MiB Lab

Mikä MiB Lab?

MiB Lab on Mothers in Business MiB ry:n testilaboratorio uusille projekteille ja ideoille MiBin toiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. MiB Labin tarkoituksena on testata ideoiden toimivuus ennen laajempaa käyttöönottoa, samalla kuitenkin kannustaen jäseniä ja aktiiveja osallistumaan yhdistyksen eteenpäin viemiseen.

Piilo-osaajat  -verkkosivusto ja some-kampanja on noin puolen vuoden kestoinen työnhakukampanja. Osallistujat ovat pilottivaiheessa Pirkanmaan mibiläisiä. Projektin tarkoitus on selvittää, onko tällainen työnhakusivusto tehokas ja hyödyllinen keino tukea jäsenien työnhakua ja tuoda esille heidän ammatillista osaamistaan. Pilotin vaikuttavuus ja projektin mahdollinen jatko arvioidaan syksyllä 2017.

Mikä MiB?

MiB ry yhdistyksenä pyrkii voimaannuttamaan korkeasti koulutettuja pienten lasten äitejä yhteensovittamaan uran ja perheen. MiB tajoaa aktiivisen tapahtumatoiminnan kautta tukea osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen  ja uran edistämiseen useilla eri paikkakunnilla. Lisäksi MiB edistää uraäitien asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

MiBin strategiana on kasvaa valtakunnalliseksi uraäitien verkostoksi ja arvostetuksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. MiB ry on perustettu 2015 ja sille on lyhyessä ajassa kertynyt jo yli 2100 jäsentä.