Ideasta tietokirjaksi -kurssilta saat tietokirjaidean myymiseen tarvittavat ainekset

Ideasta tietokirjaksi -kurssilla saat eväät pitkään muhineen tietokirjaideasi kristallisoimiseen työsuunnitelmaksi ja alat kirjoittaa kirjan johdantoa ja ensimmäistä lukua. Näillä eväillä voit alkaa hakea kirjalle kustantajaa ja apurahoja.

Tietokirjan tekemisen ensimmäinen vaihe koostuu työsuunnitelman eli synopsiksen laatimisesta. Tässä saa käyttää omaa luovuuttaan. Työsuunnitelman tarkoitus on esitellä keskeiset asiat tulevasta tietokirjasta: mistä on kysymys, millä tavalla aihetta lähestytään, kuka tai ketkä kirjassa mahdollisesti pääsevät ääneen ja, jos tiedossa on, millaisia johtopäätöksiä kirjassa aiheesta esitetään. Voit myös hahmotella työsuunnitelmaan ajatuksen kirjan lukujen keskeisistä aiheista siitä, miten niitä käsitellään. Jotkut tekevät työsuunnitelmaan myös kirjan sisällysluettelon, minkä itse koen vaikeaksi hahmottaa vielä työn alkuvaiheessa.

Kirjan keskeisen idean pitää siis olla työsuunnitelmaa kirjoitettaessa valmiina omassa mielessä, jotta sen voi paperille myös sanallistaa.

Pelkällä hyvin tehdyllä työsuunnitelmalla voit alkaa hakea tietokirjallesi apurahoitusta muistaen, että monella rahastolla ja säätiöllä on rajoitukset apurahan aikaiselle työnteolle. Jos olet päivätyösuhteessa, voit tehdä töitä kokoaikaisella apurahalla yleensä noin 25–50 % apurahatyön ohessa. Jokaisella säätiöllä on erilaiset ehdot apurahan aikaisille muille töille, eli tämä kannattaa varmistaa jo ennen kuin lähdet työntekoon, ettei tule ikäviä yllätyksiä.

Todellisuutta on myös se, että tietokirjoille on vaikeaa saada isoa rahoitusta. Monet tietokirjat kirjoitetaan jopa 3000–5000 euron rahoituksella muiden töiden ohessa. Suuret vuosiapurahaa vastaavat rahoitukset ovat vaikeita saada.

siora-photography-unsplash

Kuvat: Unsplash

Ensimmäisen luvun hahmottelu

Ideasta työkirjaksi -kurssilla hahmotellaan myös tietokirjasi johdantoa ja mahdollisesti ensimmäistä lukua. Tästäkin syystä tietokirjan idea ja sisältö on hyvä olla mielessä jo kurssille tullessasi. Sinulla on kaksi viikkoa aikaa hahmotella kirjasi lyhyttä johdantoa ja/tai ensimmäistä lukua.

Kirjan johdannossa esittelet kirjasi keskeisen idean ja referoit usein, mitä kirjan eri luvuissa tuleman pitää. Kirjan tekeminen on kuitenkin prosessi, jossa ajatukset muotoutuvat myös tekoprosessin aikana, eli välttämättä et voi aivan alussa tietää aivan tarkkaan tulevan tietokirjasi tarkkaa sisältöä ja kaikkien lukujenkaan sisältöä.

Kurssilla voit sitten hioa ja editoida opettajan ja muiden palautteen avulla sekä työsuunnitelmaasi että kirjasi ensimmäistä lukua. Johdanto tai ensimmäisen luvun hahmotelma on hyvä liittää työsuunnitelman oheen, varsinkin jos olet vielä kokematon apurahojen hakija. Yleensä apurahojen antavat vakuutetaan joko pitkällä kirjailijan työllä ja laaja-alaisella koulutuksella, myös muiden alojen pitkällä asiantuntijakokemuksella.

Yksi mahdollisuus on julkaista kirjasi laadukkaana omakustanteena. Kurssilla esitellään erilaisia mahdollisuuksia omakustanteen julkaisemiseen tästä kiinnostuneille. Tasokas omakustanne tai puolikustanne voi olla hyvä mahdollisuus tuoda esiin jotakin omaa erityisalan osaamista.

