Oman osaamisen tunnistaminen ja vaaliminen on työmarkkina-ase!

Herätän sinut keskellä yötä ja kysyn tiukan kysymyksen: kerro kolme asiaa, joissa olet hyvä!
Latteuksien ja geneerisen toistelun poistaminen työhakemuksista, ansioluetteloista ja työtarjouksista on yksi haastavimmista asioista joita minä ja vertaisryhmäni kohtaamme työmarkkinoilla työpaikkojen viidakossa vaeltaessamme. Kukapa ei haluaisi olla sosiaalinen ja hyvä tyyppi?  Varmasti oikeassa seurassa sitä kuka tahansa onkin! Persoonallisuus on kuitenkin se ominaisuus, jolla erotumme toisistamme. Jos tarjolla on kolme samanlaista, samanikäistä ja saman väristä kakkua, minkä valitset ja syöt?

Oman osaamisen tunnistaminen on haastavaa. Pohtiessamme osaamista varsinkin työelämäkontekstissa etsimme automaattisesti osaamista esimerkiksi aiemmista työtehtävistä tai tutkinnoista, joita olemme suorittaneet. Kun lisätään mukaan vielä oman osaamisen keskiön löytäminen suhteessa siihen, mistä työnantaja tai asiakas on valmis maksamaan, päästään haastavalle alueelle. Joko keksit ne kolme asiaa, joissa olet hyvä?

Kuinka usein olet miettinyt, että kaverisi on erityisen erottuva ja taitava jossain aiheessa? Olethan kertonut sen myös hänelle! Ulkoinen palaute on yksi keskeinen tapa tunnistaa ja hyödyntää omaa osaamistaan. Vaikka ei olisi aktiivisesti etsimässä uusia työelämähaasteita tai suorastaan työpaikkaa, on oman työmarkkina-arvonsa vuoksi vuosittain hyvä tarkistaa osaamispisteensä. Omaa osaamistaan voi kerätä esimerkiksi Joharin ikkunan avulla tai keräämällä palautetta sanapilvityökalulla.

Osaamista tapahtuu kaikilla elämän alueilla, ja niiden irrottaminen toisistaan on mahdotonta. Elämänkokemusta ei voi opetella kirjoista, eikä syvää tutkimustietoa kokemuspohjaisessa empiirisessä tutkimuksessa. Kaikelle oppimiselle, palautteelle ja omalle reflektiolle on paikkansa ja tarpeensa. Joskus osaamisen näkeminen on vaikeaa, sillä automatisoituessaan taitoa rupeaa itsekin pitämään itsestäänselvyytenä.

Oppimisen portaisiin (Sydänmaalakka 2000) kuuluu epävarmuus ja tietoisuus siitä, että omassa osaamisessa on kehitettävää. Parhaiten oppii kun ymmärtää, ettei tiedä jotakin asiaa. Pelko ei kuitenkaan saa rajoittaa: me olemme kehittyviä yksilöitä ja yhteisöjä. Vaikka jotakin asiaa ei osaisi, sitä voi harjoitella ja opetella sietämään omaa epävarmuuttaan osaamisen suhteen.

On sanottu, että kehittyä voi vain asioissa, joissa taitoa on jo. Tyhjän päälle ei voi rakentaa ja siksi on tärkeää tunnistaa oma osaamisensa ja jalostaa sitä eteenpäin – omaksi, työnantajan ja tilaajan eduksi. Kannustan siis vielä kerran: listaa ne kolme asiaa, joissa olet hyvä!

Peppi Tervo-Hiltula
Peppi Tervo-Hiltula
on projekteista innostuva, kouluttamista ja kirjoittamista rakastava ekstrovertti, jonka sydämessä on tilaa järjestötoiminnalle, lapsille ja nuorille.

 

Persoonallisuustesteistä ja uteliaisuusalueesta suuntaviittoja unelmatyöhön

Virpi Naukkarinen kirjoitti maaliskuun alussa miten saada vipuvoimaa työnhakuun intohimosta. Vipuvoimaa saadakseen on syvällisesti käytävä läpi omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä omaa osaamista ja työhistoriaa. Kun työssä voi käyttää omia vahvuuksiaan, työ sujuu ja voimavaroja voi käyttää muuhunkin. Vahvuuksieni kartoittamiseen olen hyödyntänyt erilaisia persoonallisuustestejä.

Miksi tehdä persoonallisuustestejä?

