MiB Lab

Mikä MiB Lab?

MiB Lab on Mothers in Business MiB ry:n testilaboratorio uusille projekteille ja ideoille MiBin toiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. MiB Labin tarkoituksena on testata ideoiden toimivuus ennen laajempaa käyttöönottoa, samalla kuitenkin kannustaen jäseniä ja aktiiveja osallistumaan yhdistyksen eteenpäin viemiseen.

Piilo-osaajat  -työnhakuyhteisö ja osaajagalleria on noin vuoden kestoinen työnhakuhanke. Osallistujat ovat pilottivaiheessa Pirkanmaan mibiläisiä. Projektin tarkoitus on selvittää, onko yhteisöllinen työnhaku ja osaajagalleria tehokas sekä hyödyllinen keino tukea jäsenien työnhakua ja tuoda esille heidän ammatillista osaamistaan. Hankkeen jatko päätetään keväällä 2018.

Mikä MiB?

MiB ry yhdistyksenä pyrkii voimaannuttamaan korkeasti koulutettuja pienten lasten äitejä yhteensovittamaan uran ja perheen. MiB tajoaa aktiivisen tapahtumatoiminnan kautta tukea osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen  ja uran edistämiseen useilla eri paikkakunnilla. Lisäksi MiB edistää uraäitien asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

MiBin strategiana on kasvaa valtakunnalliseksi uraäitien verkostoksi ja arvostetuksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. MiB ry on perustettu 2015 ja sille on lyhyessä ajassa kertynyt jo yli 3100 jäsentä.