Osaaja pois piilosta – Hilla-Marian tarina

Hilla-Maria Zetterman kertoo Piilo-osaajien neljännen onnistumistarinan. Hilla-Maria halusi kampanjasta some-näkyvyyttä ja yhdessä tekemisen meininkiä, ja hänen odotuksensa ylittyivät monin tavoin.

Mikä sai sinut alunperin kiinnostumaan Piilo-osaajista?

Olin itse miettinyt jonkinlaista some-näkyvyyttä työnhakuni kannalta ja olin osallistunut MiBin työnhakumingleen. Jaana sitten ilmaisi ideansa kollektiivisesta some-kampanjasta, ja tartuinkin ideaan ja mahdollisuuteen heti. Tässä asioita tultaisiin tekemään porukalla, joten oli helpompi ylittää kynnys ja alkaa julkisesti rummuttamaan työnhaustaan. Tämä oli se seikka, mikä jännitti mahdollisessa itsenäisessä some-kampanjassa.

Mitä halusit saavuttaa kampanjalla?

Halusin saavuttaa some-näkyvyyttä, jota tulikin huimasti lisää. Lisäksi halusin saada uutta virtaa ja näkökulmaa työnhakuun. Toki pienenä hartaana toiveena oli, että kampanjassa mukana olo vaikuttaisi positiivisesti työllistymiseen.

Miten nämä tavoitteesi toteutuivat?

Erittäin hyvin! Some-näkyvyyttä tuli reilusti lisää. Porukka antoi puhtia ja ajattelemisen aihetta eri näkökulmista. Lisäksi omat tapahtumat toivat mukavasti lisäbuustia.

rivi3Kuva: Laura Tammisto / Studio Torkkeli Oy

Mitä muuta kampanja sinulle antoi?

Kirjoitin elämäni ensimmäistä kertaa blogia, joten sen suhteen uskaltauduin mukavuusalueeni ulkopuolelle. Opin myös lisää somesta ja viestinnästä. Paras asia on kuitenkin tämä huikea joukko, johon sain tutustua ja tehdä tätä kampanjaa! Erityiskiitoksen ansaitsevat Jaana ja Elina, jotka ohjaavat joukkoa eteenpäin positiivisella mielellä.

Mitä sanoisit Piilo-osaajiin liittymistä vielä harkitseville?

Liity ihmeessä, sillä tässä porukassa kampanjan tekeminen on helppoa, myös teknisen alan ihmiselle!

Tässä hyvän mielen kampanjassa voit vain voittaa, sillä pahin asia mitä voi tapahtua on se, että asiat pysyvät entisellään.

 

MIB4PROF_003-HILLAKirjoittaja Hilla-Maria Zetterman on elämään positiivisesti asennoituva diplomi-insinööri, äiti ja maalta kotoisin oleva Martta, joka navigoi itsensä onnistuneesti takaisin työelämään. Hilla-Maria löysi uuden ura-askeleensa Piilo-osaajien tukemana ja on poistunut piilosta.

Työn imussa – milloin sinä tunsit sitä viimeksi?

Tunnetko työssäsi tylsistymistä vai katoaako ajantaju töitä tehdessä? Häiritseekö kaikki ympärillä tapahtuva vai työskenteletkö omassa kuplassasi? Ajantajuttomuus ja omassa kuplassa työskentely ovat työn imun tunnusmerkkejä. Mitä muuta se tarkoittaa?

Työterveyslaitos määrittelee tyon imun näin: ”Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Sitä kokeva työntekijä lähtee aamulla yleensä mielellään töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä. Työn imuun liittyy kolme hyvinvoinnin ulottuvuutta: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.”

