Elinikäinen oppija ja monitaituri – Anu Lampenius

Viestinnän ja projektityön moniosaaja

Sähköpostiosoite: anu.lampenius(at)kolumbus.fi

LinkedIn

Mihin kaikkeen kokemustani voi hyödyntää?

Työskentelen mielelläni monipuolisten tehtävien parissa liittyen koulutuksiin, hyvinvointiin tai hyvään työelämään. Työrooli voi olla koordinaattori tai muu asiantuntijatason tehtävä. Olen inspiroitunut onnellisuudesta, ja haluan itsekin aktiivisesti tuoda sitä työyhteisöön omalla toiminnallani. Nopeana sopeutujana ja uuden oppijana minusta on hyötyä muuttuvissa tilanteissa ja erilaisten asioiden ja asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. Kun tarvitaan järjestelykykyistä ja monitaitoista asioiden järjestelijää tai viestintäkykyistä opastajaa, valmentajaa tai perehdyttäjää vaikka ulkomaalaisille työntekijöille, niin olen sopiva sellaiseen tekemiseen.

Top 3 osaamistani:

– Kielitaito: työskentelen niin suomeksi ja englanniksi. Pystyn hyödyntämään myös ranskan kieltä melko hyvin. Tyydyttävästi osaan ruotsia, italiaa ja auttavasti espanjaa.
– Projektityöosaaminen
– Viestintä, tuotan hyvin tekstiä verkkoon

Top 3 kiinnostukseni kohdetta:

– Hyvinvointi

– Koulutus

– Digimarkkinointi, web design ja graafinen suunnittelu

Minkälaista työtä etsin?

Olen kiinnostunut työskentelystä asiantuntijana esimerkiksi koordinaattorina kansainvälisessä ilmapiirissä. Aloja jotka kiinnostavat koulutus, hyvinvointi ja hyvä työelämä. Pidän mm. asiakaspalvelusta, blogien kirjoittamisesta ja julkaisujen tekemisestä.

Työhistoriani:

Olen työskennellyt sihteerinä ja assistenttina valtion hallinnossa, IT-alalla ja viimeisimpänä urheilujärjestössä. Olen myös asunut aikoinaan vuoden Ranskassa. Työtehtäviini on kuulunut koulutusten järjestäminen ja markkinointi, asiakaspalvelu, somen päivitys, kokoussihteerinä toimiminen, julkaisujen päivittäminen, uutiskirjeiden tekeminen, nettisivujen päivitys, HR:n avustavat tehtävät, sisäinen viestintä ja perehdytys.

Millainen olen?

Luonteeltani olen iloinen ja sosiaalinen.  Olen luotettava ja vastuuntuntoinen. Työskentelen mielelläni hyvässä ilmapiirissä.  Opin nopeasti uusia asioita ja hahmotan hyvin kokonaisuuksia. Hyödynnän mielelläni luovuutta, ja haluan kehittää uusia hoitaa työtehtäviä. Olen mielelläni osa ryhmää vaikka työskentelen hyvin myös itsenäisesti.  Innostun helposti uudesta, ja opiskelen vapaa-ajallanikin uutta. Viime syksynä toteutin haaveeni espanjan alkeiden opiskelusta.

Mikä on koulutustaustani?

Olen koulutukseltani yo-merkonomi sihteerilinjalta ja tradenomi pääaineena viestintä ja sivuaineena markkinointi. Olen viime vuonna opiskellut Hubspot Academyn seuraavat kurssit: Email marketing, Social media marketing ja Inbound marketing.

Vapaaehtoistyö

Parasta lapsille ry, ohjaaja 2017-2019

Action for happiness, kurssin vetäjä 2019

Harrastukset: laulu, ulkoilu koiran kanssa, liikunta, lukeminen, uusien taitojen opiskelu, leipominen, valokuvaaminen.

Työnhakualueeni:

Espoosta tai Helsingistä, jos etätyömahdollisuus myös Vantaalta. Toiveena olisi että voisin olla lähityössä ainakin osan viikosta. Jos työ on etätyötä ja kerran pari kuussa lähityötä, sijainti voi olla myös muuallakin esim. Turku tai Tampere.

Linkkejä:

CV Anu Lampenius