Tekninen luonnontieteiden asiantuntija – Hilla-Maria Zetterman

ILOINEN JA TIIMIHENKINEN DI-FYYSIKKO VALMIINA KÄÄRIMÄÄN HIHAT!

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 040 5214604
LinkedIn

Hilla_Zetterman

MIHIN KAIKKEEN KOKEMUSTANI VOI HYÖDYNTÄÄ?

Tekninen luonnontieteellinen koulutus antaa mahdollisuuden työskennellä monissa eri tehtävissä. Asiantuntijuuteni tulee hyötykäyttöön esimerkiksi suunnittelu-, tuotekehitys- ja tutkimustehtävissä, kuten myös tehtävissä laadun ja regulaatioiden parissa. Tai missä vaan tehtävässä, jossa fysiikan, kemian tai lääketieteellisen tekniikan tietämys ja ilmiöiden ymmärtäminen on tarpeen, kuten sairaalafyysikon tehtävässä. Ymmärrys CAD:sta, laadusta ja Lean-opit täydentävät tietotaitoani, kuten myös käytännön kokemus tuotannon parissa työskentelystä sekä ymmärrys vientiin liittyvistä dokumenteista ja tarkastuksista.

Aktiivisuuteni sosiaalisissa tilanteissa yhdessä teknisen ymmärrykseni kanssa ovat
hyödyksi myös teknisen myyjän, tuotetuen tai laatuinsinöörin tehtävissä. Näissä tehtävissä auttaa myös se, että tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa haastavissakin tilanteissa. Olen aina valmis tarttumaan töihin, oppimaan uutta ja kehittämään työskentelytapoja, erityisesti omiani. Hyvänä esimerkkinä siitä on asiantuntijatyössäni hyppy viennin ja logistiikan saloihin.

TOP 3 OSAAMISTANI:

– Matemaattinen ongelmanratkaisukyky ja looginen päättely
– Tiedon omaksuminen ja analysointi, kyky hahmottaa isoja kokonaisuuksia
– Organisointikyky, suunnitelmallisuus, tiimipelaaminen

TOP 3 KIINNOSTUKSENI KOHDETTA:

– Suunnittelu, tuotekehitys, tuotanto
– Sairaalafyysikko
– Tekninen tuotetuki, laatu

MILLAISTA TYÖTÄ ETSIN?

Fysiikan ja lääketieteellisten tekniikan parissa työskentely on unelmani. Tähän liittyen myös sairaalafyysikon ura saa sydämeni sykkimään. Etsimässäni työssä haluan päästä hyödyntämään lääketieteellisen tekniikan ja laajaa fysiikan osaamistani, ja jos vain mahdollista, erityisesti biologista fysiikkaa ja säteilyfysiikkaa. Olen kuitenkin avoin myös muunlaisille mahdollisuuksille matkallani kohti unelmaani, sillä uskon, että kaikki kokemukset lisäävät osaamistani. Näin ollen olen valmis toistaiseksi voimassa olevaan kuin määräaikaiseenkin työhön, kuten myös kokoaikaiseen kuin osa-aikaiseenkin.

TYÖHISTORIA:

Asiantuntijana vastasin termodynamiikan kysymyksiin tuotekehitysprojektissa, tein
laskelmia sekä olin mukana patentoinnissa. Laajensin osaamistani vientiin liittyvien
asiakirjojen ja protokollien suhteen; tämä onkin oiva esimerkki uusien asioiden
hahmottamiskyvystäni ja omaksumisesta käytäntöön. Projektityöntekijänä päivitin yrityksen kemikaalikäytänteet ajan tasalle REACH:n ja CLP:n mukaisiksi huomioiden
ISO 9001 -laatustandardin. Loin myös käyttöturvallisuustiedotteiden tietokannan ja olin mukana sisäisessä auditoinnissa. Diplomityön ja opiskelujen aikana tulivat tutuiksi tutkimustyö, mikrofluidistiikka ja laboratoriotyöskentely. Niiden myötä raportointi ja englannin käyttö työskentelykielenä ovat tulleet tutuiksi ja kulkeneet mukana koko työhistoriani. Luottamustoimessani taloyhtiön hallituksessa olen päässyt tutustumaan hallitustoimintaan ja saanut uutta perspektiiviä yhteisten asioiden edistämisestä.

MILLAINEN OLEN?

Luonteeltani olen iloinen, positiivisesti ajatteleva ja kannustava. Organisointi- ja
priorisointitaitoni ovat kehittyneet merkittävästi vanhemmuuden myötä, jolloin äkkinäiset muutokset ovat tulleet erityisen tutuiksi. Työtehtävien hallinnassa sovellan Leanin oppeja, jotta kokonaisuudet pysyisivät hallinnassa. Minua on kiitelty tavastani tarttua töihin, tehdä töitä sekä hyvästä työnjäljestä. Minua motivoi mielenkiintoiset työtehtävät ja innostava, yhteen hiileen puhaltava työskentelyilmapiiri.

MIKÄ ON KOULUTUSTAUSTANI?

Diplomi-insinööri: pääaine teknillinen fysiikka, sivuaine lääketieteellinen tekniikka
Tekniikan kandidaatti: pääaine teknillinen fysiikka, sivuaine kemia
Lean Six Sigma Champion -koulutus
Asiakaslähtöinen mukautuvan tuotannon johtaminen -kurssi
Lisäksi olen hyödyntänyt itsenäisesti johtamiseen liittyviä verkkomateriaaleja
(LinkedIn).

TYÖNHAKUALUE:

Pääasiassa Pirkanmaa ja siitä etelään, eli Kanta-Häme ja Uusimaa. Muutkaan
sijainnit eivät ole poissuljettuja, jos mielenkiintoinen tehtävä etätyömahdollisuudella
löytyy.

LINKKEJÄ:

Hilla-Maria Zetterman CV
Hilla-Marian tekstit Piilo-osaajien blogissa