Heidi Hölsömäki, visualisoiva toimittaja ja kuunteleva kehittäjä

Paremman elämänlaadun puolesta – vaikuttavaa viestintää yhteistyön voimalla.

Sähköpostiosoite: heidi.holsomaki@gmail.com
Puhelinnumero: 0400 567 931
LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

12x15cm_profiilikuvaus_Heidi Hölsömäki_08

Suunnittelen ja aikataulutan monikanavaisen viestinnän prosessit. Toimitan lehtijutut ja kokonaiset lehdet, kirjat, esitteet ja oppaat. Taitan nopeasti ja tarkasti printti- ja digimateriaalit eri kanaviin. Muokkaan teksti- ja kuva-aineistot kotisivuille ja sosiaaliseen mediaan.

Innovoin viestejä ja toimintaa, yhdistän ihmisiä ja asioita. Sparraan johtoa ja asiantuntijoita auttaen heitä kertomaan entistä paremmin oman osaamisensa ja asiansa. Koulutan erilaisia ryhmiä toimitustyön ja viestinnän saloihin ammattilaisista tukea tarvitseviin nuoriin.

Top 3 osaamistani:

– Järjestöviestinnän ammattilaisena ja valtakunnallisen erikoislehden päätoimittajana hahmotan erityisesti liikunta-, sosiaali- ja terveysalan sisällöt ja rakenteet.
– Osaan ja opiskelen viestinnän temput, joilla tavoitteisiin päästään eri organisaatioissa.
– Yhdistän verkostotyössä eri toimijoiden osaamista ja tuon yhteistyön tulokset näkyviksi.

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Käytännön journalismia ja viestintätekoja ihmisten ja asiakkaiden hyväksi.
– Toiminnan ja prosessien kehittämistä viestinnän keinoin.
– Dialogisuus: Jokainen on oman asiansa paras asiantuntija. Ihmisten kohdatessa ja ratkoessa ongelmia yhdessä syntyy aina enemmän uutta!

Minkälaista työtä etsin?

Viestin mieluiten yhteiskunnallisesti vaikuttavissa organisaatioissa – yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla. Julkaisujentoimitustyöt ja erilaiset digitaalisen viestinnän asiantuntijatehtävät ovat ominta alaani, mutta olen avoin uudenlaisille työmahdollisuuksille. Haluan kehittyä ja kehittää! Työyhteisön kokoa tärkeämpiä ovat sen innostava henki ja avoin ilmapiiri. Haen osa- tai kokoaikaista työtä pidemmässä projektissa tai vakituisessa työsuhteessa.

Työhistoriani:

Vuodesta 2004 alkaen valtakunnallisen soveltavan liikunnan järjestön tiedottaja ja päätoimittaja, osa- ja kokoaikaisesti 14 vuotta. Kirjoittavan ja taittavan toimittajan tehtävät Etelä-Pohjanmaassa, Hervannan Sanomissa, Aamulehdessä ja Taloussanomissa. Sosiaali-, terveys- ja vammaisjärjestöjen kurssi-, toimitus- ja viestintätehtävät. Freelance-taittaja ja julkaisujen toimittaja tiedotusopin opintojen ohella.

Millainen olen?

Motivoidun työni suunnitelmallisesta toteuttamisesta yhteistyössä kulloisenkin tiimin tai asiakkaan kanssa. Ideoin, aikataulutan ja ahkeroin viestit maailmalle. Nautin yksityiskohtien kauneudesta ja kokonaisuuksien kokoamisen palapelistä. Luonteeltani olen ideoiva, empaattinen ja määrätietoinen.

Mikä on koulutustaustani?

Yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena tiedotusoppi. Sivuaineina mediakulttuuri, sosiaalipolitiikka ja suomen kirjallisuus. Sosiaaliohjaaja.

Lisäkoulutus: Verkkomedian perusteet, julkaisutekniikka, AEL:n Adobe InDesign- ja Photoshop-kurssit, valokuvauskurssi,Google analytiikka ja sometrendit -webinaari, videoeditointikurssi Adobe Clip.

Työnhakualueeni:

Tampere, Pirkanmaa, pääradan varsi. Mitä kauempana työpiste sijaitsee Tampereelta, sitä enemmän arvostan mahdollisuutta etätyöhön ja junamatkojen hyödyntämiseen työnteossa.

Linkkejä:

CV Heidi Hölsömäki