Kurssin vetäjä Rita Dahl on kirjoittanut tietokirjoja laajoista yhteiskunnallisista aiheista, kuten Suomen kaivoksista ja kaivospolitiikasta, sananvapaudesta sekä maahanmuutosta laajasti eurooppalaisesta mittakaavasta kotimaiseen ja erilaisten maahanmuuttajien haastatteluihin. Ritan omaa tietokirjailijan uraa on edistänyt tausta toimittajana, joka on tottunut myös tutkivan journalismin edellyttämään syvälliseen tiedonetsintään ja kaivamiseen.

ritakevat2019Pitkän linjan tietokirjailija, VTM, FM, medianomi (YAMK) ja ammatillinen opettaja Rita Dahl on julkaissut ja ideoinut kymmenen tietokirjaa, joiden aiheet ovat ulottuneet sananvapaudesta Suomen kaivoksiin ja kaivospolitiikkaan sekä maahanmuuttoon. Kymenlaakson kesäyliopistossa voit osallistua Ritan Ideasta tietokirjaksi -kurssille. Tutustu myös Ritan muuhun koulutustarjontaan.

(Kuva: Aila Ruoho)

PR-pajan käytännön opit: tiedotteen ja mediajakelulistan tekeminen

Sosiaalisen median aikakaudella valeuutiset ja misinformaatio ovat arkipäivää. Samalla yhdestä PR:n perustaidoista, tiedottamisesta, on tullut tarpeellinen taito lähes kenelle tahansa.

Liikkeellä olevaa valetietoa kannattaa ajoittain oikoa aktiivisesti, myös tiedotustoiminnalla. Tämän ei aina tarvitse tarkoittaa perinteisen tiedotteen lähettämistä, vaan väärän tiedon oikaisemista vaikkapa sosiaalisen median kanavissa.

Sosiaalinen media onkin monipuolistanut tiedottamisen tehtäviä ja tehnyt tiedottamisen perustaidoista tarpeellisia monelle eri työorganisaation jäsenelle. Perinteiset viestinnän tehtävät eivät enää ole pelkästään organisaation viestintäihmisten hoidettavissa, vaan viestinnän tehtävien hallitsemisesta on hyötyä kaikille. Lisäksi itsensä työllistäjien ja hybridityöntekijöiden yleistyttyä punkkareilta tuttu DIY-asenne ja itsensä henkilöbrändääminen on tarpeellista kaikille, jotka haluavat omatoimisesti kertoa osaamisestaan ja vaikka ilmoittaa olevansa vapaana työmarkkinoilla.

Tiedottamisen taidot ovat tarpeen kenelle tahansa, joka haluaa markkinoida omia tuotteitaan tai palveluitaan, mutta myös yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen päivätyöntekijöille. Tämän lisäksi tiedottamisen taidoista on hyötyä eri alojen asiantuntijoille tai syvällä omassa harrastuksessaan oleville henkilöille, jotka haluavat tiedottaa asiantuntemuksestaan tai harrastuksestaan. Lopullisena päämääränä voi olla seuraajien saaminen some-kanaville, omien tuotteiden tai palveluiden markkinoiminen tai pyyteetön oman osaamisen jakaminen.

neven-krcmarek-HWbxSLvmSww-unsplash

Kuva: Neven Krcmarek / Unsplash

Tiedotteen tekeminen on periaatteessa suoraan verrannollinen lehtijutun kasaamiseen. Jutun tai tekstin kärjeksi nostetaan asia, joka on suurelle yleisölleuusi ja esittelemisen arvoinen ja tätä kärkeä perustellaan tiedotteessa. Tiedote jaellaan medioille, mutta mahdollisesti myös sidosryhmille tai asiakkaille. Näin sen avulla on mahdollista saada aikaan mediaosumia, saada seuraajia some-kanaville ja ostajia omille tuotteille ja palveluille.

Tiedottamisen funktiot ovat siis paitsi informatiiviset, myös markkinoinnilliset ja myynnilliset. Viestintä – ja tiedottaminen – ei ole koskaan neutraalia, vaan aina subjektiivista, ja sen viimekätinen päämäärä on edistää brändin, tuotteiden ja palveluiden menekkiä ja jopa henkilön, yrityksen, järjestön tms. viestinnällisiä päämääriä ja laajempaa viestintästrategiaa. Suunnitelmallinen tiedottaja luo viestintä- ja markkinointistrategian, jossa pohditaan ostopolkuja ja asiakkaan tai sidosryhmien koukuttamista viestintätoimenpide ja kanava kerrallaan. Tällä polulla tiedote on vain yksi vaihe ja toimenpide. Näin ostajapolku etenee kiinnostuksen herättämisestä syvempään tiedonhankintaan ja lopulta vihoviimeisen ostopäätöksen tekemiseen. Ostajapolun jokaisessa vaiheessa on mietittävä juuri tavoitellun funktion kannalta sopiva kanava ja toimenpide. Mainos, tietoisku, video tai tiedote pitää toteuttaa juuri oikea-aikaisesti ostajapolun varrella.

