Tekninen luonnontieteiden asiantuntija – Hilla-Maria Zetterman

Iloinen DI-fyysikko lisämausteilla, ole hyvä! 

Sähköpostiosoite: hilla-maria.zetterman@hotmail.fi
Puhelinnumero: 040 5214604
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?MIB4PROF_003-HILLA

Tekninen luonnontieteellinen koulutus antaa mahdollisuuden työskennellä monissa eri tehtävissä. Asiantuntijuuteni tulee hyötykäyttöön esimerkiksi suunnittelu-, tuotekehitys- ja tutkimustehtävissä tai missä vaan tehtävässä, jossa fysiikan, kemian tai lääketieteellisen tekniikan tietämys ja ilmiöiden ymmärtäminen on tarpeen. Ymmärrys laatustandardista ja Lean-opit täydentävät tietotaitoani, kuten myös käytännön kokemus tuotannon parissa työskentelystä.

Aktiivisuuteni sosiaalisissa tilanteissa yhdessä teknisen ymmärrykseni kanssa ovat hyödyksi myös teknisen myyjän, tuotetuen tai laatuinsinöörin tehtävissä. Näissä tehtävissä auttaa myös se, että tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa haastavissakin tilanteissa. Olen aina valmis tarttumaan töihin, oppimaan uutta ja kehittämään työskentelytapoja, erityisesti omiani.

Top 3 osaamistani:

– Luonnontieteiden ja teknisten sovellusten ymmärtäminen, matemaattinen ajattelutapa sekä looginen syy-seuraus–suhteiden ymmärtäminen
– Tiedon omaksuminen, analysointi ja prosessointi hyötykäyttöön sekä käytänteiden ohjeistaminen
– Kommunikointi eri tilanteissa erilaisten sidosryhmien kanssa

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Suunnittelu ja tuotekehitys
– Laatu, prosessinhallinta ja tuotanto
– Myynti ja tuotetuki

Millaista työtä etsin?

Fysiikan ja lääketieteellisten laitteiden asiantuntemus ovat lähellä sydäntäni, ja noiden alojen yhdistäminen on haaveeni. Etsimässäni työssä haluan päästä hyödyntämään laajaa fysiikan osaamistani, ja jos vain mahdollista, erityisesti biologista fysiikkaa ja säteilyfysiikkaa. Olen kuitenkin avoin myös muille mahdollisuuksille, sillä uskon, että kaikki työkokemus ja sitä kautta opittu ovat hyödyksi matkallani kohti unelmaani. Näin ollen olen valmis toistaiseksi voimassa olevaan kuin määräaikaiseenkin työhön, kuten myös kokoaikaiseen kuin osa-aikaiseenkin.

Työhistoria:

Projektityöntekijänä päivitin yrityksen kemikaalilainsäädännön (REACH ja CLP) huomioiden ISO 9001 –laatustandardin. Tein myös sisäisen auditoinnin ja sen jälkeiset toimintakehoitukset ottaen huomioon laatustandardin uusimman päivityksen. Loin käyttöturvallisuustiedotteiden tietokannan käyttäen M-Files ohjelmistoa, joka oli yritykselle ja minulle täysin uusi. Olin mukana sen käyttöönotossa. Omassa työskentelyssäni sovelsin Leanin ja Six Sigman oppeja, jolloin sain pidettyä tehtäväni paremmin hallinnassa. Kommunikoin työssäni muun muassa kemikaaliviranomaisten, kollegojen ja asiakkaiden kanssa suomeksi ja englanniksi. Diplomityöntekijänä opin tutkimustyön periaatteet sekä paljon uutta mikrofluidistiikasta. Laboratoriotyöskentely oli jo ennestään tuttua fysiikan ja kemian laboratoriotyökursseilta, kuten myös raportointi kirjallisesti sekä suullisesti niin suomeksi kuin englanniksikin. Opintoihini kuului opintojaksoja myös ydin- ja säteilyfysiikasta, kuvantamislaitteista, säteilysuojelysäädöksistä ja lääkinnällisten laitteiden viranomaismääräyksistä. Luottamustoimessani taloyhtiön hallituksessa olen päässyt tutustumaan hallitustoimintaan ja saanut uutta perspektiiviä yhteisten asioiden edistämisestä.

Millainen olen?

Luonteeltani olen iloinen, positiivisesti ajatteleva ja kannustava. Tartun tarvittaessa epäkohtiin pyrkien omalla toiminnallani luomaan innostavaa ilmapiiriä ja jatkuvasti parantamaan toimintatapoja. Vanhempainvapaalla ollessani organisointi- ja priorisointitaitoni kehittyivät, erityisesti kohdatessani yllättäviä tilanteita. Minua on kiitelty tavastani tarttua töihin, tehdä töitä sekä hyvästä työnjäljestä. Minua motivoi mielenkiintoiset työtehtävät ja innostava, yhteen hiileen puhaltava työskentelyilmapiiri.

Mikä on koulutustaustani?

Diplomi-insinööri: pääaine teknillinen fysiikka, sivuaine lääketieteellinen tekniikka

Tekniikan kandidaatti: pääaine teknillinen fysiikka, sivuaine kemia

Lean Six Sigma Champion -koulutus

Asiakaslähtöinen mukautuvan tuotannon johtaminen -kurssi

Työnhakualue:

Pääasiassa Pirkanmaa ja siitä etelään, eli Kanta-Häme ja Uusimaa. Lahden seutu ja Länsirannikkokaan ei ole poissuljettuja, jos mielenkiintoinen tehtävä löytyy.

Linkkejä

Hilla-Maria Zetterman CV