyhmille).

* Tarve jalostaa tuotekehityksessä syntyvää informaatiota kustannustehokkaammin organisaation eri osien käyttöön (esim. myynti-, markkinointi- ja koulutusinformaation uudelleenkäyttö).

Nämä ovat esimerkkejä kehittämiskohteista. Kerro tilanteestasi, niin suunnitellaan sopiva ratkaisu!

Top 3 osaamistani:

1. Olen hyvä toimimaan projektimaisesti: suunnittelen aikataulut, tavoitteet, budjetit ja seurannan, ja vien asiat maaliin asti.
2. Olen hyvä tiivistämään ja kiteyttämään olennaiset asiat, enkä kahlaa lillukanvarsissa.
3. Osaan soveltaa teoriaa ja käytäntöä uutta luodakseni, tai aiempaa osaamistani uudessa kontekstissa ongelmien ratkaisemiseksi (ja jos en itse osaa, niin kehtaan kysyä verkostoltani).

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

1. Tuotekehitystiedon jalostaminen organisaation eri toimintojen välillä
2. Asiakaspalvelu- ja käyttäjäkokemuksen kehittäminen, palvelumuotoilu
3. Informaation tuottamisen prosessit erityisesti agile-silmälasit päässä

Millaista työtä etsin?

Tarjoan osaamistani eri toimialojen yritysten käyttöön, sekä aloitteleville että jo toiminnassa oleville yrityksille. Painotukseni on mikro- ja pk-yrityksissä, joilla ei ole välttämättä mahdollisuutta palkata informaation kehittämiseen erillistä asiantuntijaa, mutta joissa näiden asioiden tekemisellä on suora yhteys liiketoiminnan tulokseen. Toimeksiantojen pituus ja muoto voidaan sopia joustavasti tilanteen mukaan.

Työhistoria:

Ydinosaamistani on toimia tulkkina tuotekehityksen ja asiakkaan/loppukäyttäjän välillä erilaisissa rooleissa. Puhun sujuvasti agilea ja leania, ja pyrin aina jatkuvaan kehittymiseen, niin oman kuin asiakkaidenkin toiminnan parantamisessa. Vuodesta 2000 lähtien olen tuottanut loppukäyttäjien työtä helpottavaa tuote-, palvelu- ja koulutusinformaatiota sekä auttanut eri toimialojen organisaatioita kehittämään ja tehostamaan prosessejaan järjestelmien käyttöönottojen kautta. Olen toiminut yritysten kanssa, jotka vievät vaikkapa henkilöstö- tai tuotekoulutuksiaan digitaaliseen muotoon ensimmäistä kertaa. Olen myös auttanut yrityksiä, jotka siirtyvät pois lineaarisesta Word-pohjaisesta dokumentaatiosta XML-pohjaisiin, uudelleenkäytettäviin sisältöihin.

Millainen olen?

Sopeudun nopeasti uusiin tilanteisiin ja pyrin hakemaan ratkaisuja ongelmiin tuijottamisen sijaan. Asiakkaat ovat kuvanneet minua ”lehmänhermoiseksi”, joka viittaa sitkeyteen ja kärsivälliseen luonteeseeni. Toiset puolestaan kutsuvat ”ruoskaksi”, joka toivoakseni viittaa tavoitteellisuuteen ja kykyyn toteuttaa luvatut asiat. Minut saa aivan erityisesti lentoon mahdollisuus luoda uusia toimintatapoja, ratkaista ongelmia ja jakaa tietoa löydetyistä ratkaisuista.

Mikä on koulutustaustani?

Minulla on tutkijatason koulutus (FL 2003, englannin kieli ja soveltava kielitiede). Yhdistettynä käytännön työvuosiin it-alan tehtävissä (2000 ->) sekä työn ohessa hankittuihin täydennyskoulutuksiin (esim. Käytettävyys ja käyttäjälähtöinen suunnittelu 2001, Toiminnanohjauksen erikoistumisopinnot 2011, Minimalismi mukautuvassa suunnittelussa 2017-2018), pystyn tuomaan runsaasti lisäarvoa erilaisiin organisaation kehittämistehtäviin.

Työnhakualueeni:

Toimin pääasiassa Tampereen talousalueella, mutta otan vastaan myös toimeksiantoja pääkaupunkiseudulta sekä Jyväskylän ja Turun alueilta.