Miksi kannattaa tulla PR-pajaan?

PR-paja tarjoaa tiedottamisen perustaidot tiiviisti kahden päivän koulutussessiossa. Ensimmäisenä päivänä tutustutaan tiedotteen tekemiseen ja tehdään tiedote, joka hiotaan kuntoon vertaiskommenttien ja opettajapalautteen avulla. Tutustumme myös monenlaisiin mahdollisuuksiin toteuttaa tiedote. Perinteisen informatiivisen tiedotteen rinnalla yksi mahdollisuus on kirjoittaa tiedote suoraan lehtijutuksi. Toisena päivänä perehdytään mediajakelulistan laatimiseen ja laaditaan jakelulista.

Näin PR-pajasta on todellista käytännön hyötyä. Kahden päivän koulutuksessa otat haltuun tiedotustoiminnan keskeiset periaatteet, kirjoitat tiedotteen, laadit mediajakelulistan ja mietit myös jakelun jälkeisiä lopputoimenpiteitä.

ritakevat2019Kirjoittaja Rita Dahl on viestinnän ja kirjoittamisen alan yrittäjä, kääntäjä ja asiantuntijamultitaskaaja, joka on kirjoittanut tietokirjat muun muassa Suomen kaivoksista ja kaivospolitiikasta sekä maahanmuutosta. Koulutukseltaan hän on VTM, FM, medianomi (YAMK) ja AmO.

Tervetuloa myös blogikirjoittamisen koulutukseeni Tampereen kesäyliopistoon.

(Kuva: Aila Ruoho)

Kriisiviestintä auttaa reagoimaan some-ajan tulipaloihin

Kriisiviestintä on asia, johon jokaisen suuren tai pk-yrityksen pitäisi varautua some-ajalla. Henkilökunta kannattaa kouluttaa kriisin varalle, koska some-ajalla mainetulipalot syntyvät yhtäkkiä ja yllättäen.

Nykyisessä sosiaalisen median hallitsemassa julkisuudessa mainekohut ja kriisiviestintätilanteet voivat alkaa pienestä. Mieti vaikkapa ravintolaa, joka ei salli äidin imettävän tiloissaan: mitä luultavimmin tilanne saa aikaan vihaisen asiakaskommentin ravintolan Facebook-sivulla, johon on reagoitava nopeasti. Kyseisenravintolan kannattaisi ylipäätään miettiä, miksi se ylipäätään kieltää imettämisen tiloissaan? Mitä niin epämiellyttävää tällaisessa inhimillisessä toiminnossa voi olla, että se pitäisi kieltää? Esimerkiksi tällaiset kiellot, jotka pyrkivät rajoittamaan inhimillisen elämän perustoimintoja, ovat yksi esimerkki potentiaalisista mainehaitoista.

Some-ajalle tyypillistä on, että kriisit syntyvät yhtäkkiä ja yllättäen ja niihin on myös reagoitava nopeasti. Tämä edellyttää sitä, että organisaatio on valmistettu kriisin hoitamiseen eri kanavissa. Organisaatio on myös miettinyt etukäteen, miten vastataanprovosoiviin tai jopa rasistisiin kommentteihin omalla sivustolla. Vastaustapoja on useita. Joku organisaatio pyrkii valitsemaan diplomaattisen keskitien jopa rasistisiin kommentteihin vastatessaan; toisaalla otetaan reilusti kantaa eikä suostuta olemaan rasistien sylkykuppina.

Kriisit voivat yllättää kaikenlaiset yritykset suurista pörssiyhtiöistä pieniin toiminimiin: koolla ei ole väliä. Maineuhkat pitää hoitaa sukkelasti vaikkapa yhden some-henkilön nopealla vastauksella. Vastauksen tyyli on siis oltava jo valmiiksi mietittynä. Paras vastaus myötäilee paitsi yrityksen, järjestön, toiminimen tai yksilön arvoja ja ottaa kantaa länsimaisen yhteiskunnan perusarvojen, moniarvoisuuden ja demokratian, puolesta.

