Asiakkaan tarpeet ymmärtävä myyjä – Tarja Laiho

Johtajuus ja oppiminen ovat erottamattomat

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 050-355 3815
LinkedIn

 

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

En pelkää tarttua luuriin ja aloittaa uusasiakashankintaa kylmäsoitoilla. Asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen, olennaisen ymmärtäminen ja tapaamisen sopiminen onnistuvat ja motivoivat. Kuljetan asiakkaan ostopolulla eteenpäin kohti kauppoja auttamalla asiakasta ratkaisemaan haasteet ja esteet.

Kehitän myynnin toimintoja ja myynnin digitaalisia työtapoja valmentavalla otteella. Esihenkilökokemustani voidaan hyödyntää monessa; tiimin johtotehtävissä, organisaation kehittämisessä laajemmassa mittakaavassa, kehitysprojektien vetäjänä.

Valmentavana johtajana valmennan ja autan tiimiläisiä onnistumaan työssään. Yhteinen tiimin työ ja tavoitteet ovat johtamiseni ytimessä. Mukanani tuon valmentavan johtamisen viitekehyksen, taidon kehittää toimintaa ja prosesseja, asiakasnäkökulman ja systeemisen kokonaisuuksien huomioimisen.

Top 3 osaamistani:

 • B2B myynti ja asiakkaiden auttaminen
 • valmentava johtaminen
 • yrityksen operatiivisen toiminnan kehittäminen

Top 3 kiinnostuksen kohdettani:

 • asiakkaan auttaminen ja asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen
 • myynnin ja markkinoinnin digitalisaatio
 • johtajien ja esimiesten sparraus ja valmentaminen

Millaista työtä etsin?

Etsin työtä B2B myynnin parissa. Näen itseni yrityksessä, jossa myynti ja markkinointi toimivat tiiviissä yhteistyössä. Asiakkaiden palvelu on vahvasti yrityksen kulttuurissa ja positiivisen työntekijäkokemuksen merkitys hyvän asiakaskokemuksen luomisessa ymmärretään. Työhöni kuuluu uusasiakashankintaa sekä olemassa olevien asiakkaiden hoitoa. Myyntiä ja markkinointia tehdään myös digitaalisin menetelmin. Kokemukseni tarjousten tekemisessä hyödyntää koko myyntiorganisaatiota.

Valmentavana esimiehenä ja valmentavan johtamisen viitekehyksen tuntijana olen mukana luomassa yhteisen työn ja yhdessäohjautuvuuden kulttuuria yritykseen.

Minua motivoivat yrityksen ja työntekijöiden onnistumisen tukeminen. Työn tulee tarjota mahdollisuuden kehittyä edelleen myynnissä ja myynnin johtamisessa. Työssä on tärkeää yhdessä tekeminen, kannustava työilmapiiri ja valmentava johtaminen.

Työhistoriani:

Viimeiset 10+ vuotta olen työskennellyt myyntiorganisaatioissa tarjousten parissa. Näistä 4 viimeistä olen vastannut koko tarjouslaskentatoiminnon johtamisesta ja kehittämisestä. Jokaiseen työtehtävään on kuulunut toiminnan ja prosessien kehittämistä.

Syyskuussa 2020 jäin pois työelämästä päivittääkseni oman osaamiseni vastaamaan tämän päivän työelämän vaatimuksia. Johdon työnohjaaja ja coach koulutus, myynnin ja markkinoinnin digi-osaaminen, ja B2B myynnin koulutus sekä kattava työkokemukseni myyntiprojekteissa antavat erinomaisen pohjan onnistua B2B myyjän roolissa. Ymmärrys ihmisten johtamisesta auttaa johtamaan myyntiprojektit onnistuneesti kauppoihin.

Esimiesvastuu, bid managerin rooli, ja lukuisat johdetut kehitysprojektit antavat tukevan pohjan kehittää tavoitteellisesti yrityksen liiketoimintaa. Vahva osaaminen julkisista ja yksityisistä kilpailutuksista antaa näkemystä ja kokemusta siitä millainen organisaatio ja osaaminen parhaiten tukee yrityksen myyntiorganisaatiota.

Millainen olen?

Asiakkaiden auttaminen saa minut syttymään. Olen analyyttinen ja työskentelytapani on systeeminen. Olen hyvä kartoittamaan asiakkaiden tarpeita asiakkaan lähtökohdista kysymällä oivalluttavia kysymyksiä, sekä löytämään teemoja, joilla asiakasta voi auttaa.

Kannustan ja autan muita saavuttamaan parhaan potentiaalinsa. Olen analyyttinen ja osaan tuoda erilaisia näkökulmia esiin ongelmien ratkaisemiseksi. Kuuntelen muiden näkökulmia ja hyödynnän niitä ratkaisujen löytämisessä. Olen vastuullinen ja tunnollinen, teen enemmän kuin mitä vastuulleni kuuluu.

Rauhallisuuteni rauhoittaa myös muita kiireen keskellä ja auttaa priorisoimaan tärkeimmät asiat etusijalle. Kun kehitystyön tuloksena yritys ja työntekijät menestyvät entistä paremmin, olen onnistunut työssäni. Uuden oppiminen on minulle tärkeä osa työtä.

Mikä on koulutustaustani?

 • Diplomi-insinööri, Sähkö- ja tietoliikennetekniikka (Aalto-Yliopisto)
 • Mittaustekniikka ja Lääketieteellinen fysiikka
 • Johdon Työnohjaaja ja Coach, valmistun syyskuussa 2022 (SuedManagement Oy)
 • B2B Sales (ProGrowth ja Aneo Software Oy)
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto (Taitotalo)
 • Digital Sales and Marketing, Growthacking (Rastor-Instituutti ja Pipelife Finland Oy)
 • Palautumisohjaaja (PalautumiskouluPRO)
 • Johtamiseen liittyviä lyhyempiä kursseja

Työnhakualueeni:

Haen töitä ensisijaisesti pääkaupunkiseudulta ja Keski-Uudenmaan kunnista. Etätyömahdollisuuden tullessa kyseeseen työpaikan sijainti voi olla myös edellä mainittujen alueiden ulkopuolella.

Linkkejä:

Tarja Laiho CV