Itse koen työn imua, kun tunnen, että minulla on tarpeeksi taitoja vastaamaan annettuja haasteita. Haasteen tulee siis olla sellainen, että se motivoi hankkimaan lisää tietotaitoa ilman mahdotonta työtaakkaa. Haaste- ja taitotason tulee siis olla tasapainossa. Tätä voidaan kuvata esimerkiksi alla olevan graafin mukaisesti (mukaillen Mihail Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience, 1990). X-akselilla taitotaso kasvaa vasemmalta oikealle ja y-akselilla haastetaso kasvaa ylöspäin.

työn imu -diagrammi

Asiaa pohtiessani huomasin, että olen tärkeimmät osaamiseni työelämässä kerryttänyt juurikin siten, että minulla on ollut vankka koulutustaustani, johon olen voinut nojautua, kun olen selvittänyt eteeni annettua haastetta. Haasteen selvittäminen on tuonut edelleen lisäosaamista. Näin ollen prosessi on ruokkinut itse itseään.

Moni varmasti tietää, että jos työt sujuvat ja on saanut onnistumisen tunteita, niin usein myös kotona jaksaa kukoistaa ja olla energinen. Kun taas puolestaan, jos töissä ei suju joko liian isojen haasteiden takia tai havaitsee työssään tylsistymistä haasteiden puuttumisen vuoksi, ei kotonakaan ole vireimmillään ja hehkeimmillään.

Kuten myös Työterveyslaitos mainitsee, tämä ei tarkoita sitä, että työnteko on aina vaan kivaa tai että imua pitäisi tuntea jatkuvasti. Tutkimuksen mukaan sitä kuitenkin tuntee kaksi kolmesta suomalaisesta vähintään viikottain. Tässä lista mistä voit tunnistaa imun:

työn imun tunnistus

Entäs sitten kun sitä imua ei ole tuntenut hetkeen? Mikä siihen auttaa? Elämää ja uraa ei voi täysin suunnitella ja käsikirjoittaa etukäteen, mutta navigointi ja suuntaviivojen piirto onnistuu. Asetetaan tavoitteet ja navigoidaan niitä kohden, ehkä joskus muutaman mutkan kautta. Joskus sen imun voi löytää yllättävistä paikoista, jotka tuovat energiaa siihen jokapäiväiseen elämään. Itse olen viime viikkojen aikana opetellut uutta taitoa ja olen huomannut olevani imussa.

Miltä sinusta on viime aikoina tuntunut, löytyykö imua vai oletko alkanut suunnittelemaan navigointia ja etsimään sitä?

 

MIB4PROF_003-HILLAKirjoittaja Hilla-Maria Zetterman on elämään positiivisesti asennoituva diplomi-insinööri, äiti ja maalta kotoisin oleva Martta, joka navigoi itseään takaisin kohti työelämää.

 

 

 

 

Lähteet:

https://www.ttl.fi/tyontekija/tyon-imu/ (viitattu 23.5.2017)

 

 

Hissipuhe – tarina ala-aulasta kattotasanteelle

”Ääh, taas olisi hyvä hetki mainostaa omaa osaamistaan, mutta mitä tässä nyt oikein sanoisi, ettei kuulija ehdi kyllästyä ja toisaalta saisi kaiken oleellisen sanottua ja…”.

Jos et ole koskaan kokenut tämän kaltaista hetkeä, hyvä niin. Mutta jos olet, niin samassa veneessä ollaan ja tässä on yhdenlainen ratkaisu.

Hissipuhe on lyhyt ammatillinen esittely, jota pääsee käyttämään lähes jokaisessa työhaastattelussa. Se on myös erinomainen verkostoitumistilanteissa. Tai sillä voi myydä yrityksen tuotteen. Sen tulisi kestää kuvitteellisen hissimatkan verran, enintään pari minuuttia, mieluummin puolitoista tai vähemmän. Oma hissipuhe onkin syytä viilata kuntoon, jolloin sitä voi helposti muokata jokaiseen tilanteeseen sopivaksi. Hetkesi koittaessa sinulla on aina takataskussa valmiiksi mietitty runko, johon lisätä lihaa luiden ympärille. Rakenteesta on olemassa useita eri versioita, tässä on minun tämänhetkinen versio, jonka olen rakentanut UP Partnersin ohjeiden mukaisesti.

