Ideaintoilija ja koulutusyrittäjä – Peppi Tervo-Hiltula

Kasva ja maailma kasvaa kanssasi!

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?Peppi Tervo-Hiltula

Koulutus, nuorisotyö, viestintä ja sosiaalinen media ovat olleet työni keskiössä koko urani ajan. Olen toteuttanut sosiaalisen median strategioita, toimittanut juttuja, käsikirjoittanut tv-inserttejä sekä editoinut videoita.

Olen ollut toteuttamassa uusia hankkeita, hankkeiden hakemuksia eli suunnitellut, ideoinut ja rakentanut hankekokonaisuuksia. Kulttuuri, järjestötoiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen on lähellä sydäntäni.

Top 3 osaamistani

–  Uusien ideoiden synnyttäminen ja niiden tarpeellisuuden perustelu
–  Viestintä ja kirjallinen tuottaminen
–  Ihmisten ja verkostojen muodostaminen ja niissä toimiminen

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

–  Järjestöt, säätiöt ja kolmas sektori ovat lähellä sydäntäni
–  Lasten, nuorten ja kulttuurin yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen on minulle tärkeää
–  Ihmisten kanssa toimiminen: parhaiden puolien löytäminen ja vahvuuksien tukeminen niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin kiinnostaa minua.

Minkälaista työtä etsin?

Vuoden 2018 keskeinen tavoitteeni on tavata mahdollisimman paljon uusia ihmisiä ja mahdollistaa sekä heidän yhteistyötään että omaa yhteistyötäni heidän kanssaan. Nautin erityisesti koulutusten vetämisestä, kun tavoitteena on vahvistaa viestinnällistä tai vuorovaikutuksellista osaamista. Ideointi ja viestinnän uusien ideoiden synnyttäminen sekä hankeideat houkuttelevat minut haastamaan itseäni. Etsin siis uusia projekteja, joissa voin toimia suunnittelijana, sisällöntuottajana tai projektipäällikkönä.

Työhistoriani:

Olen työskennellyt järjestöissä, toiminut toiminimiyrittäjänä projekteissa lähes 10 vuotta sekä tehnyt asiakaspalvelutyötä. Keskiössä työssä ja vapaaehtoistyössä ovat olleet nuoret, viestintä, koulutus- ja opetus sekä erilaiset tuotannolliset tehtävät.

Millainen olen?

Olen utelias ja sitä kautta minua oikeasti kiinnostavat esimerkiksi se, millaisia työkaverini ovat ja mistä he ovat kiinnostuneita. Minua motivoi innostunut työyhteisö sekä uusien ideoiden synnyttäminen. Jos tähän kaikkeen voidaan liittää yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja mahdollisuus tehdä yhteistä hyvää, olen jo aivan onnessani. Minulle tärkeitä arvoja ovat luotettavuus, avoimuus, rehellisyys ja tasa-arvoisuus.

Mikä on koulutustaustani?

Filosofian maisteri (FM) digitaalisesta kulttuurista, kulttuurituottaja AMK (mediatuottaminen), nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, ammatillinen opettaja, lisäksi kursseja esimerkiksi markkinoinnista, nuoriso-ohjaamisesta, datan visualisoinnista ja Googlen sertifikaatteja.

Työnhakualueeni:

Projekteja olen valmis tekemään koko Suomen alueella, pidemmät projektit pääkaupunkiseudulla tai Tampereen lähiympäristössä.