Nokkela ihmistuntija – Mira Kuusisto

 
The problem is not the problem; the problem is your attitude about the problem. Do you understand?” – Captain Jack Sparrow

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 045 6252429
LinkedIn profiili: https://www.linkedin.com/in/mira-kuusisto

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?Mira Kuusisto

Kokemustani voi käyttää vaativiin asiakas- tai henkilöstönpalvelu tehtäviin, joissa vaaditaan paineensietokykyä, kärsivällisyyttä, hyvää ihmistuntemusta, kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja toimia tilanteissa rakentavasti. Osaan koordinoida tehtäviä/projekteja, ohjata, motivoida ja kannustaa muita ihmisiä tekemään parhaansa. Hoidan tehtäviäni sujuvasti molemmilla kotimaisilla kielillä, ja minulle on luontevaa ottaa haltuun erilaisia IT- järjestelmiä. Osaamistani voi hyödyntää myös organisaation toiminnan suunnittelussa ja kehittämistyössä.

Top 3 osaamistani:

  • palveleminen
  • projektinhallinta
  • ongelmanratkaisutaidot

Top 3 kiinnostuksen kohdettani:

  • osaamisen kehittäminen
  • strateginen suunnittelu
  • henkilöstöjohtaminen

Millaista työtä etsin?

Etsin tehtävää, jossa pääsen kehittymään asiantuntijaksi. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi HR-toiminnon kehittämistyötä, HR-asioista viestimistä, henkilöstön määriä ja osaamistarpeita koskevien selvitysten tekemistä, työntekijöiden neuvontaa, rekrytointeja ja arviointeja.

Työ voi sijoittua julkiselle tai yksityiselle puolelle. Minua motivoi työssä työn merkityksellisyys ja jatkuva itseni kehittäminen.

Arvostan työssäni luottamusta, avointa kommunikaatiota, rakentavaa palautetta, valmentavaa johtamista, etenemismahdollisuuksia ja mahdollisuutta tehdä työtä joustavasti perheen ja työelämän yhteensovittamiseksi. Toivon, että työnantajalleni on tärkeää työntekijöiden hyvinvointi, hyvä työilmapiiri, työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu, toiminnan asiakaslähtöisyys ja jatkuva parantaminen.

Työhistoriani:

Nykyinen työni on hallintosihteerin tehtävä pelastuslaitoksella, jossa teen pelastuslaitoksen yleishallintoon ja henkilöstöön liittyviä monipuolisia lähipalvelun tukitehtäviä. Näitä ovat kokoussihteerin tehtävät, pelastustoimen asiakirjahallinta, turvallisuusselvitysten ja viranomaiskorttien hakeminen henkilöstölle, erilaiset viestintätehtävät, päivittäistä organisaation sisäistä ja alueen asukkaiden asiakaspalvelua sekä joitakin laskutukseen liittyviä taloustehtäviä.

Olen aikaisemmin toiminut muun muassa kaupungin Kaupunkikehitys-yksikössä palvelusihteerinä ja koordinoinut neljän kuukauden mittaisen kaupungin ilmastotavoitteita edistävän projektin. Projektityökokemusta minulla on myös opiskeluajoilta ja lisäksi olen toiminut vastuuohjaajana maailman parhaaksi koulutusinnovaatioksi palkitussa TAT:n Yrityskylässä.

Millainen olen?

Kun haluan oppia uutta, tutustun siihen lukemalla ja varaan aikaa oppimiselle. Olen myös kiinnostunut ihmisistä ympärilläni ja kuulen mielelläni muiden ajatuksia ja kokemuksia. Siedän hyvin epävarmuutta, jos sen kesto on kohtuullista. Pystyn suhteuttamaan asiat ja laittamaan ne kontekstiin, enkä ota turhia paineita asioista, jotka eivät ole kokonaan minun käsissäni. Kysyn mielelläni neuvoa ja opin mieluummin uutta, kuin olen oikeassa asioista. Suhtaudun positiivisesti uusiin haasteisiin ja inspiroidun muiden saavutuksista. Kaveria on kiva kannustaa ja kehua! Pidän mielelläni yllä hyvää huumoria ja yhteishenkeä työpaikalla ja olen avoin kuuntelemaan muita.

Mikä on koulutustaustani?

Hallintotieteiden maisteri 2018 (HTM) pääaineena aluetiede ja sivuaineena julkisoikeus.

Ympäristösuunnittelija AMK 2014 pääaineena vastuullinen yrittäjyys ja ympäristöliiketoiminta. Sivuaineina materiaalivirtojen hallinta ja kehitysyhteistyöopinnot.

Biologian perusopinnot 2010

Ylioppilas 2009

Työnhakualueeni:

Teen työtä mielelläni Vaasan seudulla, koska perheeni on asettunut tänne. Kuulen kuitenkin mielelläni tehtävistä, jotka sijoittuvat lähikuntiin Pohjanmaalle, mikäli työtä voi tehdä joustavasti paikan päällä ja etänä.

CV Mira Kuusisto