1. Kuka olet ammatillisesti, millaisiin ongelmiin tarjoat ratkaisuja?

Olen diplomi-insinööri ja minulla on osaamista fysiikasta, kemiasta ja lääketieteellisestä tekniikasta. Näin ollen ymmärrän erilaisia ilmiöitä ja niihin pohjautuvia sovelluksia. Osaamiseni onkin hyödyksi tutkimuksessa, laitteiden suunnittelussa ja tuotekehityksessä, sekä muissa tehtävissä, joissa tarvitaan teknistä ymmärrystä, kuten teknisenä asiakaspalvelijana tai myyjänä.

2. Millaista osaamista sinulle on kertynyt työsi/opiskelujesi kautta? Kerro tärkein osaamisesi.

Opintoni toi teknistä ymmärrystä ja tietotaitoa fysiikan ja kemian eri osa-alueista, kun taas lääketieteellinen tekniikka enemmänkin näitä hyödyntävistä sovelluksista kuten hoito- ja kuvantamislaitteista. Fysiikan ymmärrys on laajin ja tärkein osaamiseni, sillä se on lisätietouteni kasvattamisen perusta. Aikaisemmat työpaikkani ovat antaneet työelämätaitojen lisäksi osaamista mikrofluidistiikasta, laatutyökaluista ja -standardeista sekä kemikaalilainsäädännöstä.

3. Miksi haluat tähän organisaatioon?

Olenkin kiinnostunut organisaatiostanne, sillä haaveeni on päästä yhdistämään työssäni fysiikan tietämys ja lääketieteellinen tekniikka. Lisäksi tätä kautta pääsen välillisesti vaikuttamaan ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

4. Millainen onnistumistarina kuvaa osaamistasi parhaiten? Kerro tarina.

Vahvana motivaattorina on myös halu oppia uutta ja olen aina valmis vastaanottamaan haasteita. Tällainen oli myös projekti kemikaalilainsäädännön päivityksen parissa. Aihealue oli uusi, ja materiaalia oli tarjolla reilusti. Tässä pääsinkin loistamaan materiaalin analysoinnin kanssa ja löytämään sopivat käytänteet juuri ko. yritykselle. Tärkeintä oli, että ne eivät veisi turhan paljon aikaa valmiiksi kiireisestä päivärytmistä. Kohtasinkin jonkinverran muutosvastarintaa esitellessäni uusia toimintatapoja, mutta keskustelemalla ja kokeilemalla eri vaihtoehtoja löysimme sopivat toimintatavat.

Lopuksi kannattaa vielä esittää kysymys, kuten ”mitä muuta haluisitte kuulla minusta?”, jolloin keskustelu käynnistyy. Vältä sellaisia kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei. Tämä versio kestää nyt 1 min 45 s, ja ensimmäinen versio 2 min 30 s. Tiivistymistä on siis jo tapahtunut sanamuotojen valinnalla ja ”turhien” sanojen poistamisella. Annankin tämän nyt hetken muhia ja kehitän tätä myöhemmin lisää.

Onko sinun hissipuheesi ojennuksessa ja mitkä ovat sinun kikkasi 1,5-2 minuutin rajapyykin alittamiseen?

Lisävinkkejä löydät esimerkiksi täältä:

https://www.manpower.fi/fin/urapolku/tyonhaku/miten-laatia-hyva-tyonhakijan-hissipuhe/
http://www.ullavilkman.com/nain-kirjoitat-loistavan-hissipuheen/

MIB4PROF_003-HILLA
Kirjoittaja Hilla-Maria Zetterman on elämään positiivisesti asennoituva diplomi-insinööri, äiti ja maalta kotoisin oleva Martta, joka navigoi itseään takaisin kohti työelämää.