Bio- ja kiertotalousasiantuntija – Niina Tavi

Onnekkuus on sitä, kun valmistautuminen kohtaa mahdollisuuden. (Seneca)

Sähköpostiosoite: niina.tavi@gmail.com
Puhelinnumero: +358-50-3458051
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

MIB3PROF_045_Niina

Minulla on vankkaa substanssiosaamista biotaloudesta ja osaamistani voi hyödyntää bio- ja kiertotalouden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa, niin julkisella sektorilla kuin yrityksissäkin. Olen usein mukana pilottihankkeissa, koska pidän siitä, että pääsen tekemään asioita ensimmäisten joukossa; testaamaan ja kehittämään. Voin työskennellä osana pientä tiimiä tai olla mukana laajassa projektissa, jonka monialaiset osallistujat työskentelevät eri organisaatioissa. Minulla on kansainvälistä kokemusta ja erinomainen englanninkielen taito. Mahdollisia nimikkeitä voisivat olla projektikoordinaattori, biotalousasiantuntija, kiertotalousasiantuntija tai ympäristöasiantuntija.

Top 3 osaamistani:

– Olen tehokas etsimään ja käsittelemään informaatiota, löytämään olennaisen ja tiivistämään.
– Bio- ja kiertotalouden substanssiosaaminen
– Projektityöskentely

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Bio-ja kiertotalouden tutkimus ja tuotekehitys
– Konsultointi
– Kestävä kehitys

Millaista työtä etsin?

Haluan tehdä työtä, jossa kehitetään kestäviä, toimivia ja tehokkaita tulevaisuuden bio- ja kiertotalousratkaisuja. Taustani tutkijana valmensi minut analysoimaan ongelmia ja nyt haluan keskittyä ongelmien ratkaisuun. Toimin mielelläni yritysten, julkisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten rajapinnassa, jotta nämä organisaatiot hyötyisivät avullani entistä paremmin toistensa osaamisalueista.

Lokakuulta 2017 maaliskuulle 2018 kehitän liiketoimintaosaamistani Tampereen yliopiston järjestämässä täydennyskoulutuksessa. Puolet tästä 6 kuukauden koulutuksesta on työssäoppimista, jonka aikana haluan työskennellä ympäristö-, biotalous- ja/tai kiertotalousprojekteissa, joissa voin hyödyntää koulutuksen aikana karttuvaa liiketoimintaosaamista. Minua kiinnostaa siis palkkatyön lisäksi yhteistyömahdollisuudet tämän koulutuksen tiimoilta.

Työhistoria:

Työskentelin Itä-Suomen yliopistossa tutkijana 2006-2014. Väitöskirjani oli osa laajaa tutkimushanketta, jossa selvitettiin bioenergiakasvi ruokohelven ilmastovaikutuksia. Kokeellisen tutkimustyön lisäksi tein tutkimussuunnitelmia ja hain rahoitusta, raportoin rahoittajille ja esittelin työtäni seminaareissa ja konferensseissa Suomessa ja ulkomailla. Viimeistelin väitöskirjani perhevapaiden ohella v. 2014. Perhevapaitteni jälkeen hakeuduin bioenergiaosaaja-koulutukseen (Edutech, Tampereen teknillinen yliopisto). Osana koulutusta työskentelin Pirkanmaan ELY-keskuksella Pirkanmaan ympäristöohjelman seurantyössä. Työssä opin kuinka alueellista kehittämistyötä tehdään yhteistyössä julkisen hallinnon, yritysten, tutkimuslaitosten ja järjestöjen kesken. Tänä keväänä olen päässyt tutustumaan liiketoiminnan kehittämiseen osallistumalla Kasvu Open Talents for Growth -ohjelmaan sekä Kasvun Etsivät -valmennukseen, joissa ratkomme yritysten kasvuhaasteita monialaisina tiimeinä.

Millainen olen?

Minua inspiroi ongelmien ratkaisu. Haluan tulla paremmaksi työssäni kokeilemalla ja kehittämällä. Olen utelias ja tiedonhaluinen, ja pyrin jatkuvasti oppimaan uutta teorian opiskelun ja käytännön tekemisen kautta, mutta erityisesti kuuntelemalla muita ja keskustelemalla. Olen päämäärätietoinen ja sinnikäs, mistä osoituksena on se, että viimeistelin väitöskirjani perhevapaiden ohessa.

Mikä on koulutustaustani?

Bioenergiaosaaja, täydennyskoulutus 30 op Edutech, Tampereen teknillinen yliopisto, 2016

Filosofian tohtori, ympäristönmuutoksen biologian tohtoriohjelma, Itä-Suomen yliopisto, 2014 Linkki väitöskirjaan: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1527-6/urn_isbn_978-952-61-1527-6.pdf

Filosofian maisteri, pääaine ympäristötiede (sivuaineet kemia, ympäristöoikeus ja yleinen biologia) Kuopion yliopisto, 2006

Työnhakualueeni:

Pirkanmaa, Helsinki