Kokemusta ja näkemystä monesta suunnasta – Jyrki Seppänen

“Se mikä kannattaa tehdä, kannattaa tehdä kunnolla.”
 

Puhelinnumero: 040-8315437
Sähköposti:  [email protected]

Linkedin

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Kokemukseni sopii kaupallis-tekniseen asiakastyöhön asiakasrajapinnassa ja back-office tehtävissä monella toimialalla. Omaan myös kokemusta tiedon keruusta monikansallisessa ympäristössä useilla kielillä ja tavan tuottaa yhteenvetoja yrityksen päätöksenteon tueksi. 

Top 3 osaamistani:

  • myynti- ja markkinointitehtävät ja niiden linkit tuotantoon ja kannattavuuteen
  • mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet, Suomen ja Venäjän välinen kauppa yleisesti
  • kauppa ja luonteva ja tehokas toimiminen monikansallisessa ympäristössä

3 kiinnostukseni kohdetta:

  • strateginen suunnittelu, suunnitelmien toteutus ja tulosten arviointi
  • asiakassegmentointi, – hankinta, -hallinta                                                            
  • yrityksen toimintojen liinaaminen

Millaista työtä etsin?

Etsin asiantuntijatehtäviä, joissa generalistin luonteestani on paras etu. Toimenkuvan monitahoisuus ja yhteistyömahdollisuudet eri toimintojen erikoisosaajien kanssa ovat toiveena. Pienyrityksissä arvostan mahdollisuuksia olla osa monia yritystoiminnan eri prosesseja ostosta myyntiin.

Työhistoriani:

Opintojen jälkeinen työhistoriani sisältää noin 25 vuotta metsäteollisuudessa työnjohtotehtävistä myynnin kansainvälisiin johto- ja suunnittelutehtäviin. Väliin mahtuu koulutustehtäviä ja expat aika Venäjällä. Sen jälkeen olen ollut pienyrityksissä projektiluontoisissa tehtävissä mm. myynnin ja markkinoinnin parissa.

Millainen olen?

Perusluonteeltani olen utelias ja innostunut ymmärtämään ja arvioimaan eri asioiden vaikutukset toisiinsa. Haluan tehdä ja toteuttaa suunnitelmia asioiden kehittämiseksi niin laajemmassa kuin yksityiskohtaisemmassa kuvassa. Asioiden tarkastelu lintuperspektiivistä ja kokonaiskuvan avaaminen ovat minusta tärkeitä työmotivaatiolle ja ratkaisuenergialle.

Mikä on koulutustaustani?

Peruskoulutukseltani olen puukaupallisen linjan metsätalousinsinööri Kotkan Puutalousopistosta. Olen opiskellut venäjää ja idänkauppaa Kouvolan liiketalousinstituutissa idänkaupan erikoisluokalla.

Työnhakualueeni:

Päijät-Häme ja etätyöskentely.

Linkkejä:

CV – Jyrki Seppänen