Valmentaja ja mieliguru – Brita Salminen

Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.
–Charles R. Swindoll

Sähköposti: brita@britailor.fi
Puh. 044 3133 364
LinkedIn

MIHIN KAIKKEEN KOKEMUSTANI VOI HYÖDYNTÄÄ?Britanauraa

Hion tiimeistä timantteja ja buustaan työyhteisöjen hyvinvointia. Tuen ratkaisukeskeisesti yksilöiden ja ryhmien kasvua ja kehitystä. Avullani ihmiset löytävät omat vahvuutensa, oppivat johtamaan itseään ja pääsevät kannustavassa ilmapiirissä tavoitteisiinsa. Minulla on vankka kokemus ryhmien kanssa työskentelystä.

Innostun helposti ja tämä tunne välittyy myös valmennuksistani. Pirskahtelevan positiivisuuden vastapariksi olen kiinnostunut tietoisuustaidoista, sen suomista keinoista parempaan itsensä johtamiseen ja stressinhallintaan. Näiden aiheiden parissa olen viime
vuosina ollut myös suosittu kouluttaja, puhuja ja luennoitsija.

TOP 3 OSAAMINEN:

  • Yksilöiden ja ryhmien valmennus: oivalluttaminen, tavoitteiden kirkastaminen,
    toimintasuunnitelmien laatiminen, yksilön tai ryhmän rinnalla tavoitteeseen
    kulkeminen
  • Tietoisuustaidot, suorituskyky, monipuolinen palautuminen ja stressinhallinta
  • Erilaiset suunnittelu-, organisointi-, toteutus-, arviointi- ja kehitystehtävät

TOP 3 KIINNOSTUKSEN KOHDETTA:

  • Työelämätaidot ja valmentava ote
  • Hyvinvointi ja tietoisuustaidot
  • Ryhmädynamiikka, oppiminen ja tavoitteiden saavuttaminen

MILLAISTA TYÖTÄ ETSIN?

Minusta saatte oivan in-house coachin yrityksenne mukautuviin tarpeisiin! Sytyn henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisestä, haastavista tavoitteista ja suhtaudun intohimoisesti niin itseni kuin muiden kehittämiseen. Saman ajatusmaailman kanssani jakavat ne yritykset ja organisaatiot, jotka ovat valmiita pitkäjänteisesti kehittymään ja panostamaan organisaation hyvinvointiin sekä uskovat myös aidosti tuloksen syntyvän tätä kautta.

Teen myös räätälöidysti yritykseni kautta puhe- ja luentokeikkoja sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksia johtajille, esimiehille, työyhteisöille suunnitellen valmennukset aina tarveperusteisesti. Olennaisin tieto minulle on, minkä halutaan olevan toisin valmennuksen jälkeen.

TYÖHISTORIA:

Lähdin viime syksynä (2016) toisen lapsen vanhempainvapaiden päättyessä kokeilemaan siipiäni yrittäjänä työllistäen itseni kouluttajana ja valmentajana ajatuksenani päivittää osaamistani astuen pois mukavuusalueeltani. Valmentajan identiteetti oli helposti omaksuttavissa aikaisemman työhistoriani koulutuspäällikkönä ja taitoluisteluvalmentajana sekä koulutukseni, kasvatustieteiden, vuoksi.

Muodostelmaluistelun 2003 MM-kilpailuiden jälkeen aloitin päätoimisena
muodostelmaluistelun vastuuvalmentajana. Tämä vei minut lopulta viemään suomalaista osaamista aina Australiaan ja Eurooppaan saakka – Which means I can also work fluently in English!

Myöhemmin muutamaankin eri otteeseen koulutuspäällikkönä työskennellessäni pääsin
käyttämään sekä koulutukseni että valmennustyön kautta minulle kertynyttä osaamista
suunnitellen ja organisoiden koulutuksia sekä toimien myös kouluttajien lähiesimiehenä.

Näistä antoisista vuosista, kokemuksestani olla osana huipputiimiä, joukkueiden
valmentamisesta, tiiviistä yhteistyöstä ja ryhmädynamiikasta olen ammentanut työssäni aina näihin päiviin saakka. Viimeiset vuodet yrittäjänä ovat kasvattaneet ymmärrystäni liike- elämän lainalaisuuksista.

MILLAINEN OLEN?

Innostun helposti ja kehitän itseäni jatkuvasti. Olen sosiaalinen, yrittäjähenkinen ja lähden rohkean uteliaasti kokeilemaan asioita. Minua luonnehditaan toistuvasti iloiseksi, positiiviseksi ja aidoksi ihmiseksi, josta löytyy myös syvällinen pohdiskelija luonne. Minulle on tyypillistä asettaa kunnianhimoisia ja korkeita tavoitteita. Tästä huolimatta osaan myös olla onnellinen vallitsevasti hetkestä.

MIKÄ ON KOULUTUSTAUSTANI?

Olen koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri. Pääaineenani opiskelin elinikäistä oppimista ja kasvatusta, sivuaineinani hallintotieteitä, sosiaalipsykologiaa, sosiaalitieteitä ja naistutkimusta. Tämän lisäksi olen täydennyskouluttautunut mindfulness- ja mindfulness työssä ohjaajaksi, LCF Life Coachiksi ja NLP Practitioneriksi.

TYÖNHAKUALUEENI:

Ensisijaisesti toivoisin unelmaduunini löytyvän Pirkanmaalta, mutta liikun sujuvasti myös pääkaupunkiseudulla, varsinkin jos työssä on joustava etätyömahdollisuus. Olen valmis matkustamaan jonkin verran työssäni.

LINKKEJÄ:

Britan CV