Markkinoinnin, myynnin ja tuotannon saumaaja – Jyrki Seppänen

”Se mikä kannattaa tehdä, kannattaa tehdä kunnolla.”

Puhelinnumero: 040-8315437
Sähköposti:  [email protected]

Linkedin

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Kokemukseni sopii kaupallistekniseen asiakastyöhön, yrityksen sisäiseen saranakohtien hallintaan ja myynnin sekä tilaus-toimitusprosessin suunnitteluun ja toteutukseen. Omaan kokemusta tiedon keruusta monikansallisessa ympäristössä useilla kielillä ja tavan tuottaa selkeää jäsenneltyä kuvaa myynti- ja markkinointipäätöksenteon tueksi.

Top 3 osaamistani:

– myynnin ja markkinoinnin ymmärrys ja linkittäminen tuotantoon ja kannattavuuteen
– mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet ja Suomen ja Venäjän välinen kauppa yleisesti
– kv. kauppa ja luonteva ja tehokas toimiminen monikansallisessa ympäristössä.

3 kiinnostukseni kohdetta:

– yrityksen päivittäisen toiminnan sujuvoittaminen, ennakointi ja kehittäminen
– strateginen suunnittelu, suunnitelmien toteutus ja tulosten arviointi
– asiakassegmentointi, – hankinta ja – hallinta

Millaista työtä etsin?

Etsin asiantuntijatehtäviä, joissa laittaa itsensä likoon omin käsin, panostaa suunnitelmien ja päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon. Haluan olla tulossa sieltä, minne muut ovat vasta menossa. Pienyrityksissä arvostan mahdollisuuksia olla osa kaikkia toiminnan eri vaiheita ostosta myyntiin.

Työhistoriani:

Opintojen jälkeinen työhistoriani sisältää noin 25 vuotta suuryrityksen palveluksessa tehdaslattialta työnjohtotehtävistä myynnin kansainvälisiin johto- ja suunnittelutehtäviin. Väliin mahtuu koulutustehtäviä ja expat -aika Venäjällä. Sen jälkeen olen ollut pienyrityksissä projektiluontoisissa tehtävissä mm. myynnin ja markkinoinnin parissa.

Millainen olen?

Perusluonteeltani olen utelias ja innostunut ymmärtämään ja arvioimaan eri asioiden vaikutuksia toisiinsa. Haluan tehdä ja toteuttaa suunnitelmia asioiden eteenpäin viemiseksi. Suunnitelmat eivät ole ankeuttajia vaan toiminnan linjauksia, joita päivitetään jatkuvasti. Kokonaiskuvan avaaminen on minusta tärkeää työmotivaatiolle ja ratkaisuenergialle.

Mikä on koulutustaustani?

Peruskoulutukseltani olen puukaupallisen linjan metsätalousinsinööri Kotkan Puutalousopistosta. Olen opiskellut venäjää ja idänkauppaa Kouvolan liiketalousinstituutissa idänkaupan erikoisluokalla.

Työnhakualueeni:

Päijät-Häme ja etätyöskentely.

Linkkejä:

CV – Jyrki Seppänen