Sidosryhmävastaava ja sähköverkon tilannekuva-asiantuntija – Heidi Krohns-Välimäki

Why not?

Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: +358407237425
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?Heidi Krohns-Välimäki

Olen kokenut sidosryhmätyöskentelijä. Vahvuuksiani on löytää tapoja kehittää uusia toimintamalleja tai parantaa nykyisiä toimintamalleja. Osaamistani voi hyödyntää esimerkiksi yrityksen, sidosryhmien tai viranomaisten välisen tiedonvaihdon kehittämisessä.

Osaan kertoa teknisistä asioista hyvin kansantajuisesti ja minulla on runsaasti koulutuskokemusta. Siten taustaani voi hyödyntää asiakasrajapinnassa esimerkiksi tietojärjestelmien tai sähkönjakeluautomaation kehitys- ja myyntiprojekteissa sekä yrityksen sisäisessä koulutuksessa tai asiakkaiden kouluttamisessa.

Top 3 osaamistani:

– Analysoin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeita ja muutan ne projektien määrittelyiksi.
– Toimin tulkkina asiakkaan ja tuotannon rajapinnassa.
– Kehitän uusia toimintamalleja prosessien parantamiseksi.

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Sidosryhmä- ja asiakastyöskentely tuotannon rajapinnassa.
– Nykyisten toimintamallien kehittäminen ja uusien luominen.
– Projektinhallinta.

Minkälaista työtä etsin?

Etsin työtä, jossa pääsen toimimaan monipuolisesti erilaisten ihmisten kanssa esimerkiksi asiakkaan ja tuotannon rajapinnassa. Olen vahvimmillani päästessäni kehittämään nykyisiä toimintamalleja sekä luomaan uusia prosesseja. Myös projektinhallintaan liittyvät tehtävät osuvan hyvin osaamiseeni.

Ohjelmistoala tai sähköverkkojen parissa työskentely kiinnostavat, mutta olen avoin muillekin toimialoille. Työskentelen mielelläni osana niin pienempää kuin isompaakin työyhteisöä. Toivon työpaikan tarjoavan mahdollisuuden kehittää omaa osaamistani työn kautta. Haluan olla osa toimivaa työyhteisöä ja olen valmis osallistumaan työyhteisön kehittämiseen.

Työhistoriani:

Kehitin tilannekuvajärjestelmää tiedonvaihdon parantamiseksi sähköverkon suurhäiriöissä. Minulta löytyy paljon kokemusta asiakas-ohjelmoija-rajapinnassa toimimisesta. Tietojärjestelmien määrittely ja kehittäminen onkin tullut erityisen tutuksi. Olen tottunut esiintymään, kouluttamaan, ohjaamaan ja järjestämään työpajoja. Työhöni on liittynyt paljon tiedonkeruuta ja analysointia. Olen omaksunut myös projekteissa työskentelyä, kuten aikatauluttamista ja rahoituksen hakua. Olen työskennellyt kansainvälisten kollegojen kanssa ja viestin sujuvasti englanniksi.

Millainen olen?

Olen sosiaalinen ja avoin. Tykkään työskennellä erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Olen hyvä käsittelemään suuria kokonaisuuksia. Opin nopeasti uusia asioita ja omaksun esimerkiksi uudet tietojärjestelmät helposti. Minua motivoi työ, jossa saan uusia haasteita ja pääsen kehittämään omia taitojani. Olen ennen kaikkea tiimipelaaja, vaikka olenkin tottunut työskentelemään itsenäisesti.

Mikä on koulutustaustani?

Tekniikan tohtori (arvioitu valmistuminen elokuu 2018), Tampereen teknillinen yliopisto

Pääaine: Sähkötekniikka

Opintoihin on sisältynyt myös esimerkiksi turvallisuustekniikkaa ja käyttäjäkeskeistä suunnittelua

Väitöskirjan aihe: ”Situation awareness system for disturbance management of electricity network”.

Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen yliopisto, 2009

Pääaine: Sähkövoimatekniikka

Sivuaineet: Teollisuustalous ja Turvallisuustekniikka

Työnhakualueeni:

Työnhakualueenani mieluiten Pirkanmaa tai etäämpänäkin työskentely kiinnostaa, jos on mahdollisuus etätyöskentelyyn. Työn puitteissa matkustaminen ei ole ongelma.