Jokaisen organisaation kannattaisi käydä kriisiviestintäkoulutus juuri tästä syystä. Koulutuksen aika tehdään kriisiviestintäsuunnitelma, valmentaudutaan todelliseen tai kuvitteelliseen kriisitilanteeseen simulaatiopelin avulla. Tässä linkki tarjoamaani kriisi- ja muutosviestinnän koulutukseen.

ritakevat2019Kirjoittaja Rita Dahl on viestinnän ja kirjoittamisen alan yrittäjä, kääntäjä ja asiantuntijamultitaskaaja, joka on kirjoittanut tietokirjat muun muassa Suomen kaivoksista ja kaivospolitiikasta sekä maahanmuutosta. Koulutukseltaan hän on VTM, FM, medianomi (YAMK) ja AmO. Lisätietoa

 

piilo-osaajat juhlii

Osaaja pois piilosta – Ritan tarina

Piilo-osaajien yhteisö voi auttaa uusia urapolkua etsiviä osaajia antamalla taustatukea ja arvokasta näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Tämän lisäksi Rita Dahl kehitti osaamistaan opiskelemalla ja pääsi heti kokeilemaan taitojaan käytännön työssä.

Mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan Piilo-osaajista?

Halusin tehdä omaa työnhakuani näkyväksi ja tulla esiin sosiaalisen median katvealueilta hakemaan avoimesti työtä. Tämän toteutin kirjoittamalla Piilo-osaajien blogiin kirjoituksen omasta osaamisestani ja täydennyskouluttautumisestani ammatilliseksi opettajaksi.

Mitä halusit saavuttaa yhteisön avulla?

Juurikin tehdä näkyväksi oman osaamiseni aktiivisen asiantuntijaosaajia tarjoavan foorumin kautta.

Vaikka pohjakoulutuksia oli takana kolmenkin maisterintutkinnon verran, päätin hankkia vielä opettajanpätevyyden. Pitkän kokemuksen omaavista, monialaisista, opettajista on pulaa monella eri alalla. Opettajan ja kouluttajan töitä olin tehnyt kohta kolmen vuoden ajan erityisesti vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opettaen viestintää ja journalismia. Tarjoan koulutuksia myös yrityksille ja järjestöille.

Miten nämä tavoitteesi toteutuivat?

Opiskelin ammatilliseksi opettajaksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ja valmistuin tammikuussa 2019. Opettajan pätevyyden lisäksi aloin opiskella S2-perusopintoja helmikuun 2019 alussa. Nyt olen yhtä tenttiä vaille perusopinnot tehnyt opettaja. Kesäkuussa sain syksyn ajaksi sijaisuuden aikuislukiossa; pääsen heti kokeilemaan taitojani käytännön työssä.

S2-opettajana hyödyn eniten pitkästä monikulttuurisesta kokemuksestani: olen viiden matkakirjani vuoksi asunut monissa eri maissa lyhyempiä ja pidempiä aikoja ja opiskellut kieltä samalla. Lisäksi olen tehnyt yli 300 runokäännöstä ja toimittanut pari antologiaa lähes vapaaehtoistyönä.

Tämäkin työ on alkanut tuottaa hedelmiä, sillä sain kolmelta eri taholta rahoituksen galicialaisen nuoren runon antologian käännösprojektiini, joka työllistää minut opettajan töiden ohella alkuvuodelle 2020. Toki rahoituksen saamiseen vaikuttivat monien yksittäisten käännösten ohella Portugali-näyttöni: matkakirja ja Pessoa-aiheinen pro gradu yleisestä kirjallisuustieteestä.

Mitä muuta yhteisö sinulle antoi?

Keski-ikä ei ole työuran loppu, vaan uudet polut voivat odottaa nurkan takana, kun rohkeutta ja uteliaisuutta riittää. Piilo-osaajat voi olla taustatukena uusien tuulien haistelussa, ja myös yhteisön some-kanavissa vaikuttamalla voit edistää omaa työnhakuasi.

Mitä sanoisit Piilo-osaajiin liittymistä vielä harkitseville?

