Asiakkaitasi ymmärtävä sisältömarkkinoija ja digitaalinen viestijä – Sinikka Kauhanen

“Tiedonjano muovaa ihmistä.” – Patrick Rothfuss

Sähköpostiosoite: [email protected]
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Sisältömarkkinoijana autan työnantajaani ymmärtämään asiakkaitaan ja esittelemään tuotteitaan ja palveluitaan niin, että ne tunnistavat ja ratkaisevat asiakkaan ongelmia. Suurin osa markkinoinnista on vielä organisaatiolähtöistä: kerrotaan, mitä me haluamme tehdä maailmassa, mitä meidän tuotteemme ovat ja miksi meistä kannattaa olla kiinnostunut. Tällaisella otteella liiketoiminta voi kasvaa vain tiettyyn rajaan asti.

Harvempi asiakas ostaa, koska yritys toivoo hänen tekevän niin – hän ostaa, koska hänellä on jokin tarve. Minä saan tarjontasi ja asiakkaasi tarpeet puhumaan samaa kieltä sisältömarkkinoinnin kautta. Kun asiakas tuntee tulevansa puhutelluksi, hän tunnistaa ratkaisuja, joita ei välttämättä vielä edes tiennyt tarvitsevansa. Lopputuloksena hän pukee ostohousut jalkaansa.

Sisältömarkkinointia voi tehdä millä tahansa foorumilla tai alustalla. Minä teen sitä parhaiten digiviestimissä, kuten somessa, uutiskirjeissä, blogeissa ja nettisivuilla.

Top 3 osaamistani:

– asiakasymmärrykseen pohjaava sisältömarkkinointi
– lukemaan innostava ja pönötystä pakeneva copywriting

– monikanavainen viestintä ja sisältömarkkinointi

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– digiviestinnän muuttuvassa menossa mukana pysyminen
– kehittyminen työn ohessa työnantajan tulosta parantaen

– yhteiskuntaa ja ihmisten elämänlaatua parantavan työn tukeminen viestinnällä

Minkälaista työtä etsin?

Etsin työtä, jossa voin keskittyä johonkin digiviestinnän tai sisältömarkkinoinnin osa-alueeseen. Seuraavassa työpaikassani ylläpidän somekanavia, hoidan yrityksen blogitoimintaa ja nettisivupäivityksiä tai rakennan uutiskirjeitä näppäryydellä ja ikuisesti loimuavalla innolla. Minulta löytyy näissä tehtävissä tarvittavia moninaisia taitoja: suunnittelen ja toteutan asiakasta palvelevaa ja häntä ostopolullaan eteenpäin kuljettavaa sisältöä erilaisissa alustoissa, muodoissa ja työvälineillä. Seuraan myös markkinoinnin tuloksia ja kehitän niitä kohdeyleisöltä saadun palautteen ja datan pohjalta.

Haluan siis ennemmin keskittyä yhteen alustaan tai alustojen muodostamaan kokonaisuuteen (esimerkiksi somemanagerin nimikkeellä) kuin spesifiin työtehtävään (esimerkiksi markkinointimateriaalien tuottaminen).

Nautin, jos työssäni on niin sanotusti horisontaalisia kollegoita. En välttämättä kaipaa työparia, mutta sitäkin enemmän samojen teemojen ja tavoitteiden kanssa työskenteleviä ihmisiä. Pieneenkin viestintätiimiin tai markkinointiosastoon osalliseksi pääseminen olisi suuri ilo!

Henkiseltä ilmapiiriltään tavoitteideni työpaikka ymmärtää, että työtä tekevät ihmiset ovat organisaation tärkein resurssi ja siksi heistä ja heidän jaksamisestaan halutaan pitää huolta.

Työhistoriani

Kokemukseni koostuu erilaisista viestinnän ja markkinoinnin tehtävistä, jossa vastuu ja osa-alueiden hallinta ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Olen tehnyt pidempiä ja lyhyempiä tekstejä, somea eri alustoille, maksettua mainontaa sekä nettisivu-, blogi- ja SEO-tekstejä. Varsinkin viimeisimmässä työtehtävässäni olen toteuttanut asiakkaiden ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen perustuvaa sisältömarkkinointia, minkä lisäksi olen ollut vastuussa myös kehittävästä ja viestintää koordinoivasta toiminnasta.

Millainen olen?

Minua on kuvattu luonnonvoimaksi, jonka jäljiltä asiat eivät olekaan sekasorrossa, vaan kauniisti riviin järjestettyinä. Syksyllä 2019 järjestetyn Aava & Bangin Markkinointivirittämö-koulutuksen lopuksi minut palkittiin “ohjelman yllättäjänä”, joka “osoitti innostusta tehtäväänsä kohtaan alusta lähtien ja oli sydämensä huikealla palolla mukana tekemisessä”. Minua kiitettiin kyvystäni innostaa ja inspiroida muita kokemuksellani ja ideoillani. Runsas taipumukseni hymyilyyn sai myös oman mainintansa.

Tykkään tehdä erilaisia sisältöjä erilaisille yleisöille ja testata uusien konseptien mahdollisuuksia. Viestinnän asiantuntijana olen tottunut siihen, että aina on jokin juttu kesken tai kehityksessä, minkä ansiosta olen oppinut priorisoimaan tehtäviäni, orientoitumaan nopeasti ja keskittymään käsilläni olevaan toimeen sirpaloivan moniajon sijaan.

Mikä on koulutustaustani?

Yliopistokoulutukseni voi tiivistää ihmisen ymmärtämiseen. Aate- ja oppihistorian kandia tehdessäni opin näkemään historian muovaavan voiman nyky-yhteiskunnassa, mikä auttaa ennustamaan tulevaa kehitystä. Valtio-opin YTM:ksi valmistuminen vahvisti tätä ymmärrystä erityisesti modernin ihmisen osalta.

Mikä meitä liikuttaa? Mitä me haluamme? Miksi haluamme sitä, mitä haluamme? Mihin tahdomme päästä? Miksi toimimme näin? Nämä ovat peruskysymyksiä, joita opin pohtimaan yliopistovuosieni aikana. Työelämään siirtyessäni huomasin, että aivan samoja asioita ratkomalla onnistun tekemään digiympäristöissä toimivaa ja puhuttelevaa viestintää ja markkinointia.

Vuosi yliopistotutkintojeni jälkeen osallistuin Markkinointivirittämö-koulutukseen, jossa otin haltuun kasvumarkkinoinnin perusteet sekä teoriassa koulutuksessa että käytännössä yritystyöskentelyssä. Markkinointivirittämön tultua päätökseensä olen vahvistanut saamiani taitoja webinaarein, podcastein ja sertifioiduin koulutuksin. Yksi suurimmista syistä, miksi markkinoinnista pidän, on se, että kaikki sen haasteet on jo ratkaistu ja kun tietää, mitä etsii, löytää nuo ratkaisut myös itsensä ja oman työnsä käyttöön.

Työnhakualueeni

Etsin työtä Jyväskylästä tai etätyön onnistuessa myös lähikunnista Keski-Suomen alueelta.

Linkit

Sinikan tekstit Piilo-osaajien blogissa