Tutustuin ensimmäistä kertaa persoonallisuustesteihin opiskeluaikana luottamustehtävissä. Silloin teimme hallitusporukalla Myers-Briggsin tyyppi indikaattori (MBTI) testin ja tutustuimme sekä itseemme että toisiimme. Samaan sveitsiläisen psykiatrin Carl Gustav Jungin teoriaan pohjautuu myös Luontaiset taipumukset -analyysi, josta Anu Tengvall on kirjoittanut aiemmin. Eri elämäntilanteissa ja sosiaalisissa ympäristöissä olen saanut hieman toisistaan eroavia tuloksia, mikä on varsin tavallista. Myöhemmin olen hyödyntänyt myös enneagrammia ja Values in Action eli VIA-testiä. Enneagrammi kuvaa yhdeksän erilaista ihmisluonnetta, kun taas VIA-testi on työkalu vahvuuksien kartoittamiseen. Persoonallisuustestejä sisäistämällä niitä voi hyödyntää yleisesti vuorovaikutuksessa.

Epämukavuusalue vai uteliaisuusalue?

Uteliaisuusalue

Mika Pesonen kirjoitti videon kera LinkedInissä maaliskuun alussa uteliaisuusalueesta suhteessa niin sanottuun epämukavuusalueeseen: Uteliaisuus on jotakin positiivista kun taas epämukavuus negatiivista. Oppiminen tuo tuloksia, kun opittavaan suhtautuu uteliaasti, mutta tulokset jäävät vaisuiksi, jos joutuu venymään itselleen luonnottomaan suuntaan. Uteliaisuus yksinkertaisesti houkuttelee kokeilemaan ja oppimaan eli se on oikeastaan edellytys oppimiselle. Ajattelen, että kun työssä pääroolissa ovat työntekijän vahvuudet, jää työssä voimavaroja uuden oppimiseen ja ajan käyttämiseen kaikkia osapuolia hyödyttävällä uteliaisuusalueella. Uteliaisuusalue limittyy myös työn imuun ja työn tuunaamiseen.

Mitä hyötyä näistä on?

Nuo kolme persoonallisuustestiä ovat sekä tukeneet että täydentäneet toisiaan ja siten auttaneet sanoittamaan persoonaani. Työnhaussa näistä on alkanut olla apua: Joka kerta kuvauksia lukiessa jokin lause tai kokonaisuus on alkanut resonoida ja olen oivaltanut itsestäni jotakin uutta. Erään työurakan tehtyäni oivalsin, miksi työ oli sujunut joutuisasti ja ollut mukavaa: sain sitä tehdessäni hyödyntää vahvuuksiani ja käydä uteliaisuusalueellani. Tämän jälkeen on ollut helpompi sanoittaa ja suunnata unelmatyötä suuntaan, jota voin tehdä pääosin vahvuuksieni kautta. Tästä hyötyy minun lisäkseni myös minut työllistävä yritys. Vahvuudet ja uteliaisuusalue mielessäni oli myös joutuisaa kirjoittaa oma osaajaprofiili Piilo-osaajien sivulle.

Satu Manner
Satu Manner on utelias itseään kehittävä introvertti, jonka uteliaisuusalueen punainen lanka on uusien taitojen ja teknologioiden oppiminen nykyisen osaamisalueen ulkopuolelta.

 

Itsensä johtaminen työelämässä

Työympäristö muuttuu nopeasti ja työelämä vaatii joustavuutta ja kykyä uudistua jatkuvasti. Kaikille meistä jatkuva uudistuminen ei ole kuitenkaan helppoa, joten itsensä johtamisen taidosta on tullut entistä tärkeämpää myös oman jaksamisen ylläpitämisen kannalta. Itsensä johtaminen herättelee ja luo motivaatiota tärkeisiin asioihin.

Miten itsensä johtaminen sitten auttaa työelämässä? Oman työnsä merkityksen oivaltaminen antaa voimia työssä jaksamiseen. Nina Rinne Sitomosta opasti tamperelaisia MiB-äitejä itsensä johtamisen maailmaan 6.2.2018 olleessa After work tapahtumassa. Tapahtuman aluksi pohdittiin yhdessä mitkä asiat ryhmässä olivat juuri nyt pinnalla. Esiin nousi ajatuksia esimerkiksi työn merkityksestä, työn muutoksesta, oman polun löytämisestä, stressistä, kiireestä, rohkeudesta ja erilaisista mikromuutoksista.

 

IMG_20180206_173024

Nina vetämässä After Work tapahtumaa 6.2.2018

Itsensä johtamisen taustalla on hyvä itsetuntemus ja -luottamus. Itsensä johtamisen peruskysymyksiä ovat esimerkiksi: kuka minä olen? Missä minä olen? Minne minä olen menossa? Itsensä johtaminen on siis jatkuva oppimisprosessi, jonka avulla voi tutustua itseensä yhä paremmin ja asettaa tavoitteita ja kehityskohteita. Hetkessä eläminen ja läsnä olevan tietoisuuden kehittäminen on yksi itsensä johtamisen päämäärä.