Kannattaa liittyä, jos etsit aivan uusia tuulia työrintamalla, haluat vertaistukea pohdintoihisi, ja hyvää taustatukea työnhakuusi. Ei sitä koskaan tiedä, kuka lukee kirjoittamaasi blogipostausta, jonka useat kymmenet piilarit ovat jakaneet. Voit myös verkostoitua aivan uusien alojen osaajien kanssa some-kanavissasi.

rita_dahl_profiilikuva

Kirjoittaja Rita Dahl on viestinnän ja kirjoittamisen alan yrittäjä, kääntäjä, ja asiantuntijamultitaskaaja, joka on kirjoittanut tietokirjat muun muassa Suomen kaivoksista ja kaivospolitiikasta sekä maahanmuutosta EU-lainsäädännöstä kotimaan lakeihin ja maahanmuuttajien haastatteluihin. Koulutukseltaan hän on VTM, FM, medianomi (YAMK) ja AmO.

 

 

 

Rita Dahl: Vaikuttavat sanat

 

 

 

Kolme pointtia vaikuttavasta ja narratiivisesta kirjoittamisesta

Kannattaa kokeilla verkkokoulutusta, terästää tekstiä narratiivisen tekstin elementeillä ja ottaa oppia maineikkailta edeltäjiltä.

1. Kokeile toteutusta digialustalla

Campwire-kurssialustalle pystyy lisäämään monipuolisesti audiota, videota ja tekstiä ja kurssille voi antaa sisäänpääsyn vain haluamilleen henkilöille, tai sen voi pitää kokonaan avoimena.

Itse toteutin vaikuttavan kirjoittamisen kurssin viiden moduulin mittaisena ja jokainen moduuli muodostui Powerpointista tehdystä videosta. Käytännössä äänitin slideille selostukset ja tein tiedostosta MP3-tiedoston, jonka vielä pakkasin. Jokainen moduuli oli kestoltaan 15-45-minuuttinen, ja jokaisen lopussa oli vielä tehtäväosuus.

Tehtävien joukossa oli työelämäaiheinen blogiteksti, videon käsikirjoitus, retorisia keinoja hyödyntävä tehtävä, tarinallisuutta käsittelevä tehtävä ja pari vapaaehtoista tehtävää.

Tietopohjaltaan koulutukseni on yhdistelmä retoriikan perusperiaatteita, eetosta, paatosta ja logosta, retoriikan keinoja, tarinallisuuden elementteinä Stooripuu ja ydintarina. Tämä koulutus on siis kehitetty medianomi (YAMK)-opinnoissani Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ja sitä kehitetään jatkuvasti edelleen.

Kokemukseni mukaan pelkästään eetos-, paatos- ja logos-kuvion hyvin hallitsemalla pääsee jo aika pitkälle. Lisänä voi käyttää retorisia ja argumentoinnin keinoja, ja mausteeksi voi lisätä tarinallisuuden perusteita ja ydintarinaa.

Varjopuolena on, että verkkokurssi vaatii täyttä itseohjautuvuutta. Hektisen työelämän syövereissä pitääkin mitoittaa tarkasti aikaresurssit; riittävätkö ne tähänkin koulutusrupeamaan.

2. Elävöitä tekstiä siirtymillä

Haluatko elävöittää kirjoittamistasi tarinallisuudella tai narratiivisen jutun elementeillä? Narratiivisen kirjoittamisen kurssilla perehdymme aiheeseen lukuanalyysin avulla etsimällä ensin narratiivisista teksteistä ajallisia, paikallisia ja temaattisia siirtymiä. Sitten harjoittelemme näitä siirtymiä, jotka ovat narratiivisen jutun keskeisiä teknisiä välineitä.

3. Ilman edeltäjiä et tule toimeen – opi parhaat vinkit parhailta

Jos haluat kirjoittaa entistä paremmin tarinallisesti, lue tunnustettuja edeltäjiä ja alan pioneereja. Narratiivisen kirjoittamisen luojia ovat Tom Wolfe ja Truman Capote.

Narratiivisen kirjoittamisen kurssilla luemme narratiivisen jutun amerikkalaisia pioneereja Tom Wolfesta uudempiin esimerkkeihin. Jokainen analysoi ainakin yhden jutun ja poimii sieltä hyviä käytänteitä muille jaettavaksi.

rita_dahlKirjoittaja Rita Dahl on viestinnän, kirjoittamisen ja kouluttamisen moniosaaja, joka toimii yrittäjänä ja kouluttajana. Hän on koulutukseltaan VTM, FM, AmO ja medianomi (YAMK). 

 

 

 

 

 

Rita Dahl: Vaikuttavat sanat