Kun sisäinen maailma on järjestyksessä on helpompi löytää järjestystä myös ulkoisesta maailmasta. Itsensä johtaminen voi olla esimerkiksi ajatusten havainnointia ja irti päästämistä. Omaa uskomuskenttäänsä kannattaa aina välillä ravistella. Aina ei tarvitse myöskään ratkaista kaikkea, vaan välillä voi olla myös välitilassa ja selvittää mihin on menossa.

Itsensä johtamisen yksi keskeinen tavoite on nimenomaan omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Voidaan ajatella, että ihminen on kokonaisuus ja elämän hallintaan tarvitaan kaikkien elämän osa-alueiden tasapainoa, niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kuin ammatillisen puolen, jotta jaksamme uudistua ja kehittyä.

Onnistuneen After Workin tapahtuman jälkeen kotiinviemiseksi jäi ajatuksia esimerkiksi yksittäisten mikromuutosten tekemisestä, vapauttavista valinnoista ja vinkkejä erilaisista harjoituksista. Nina esitteli mm. harjoituksen, jossa tulevaisuutta ja elämää esimerkiksi viiden vuoden päässä voi hahmottaa kolmen eri skenaarion kautta, joissa elämä joko jatkuu ennallaan, kaikki lähtee alta tai kaikki sujuu unelmien mukaisesti. Muuttaisitko tämän seurauksena jotain nykyhetkessä?

On tärkeää, että jokaisella on unelmia ja haaveita, jotka antavat elämälle tarkoituksen. Haaveiden avulla taas voi asettaa päämääriä ja tavoitteita.

Vinkkejä voi katsoa myös näistä Piilo-osaajien blogissa aikaisemmin ilmestyneistä kirjoituksista tietoisuustaidoista ja NLP:stä työelämässä.

 

selfp


Kirjoittaja
Hanna-Leena Myllärinen on tamperelaistunut valtiotieteilijä ja intohimoinen käsityöharrastaja, jonka mielestä virheitä tekemätön ihminen ei ole uskaltanut kokeilla uusia asioita.

NLP työelämässä

Työelämä on täynnä muutoksia. Niiden keskellä voi joskus tuntea tarvetta ymmärtää paremmin itseään ja tunnetilojaan tai muuttaa myös omaa ajattelutapaansa. Myös itsensä motivointiin sekä tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen voi kaivata työkaluja. NLP on yksi mielenkiintoinen vaihtoehto tähän.

NLP tulee sanoista neuro-lingvistic prosessing ja perustuu kielen, mielen ja kehon kokonaisuutena toimimiseen. Harjoitukset vaihtelevat voimavarojen lataamisesta taitojen mallittamiseen ja tilanteen uudelleen määrittelyyn. Paljon käytetään havainnointia ja muodostetaan erilaisia metaforia, jotka auttavat ymmärtämään paremmin kokemuksia. Harjoitusten kautta voi löytää itsestään yllättäviäkin puolia.

Itselleni NLP tuli ensimmäistä kertaa vastaan työpaikan hyvinvointiohjelmassa. Onneksi
insinööri lähti kokeilemaan ennakkoluulottomasti, vaikka aika lailla epäilyttikin. Siitä
nimittäin alkoi tie, joka johti pari vuotta myöhemmin NLP Master Practitioner –koulutuksen suorittamiseen.

valentin-antonucci-455924

Koulutuksissa ja myöhemmin itsenäisesti olen kokeillut ja käyttänyt NLP-harjoituksia monenlaisissa eri tilanteissa. Työelämään ja erityisesti sen muutoksiin liittyen olen tehnyt asetettuja tavoitteita itselleni konkreettisemmiksi ja avannut itselleni reittiä tavoitteen saavuttamiseen. Suosikkiharjoitukseni tähän on Markovin ketju, jossa jokaisella askeleella nollataan tilanne ja selvitetään ennakkoluulottomasti, mitä vaihtoehtoja seuraavalle askeleelle löytyy.

Olen myös useita kertoja käynyt tapaamassa itseäni menneisyydessä tai tulevaisuudessa.
Vaikka ajatus voi tuntua oudolta, olen näin saanut paljon tietoa itseltäni. Menneisyydessä olen nähnyt, miksi jokin asia tapahtui niin kuin tapahtui ja miten tulevaisuudessa voisi samanlaisessa tilanteessa toimia. Tulevaisuudessa olen saanut vahvistusta sille, että tehty valinta on oikea tai löytänyt vaihtoehtoja, mitä muuten en olisi tullut ajatelleeksi.

Näiden ja monien muiden harjoitusten avulla olen oppinut käyttämään alitajuntaani ja
luottamaan sen antamiin viesteihin. Tätä voi ajatella myös intuitiona ja sen vahvistamisena. Ainakin olen huomannut, että kannattaa kuunnella itseään ja sitä, miltä muutos tuntuu.

emma-frances-logan-142162

Viime elokuussa Hanna-Leena Myllärinen kirjoitti työn imusta ja työn tuunaamisesta
mielekkäämmäksi. NLP-harjoitukset ovat hyvä apu myös siinä vaiheessa, kun mietit, millä tavalla haluaisit työtäsi tuunata ja mistä juuri sinulle löytyisi työn imu.
Lisää tietoa NLP:stä löytyy Suomen NLP-yhdistyksen sivuilta. Voin suositella tutustumaan myös oman NLP-opettajani Terhi Vedenkiven sivuihin ja blogiin.

Kaisa_profiilikuva
Kirjoittaja Kaisa Selamo on itsensä kehittämisestä kiinnostunut diplomi-insinööri joka
haistelee uusia tuulia uralleen.

Uutta osaamista työvoimakoulutuksesta

Sain töitä hakiessa palautetta, että substanssiosaamiseni on hyvä, mutta toisten hakijoiden bisnesosaaminen painoi vaakakupissa enemmän. Touché. Tämä oli erittäin hyödyllistä ja arvokasta palautetta ja ryhdyinkin selvittämään, kuinka kehittäisin osaamistani.

Harkitsin opintoja avoimessa yliopistossa tai AMK:ssa kunnes – kuin tilauksesta – työvoimakoulutustarjontaan ilmestyi koulutus ”Liiketoimintaosaamista korkeasti koulutetuille.” Kuusi kuukautta kestävän koulutuksen järjestäjänä on Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun alainen tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos. Hakemuksen ja haastattelun kautta tulin valituksi koulutukseen ja lokakuussa aloitin opinnot 14 osaajan kanssa. Nopeasti kävi ilmi, että tässä oli koolla hyvä porukka: avoimia, kannustavia ja motivoituneita eri alojen ammattilaisia.

Koulutus tarjosi perusteet monesta liiketoimintaosaamisen alueesta. Koulutuksen teemoihin kuuluivat mm. myynti, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, sisältömarkkinointi, sosiaalinen media sekä projektinhallinta. Opimme perusteita myös yritysjuridiikasta, rahoituksesta ja laskentatoimesta. Käsittelimme asiakasarvoa ja asiakaslupausta sekä tutustuimme palvelumuotoilun menetelmiin. Saimme myös eväitä stressinhallintaan mm. mindfulness-harjoitusten kautta.

_5003767_1

Mitä kahdessa kuukaudessa sitten ehtii oppimaan? Yllättävän paljon, kun koolla on joukko oppimisesta aidosti innostuneita aikuisia, joilla on monipuolinen työhistoria takana. Koulutuksen sisällöistä keskusteltiin aktiivisesti omaan taustaan ja ajankohtaisiin ilmiöihin peilaten. Aktiivisuutta tuki kouluttajien osallistava tyyli ja koulutuksissa yhdisteltiin onnistuneesti teoriaa ja käytännön esimerkkejä. Koulutuksesta sai perustiedot, joiden pohjalta voi ymmärtää yritysten toiminnan periaatteita ja hankkia lisää tietoa ja osaamista tarpeen mukaan.

Teoriaopintojen jälkeen vuorossa oli harjoittelujakson aloitus. Sain paikan konsultointiyrityksestä ja harjoittelun kautta olen päässyt kehittämään ympäristöalan osaamistani uuteen suuntaan. ”Tekemällä oppii” on klisee, mutta työn kautta olen oppinut paljon uutta lyhyessä ajassa. Samanaikaisesti on ollut hienoa oivaltaa, ettei aiempi kokemus ole arvotonta, vaan voin hyödyntää sitä tässäkin työssä. Eikä osaaminen ole työnhakuaikana minnekään kadonnut.

Minun kokemukseni työvoimakoulutuksesta on erittäin positiivinen, mutta ymmärrän, että toisenlaisiakin tarinoita on. Toivoisin kuitenkin, etteivät ennakkoluulot työvoimakoulutuksia kohtaan rajoittaisi sen enempää työnhakijoita kuin työnantajiakaan. Osaamisen täydentäminen ja kehittäminen ei ole koskaan turhaa ja parhaimmillaan koulutus voi avata ovia, jotka muuten pysyisivät kiinni.

MIB3PROF_045_Niina
Niina Tavi
on tamperelainen ympäristötieteilijä, jota innostaa kehittyminen, kehittäminen ja ongelmien ratkaisu. Kotona ongelmanratkaisutaitoja haastavat kaksi tytärtä ja insinöörimies.